Velká Sametová z 17.11.1989

17. 11. 2020

V těchto dnech si připomínáme události 17.11.1989, které zásadně změnily naší zemi. Přispíváme tímto článkem k malému zamyšlení nad touto již historickou událostí naší země.

* * * * *

Někdo z novinářů si v průběhu let po Sametové revoluci všiml, že stále probíhá diskuse mezi představiteli tehdejších bezpečnostních složek státu a představiteli tehdejších politických špiček z roku 1989, kdo z nich způsobil revoluční události 17. listopadu 1989.

Lidé z bezpečnostních složek se cítí údajně nevinní, a údajně tvrdí, že revoluční situaci způsobili politici! Politici tvrdí, že je v klíčový moment zradily bezpečnostní složky, které měly chránit bezpečnost státu.

Ačkoliv už je to od událostí 17. listopadu 1989 přesně 31 let, někteří tehdejší hlavní aktéři událostí stále žijí a je evidentní, že se jim ani po tolika letech nechce s pravdou ven, že nechtějí otevřeně říct pravdu jak to bylo.

Bojí se! Bojí se o sebe, o své rodiny, o své děti a jejich rodiny, vnoučata a pravnoučata, o svou pověst, bojí se reakce svého nejbližšího okolí, přátel!

Například generálporučík Ing. Aloiz Lorenc, CSc. tehdejší 1. náměstek ministra vnitra naší republiky, velitel  Státní bezpečnosti (STB) dluží naší zemi vysvětlení, co to mělo znamenat s tím údajně mrtvým vysokoškolským studentem Martinem Šmídem na Národní třídě, ze kterého se později vyklubal živý tajný agent STB Ludvík Zifčák, který tam hrál roli nebožtíka? 

Právě na základě podvodné zprávy o zabití tohoto studenta Šmída, alias Zifčáka, vstoupila česká divadla do stávky a začala Sametová revoluce! Hned po nich vstoupily do stávky školy, střední a zejména vysoké školy. 

A jako první zprávu o mrtvém studentu Šmídovi šířila do tehdejšího Československa, ale i do celého světa americká rozhlasová stanice, vysílající tehdy ze západního Německa, řízená lidmi z americké špionážní agentury CIA – Rádio Svobodná Evropa?! Dnes má tato americká rozhlasová stanice „Za zásluhy“ své sídlo v Praze na Hagiboru, odkud vysílá do mnoha zemí světa podobné zprávy a lekce o americké demokracii!

Podvod s mrtvým vysokoškolským studentem Šmídem, rozšířená fáma zahraničními medii o brutální smrti mladého člověka při mírumilovné demonstraci v Praze, a Státní bezpečnost, která měla chránit bezpečnost státu u toho, nachytaná „inflagranti“!?!

Navíc, večer 17.11.1989 z Prahy odlétá delegace Správy kontrarozvědky KGB SSSR (II. Hlavní správa KGB SSSR) v čele s genpor. Viktorem Fjodorovičem Gruškem, která je později spojována s celou akcí, jako tzv. druhé řídící centrum!

Kde jsou Ti, kteří k tomu dali tehdy rozkazy a politický souhlas? Generálporučík Lorenc, plukovník Vykypěl – náčelník Hlavní správy kontrarozvědky, Rudolf Hegenbart – vedoucí Oddělení bezpečnosti na ÚV KSČM (13. oddělení - státní administrativy) a další?

* * * * *

Ale pojďme se podívat dále, před rok 1989. V pátek 28.2.2020 se uskutečnila od 17:00 hodin, v restauraci U Zeleného stromu v Nepomuku, zajímavá beseda s českými špiony, kteří působili před rokem 1989 v zahraničí, jako tajní agenti československé civilní (policejní) rozvědky, Ing. Ladislav Kubizňák v rezidentuře naší rozvědky v New Yorku a JUDr. Milan Usnul v rezidentuře v hlavním městě Brazílie - Brazilia.

Besedu spoluorganizovala Nadace Železná opona, jejíž spoluzakladatel Ing. Václav Vítovec, MBA byl jedním ze tří přednášejících.

Ing. Kubizňák přicestoval podle jeho slov do New Yorku 20.9.1985 a pobýval tam až do roku 1990, kdy byl stažen zpět do republiky. 
Ing. Kubizňák řekl, že v roce 1988 dostal zprávu od svého agenta v USA, který mu řekl: „Rusové Vás prodali“! Dojde u Vás ke změně politického režimu!“ (Myšleno pozdější události se Sametovou revolucí 17.11.1989). V té době byl v čele Sovětského svazu stále ještě Michail Gorbačov, generální tajemník komunistické strany SSSR. 

Dále k tomu Kubizňák uvedl, že tuto informaci poslal obratem do Československa na centrálu rozvědky. Uvedl také, že několik let po Sametové revoluci se potkal osobně s Miloušem Jakešem, bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ a že mu řekl o této závažné informaci. Jakeš mu údajně na to odpověděl, že se k němu tato informace nikdy nedostala!?

