Váženému panu PhDr. Josefu Skálovi, CSc.

4. 4. 2024
Váženému panu
PhDr. Josefu Skálovi, CSc.
 
Vážený pane doktore,

dozvěděl jsem se z TV Bureš o výsledku vaší pře v podání NS.

Protože něco podobného potkalo před lety i mne, chci Vám vyjádřil aspoň morální podporu. Jako etnograf a historik vím, že případ Katyň má i jiné konotace, než ty dnes oficiálně podávané, a svědčí pro to mnoho důkazů podávaných českým lékařem dr. Hájkem, bulharským lékařem dr. Markovem, a dalšími svědky. Existuje odborná literatura, kterou současný oficiální narativ nebere v potaz.

Co se týče charakteru takových soudů, mám za to, že plní funkci výstražnou, a výchovnou. Mají odradit veřejnost od hledání fakt o historii světových válek a o pozicích jednotlivých účastníků. Tak jako v případě nás tří, kteří jsme byli souzeni za protektorátního kolaboranta - což se prokázalo za 28 let, že jsme měli pravdu.

Stejně tak soud s paní učitelkou Bednářovou má tytéž atributy. Vážím si jejího neochvějného postoje, za který jako nevinná platí ničením existence a povolání.

Těmto soudům říkám  lomikarovské. Tam se pravda řešila zničením starých privilegií, odstřižením pečetí starých práv a popravou hlavního rebela. Dnes pro mnohé národního hrdiny.

Dnes se popravuje morálně, štvanicí takzvaných médií po rozsudcích. Štvanice jsou určeny k morální likvidaci hledačů pravdy.

Ovšem všeho do času!

Věřím však pevně v soudnost a zdravý rozum většiny našeho lidu. I když je momentálně mlčící - protože soudy a prokurátoři mu nařizují SILENCIUM MAGNUM - věčné mlčení. I to však jednou skončí.

Jak říkal Jan Masaryk  - "Pravda vítězí - ale dá to fušku".

Mně můj ctěný otec říkal: "Ty chceš být Havlíčkem. Ale zde na každého Havlíčka připadá 99 Brettschneiderů."

Dnes tu máme společenskou PUTIM s jejich strážmistry: Ti hloubají nad mantrou: "Pozorovat a zavřít anebo Zavřít a pozorovat?". Ale jak nás učí dějiny, žádné Rakousko netrvá věčně.

Byli jsme tu před novorežimem, budeme i po něm.

Srdečně zdravím a přeji duševní i fyzickou výdrž.

 

Autor: 
Jiří Jaroš Nickelli, souzený za pamětní desku odbojářů.
Zdroj: 
https://ceske-narodni-listy.estranky.cz/clanky/prispevky/vazenemu-panu--phdr.-josefu-skalovi--csc..html