V Plzni se v sobotu 16.12.2023 uskutečnila krajská konference KSČM

16. 12. 2023

Konference zhodnotila činnost Plzeňské krajské organizace KSČM od 2.4. 2022 a od XI. sjezdu KSČM. Zprávu o činnosti a hodnocení uplynulého období přednesl předseda KV KSČM s. Mgr. Miroslav Kavij. 

Konference se zúčastnilo 29 řádně zvolených delegátů zvolených na 7. okresních konferencích KSČM v okresech Plzeňského kraje. Účast delegátů na krajské konferenci byla 100%.

Na konferenci bylo pozváno 8 hostů, zúčastnilo se 6 hostů. Za Ústřední výbor KSČM byl přítomen 1. místopředseda ÚV KSČM s. Petr Šimůnek, který vystoupil na závěr diskuse. V diskusi vystoupilo 10 delegátů a hostů. 

Konference schválila pořadí kandidátů na kandidátce KSČM v Plzeňském kraji pro krajské volby, které se uskuteční na podzim roku 2024. Lídrem kandidátky KSČM pro krajské volby 2024 byl v tajné volbě ze sedmi kandidátů zvolen PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA z Plzně (bývalý poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za KSČM)..

 

 

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Krajská konference KSČM 16.12.2023