Pracovníci policejní rozvědky v zahraničí podle Kubizňáka prý věděli rok předem o tom, že se tady v naší zemi změní režim! Tato informace Kubizňáka byla potvrzena i z jiného nezávislého zdroje. Kubizňák ji skutečně předal do Prahy. Kubizňák ani po 30 letech neprozradil, kdo mu dal tuto informaci. 

Kubizňáka doplnil Ing. Milan Vítovec, MBA z Nadace Železná opona. V únoru roku 1989 odjel do Kanady, kde se zakládala Světová asociace triatlonu. Československo je druhou zemí na světě, která je členem této asociace, právě díky Ing. Vítovcovi. Po nějakém zasedání šli v Kanadě na pivo a cca po 4 pivech mu nějaký pan Procházka, kterému tehdy bylo cca 50 let, a který žil dlouhodobě v Kanadě a mluvil česky, řekl, že v Československu dojde brzy k politickému převratu. U Vás už je rozhodnuto, prezidentem bude Václav Havel a ministrem zahraničí Jiří Dienstbier! Ing. Vítovec prý na něj vyvalil oči, protože ta jména doposud neslyšel. Když proběhla Sametová revoluce, tak někdy v roce 1990 zazvonil u Vítovce doma telefon a byl to pan Procházka z Kanady, který se smál do telefonu a říkal: „Tak co pane Vítovec, měl jsem tehdy v únoru pravdu, když jsem Vám to říkal?!

Na besedě zaznělo mnoho dotazů. Přišla řeč i na českého rozvědčíka, který pronikl nejvýše do hierarchie americké CIA – Karla Köchera, krycím jménem Pedro, který tam působil  v analytickém odboru a překládal nejtajnější zprávy CIA z Ruské federace a Československa. Köcher byl v USA zatčen spolu s manželkou, která působila jako kurýr v listopadu 1984, když z Československa údajně zběhl agent tajné služby, který tam předal američanům informaci, že Köcher je agent československé rozvědky! Köcher dostal v USA doživotí a byl pak s manželkou vyměněn za nějaké opoziční politiky z Ruské federace na pověstném mostě v Berlíně. Mluví se také o tom, že Köchera prozradil známý ruský generál KGB Oleg Kalugin, který přeběhl k Američanům. Ten byl poté odsouzen v Ruské federaci za velezradu!
 

Přišla řeč i na rozbití Československa na přelomu roků 1992-3. Podle rozvědčíků to bylo iniciováno zvenku, především Spolkovou republikou Německo. Obdobně tomu bylo podle nich i v případě rozbití Jugoslávii, byla to odveta Německa Jugoslávii za II. světovou válku!

Ing. Kubizňák napsal knihu o svém působení v československé rozvědce, která nese název POLYGON, kterou na besedě představil účastníkům.

Více podrobných informací o této události zde:
https://plkr.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/zajimava-beseda-s-ceskymi-spi...

* * * * *

Ale vraťme se k větě „Rusové Vás prodali“.  V současné době, s odstupem času a na základě množství dokumentů v Ruské federaci z rozpadu SSSR viní politologové Michaila Gorbačova, tehdejšího generálního tajemníka Komunistické strany SSSR a prvního a posledního prezidenta SSSR. A partu lidí z vedení země a z vedení komunistické strany kolem něj. Např. Eduarda Ševadnadzeho, tehdejšího ministra zahraničních věcí, který prý prodával informace američanům. Ideologa Jakovleva, zaverbovaného americkou CIA, a jiní. 

Viní jej také z rozbití tábora socialistických zemí, kam patřilo od roku 1948 i Československo. Gorbačov údajně spolupracoval s Velkou Británii a její tajnou službou MI6 na transformaci Sovětského svazu. Nebyl agentem, ale prý s nimi spolupracoval. Byl okouzlen přátelstvím s Margaret Tatcherovou, konzervativní političkou. Raisa Gorbačovová, která měla velký vliv na svého muže, prý dostala od nějaké britské společnosti zlatou bankovní kartu, na které byl milion amerických dolarů a Raisa „si hodně nakupovala“. Tak si ji zkorumpovali a zavázali.

Právě v tehdejším státním vedení SSSR a ve vedení Komunistické strany SSSR se uskutečnil hlavní a základní rozklad politické moci celého socialistického tábora, který se potom přenesl do ostatních zemí! i do Československa!

Nebyla to záležitost několika měsíců ale let, cca od roku 1986 - 90. Už v roce 1987 bylo patrné, že se Gorbačovova Perestrojka zadrhává. V této době také záhadně zemřelo několik vysokých představitelů státu, komunistické strany SSSR i armády SSSR! Dodnes jsou ta podezřelá úmrtí (a zlé jazyky mluví o vraždách) nevysvětlena a jsou kolem toho různé dohady. Tam probíhal boj různých skupin na život a na smrt!

Postupně byli také klikou kolem Gorbačova odstraňováni z funkcí oddané kádry, jedním z příkladů je přílet mladého Němce Mathiase Rusta na Rudé náměstí v Moskvě, po kterém Gorbačov odvolal ministra obrany Sokolova a desítky dalších funkcionářů z klíčových pozic v armádě.

Více podrobných informací o této události zde:
https://plkr.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/mathias-rust-nemec-ktery-pris...

V stranickém i státním vedení SSSR byla na klíčových postech v době Gorbačova řada agentů západních států, což už je dnes veřejně známo. 

* * * * * 

Po Gorbačovovi a nezdařeném puči vůči němu (ve dnech 19. až 21. srpna 1991, kdy skupina funkcionářů z Komunistické strany znepokojená vývojem v zemi po Gorbačovových reformách vytvořila tak zvaný „Státní výbor pro výjimečný stav“), převzal moc Boris Jelcin, který si vzal k sobě americké poradce. 

Nedávno byla knižně zveřejněna v Ruské federaci jeho písemná komunikace s Bilem Clintonem, bývalým americkým prezidentem, který byl tehdy ve funkci. Jelcin s ním úzce spolupracoval, a konzultoval s ním řadu otázek, ačkoliv navenek předstíral že ne. Clinton přenášel jeho požadavky do Deep State a do NATO, kde se otázky posuzovaly a kde se o nich rozhodovalo. Jelcin dal za tuto spolupráci s USA (s Clintonem) volnou ruku Američanům ve světě, i v bývalém táboře socialistických zemí! Ale požadoval za to záruky! Vojenského nenapadení SSSR a později Ruské federace ze strany USA a NATO! Tam někde se v těchto vztazích nacházel osud naší republiky.

Prezident Jelcin chlastal, věděli to všichni. Je známo několik úsměvných historek, při jedné z nich, když přijela do Moskvy americká delegace v čele s prezidentem Clintonem, vytrhl Jelcin taktovku z rukou dirigenta a začal dirigovat vojenskou hudbu, která hrála na počest této delegace. Jelcin vládl v Rusku pomocí dekretů, v nichž nařizoval svými výnosy co se má dělat. Svého času nechal rozstřílet ruský Parlament z tanků. Český prezident Václav Havel jej v té době označoval za jedinou záruku demokracie v Rusku!?. 

Rusové dnes uvádí, že počínaje Jelcinem se začal v Rusku ze socialistického státu budovat kapitalistický stát! Desítky různých oligarchů si rozebrali v krátké době průmysl a nerostné bohatství SSSR a později Ruska. Obdobně, kromě Běloruska to bylo i jiných bývalých státech SSSR.

Po dvou letech v Ruské federaci zjistili, že to je cesta do pekel a vede to ke katastrofě celé země. Vysoká nezaměstnanost, neúnosná sociální situace milionů lidí, hlad, bída, sebevraždy, nulová porodnost a masové vymírání Ruska. Bylo třeba učinit zásadní změnu! To znamenalo vyměnit rychle a bez zbytečných komentářů Jelcina za Putina. A pak pod vedením Putina učinit v Ruské federaci zásadní obrat a vykročit vlastní cestou.

Z funkcí byli rychle „odejiti“ všichni Jelcinovo a Gorbačovovo generálové, a lidé, kteří byli dosazení lidé do nejvyšších státních funkcí. Byli to lidé, kteří spolupracovali s generálem Lorencem. Nahoru byli nově vyzdvihovány kádry z řad ruských patriotů. 

Poté se situace v Ruské federaci ustálila v podobě, že spolu vládli dlouhé roky liberálové, jejichž představitelem byl Dmitrij Medveděv – předseda ruské vlády a patrioti jejichž představitelem je Vladimír Putin. 

V lednu 2020 prezident Putin odvolal z funkce předsedu vlády Medveděva a místo něj na funkci premiéra, nastoupil loajální úředník Mišustin. Byla to reakce na hrozivý propad preferencí celé ruské vládní garnitury včetně prezidenta Putina. V Rusku hrozil sociální výbuch a nový rozvrat státu.

Michail Gorbačov dnes žije trvale se svojí dcerou ve Spolkové republice Německo. Německá vláda mu hradí všechny potřebné výdaje s bydlením a léčením. Má mu za co děkovat!

* * * * *

Co se dělo před sametovou revolucí i po sametové revoluci ve vztazích s SSSR a s Ruskem u nás uvádí v jednom článku z roku 2018 Dr. Josef Skála, bývalý místopředseda KSČM (doslovný přepis).

Tehdejší vedení KSČ čelilo spoustě podrazů Gorbačovova komanda. Příkladů jsou mraky, nabízím aspoň pár. Docela příznačný je i ten z prostředí, v němž jsem tehdy pracoval sám. 
Před nějakým časem vyšla v Moskvě publikace ke 100. výročí Komsomolu. Je to série osobních vzpomínek jeho někdejších hodnostářů. Dva z nich, působící v roce 1989 v Praze, se tam honosí, jak za našimi zády běhali za V. Havlem a jeho práčaty už před 17. listopadem - prý "připravit půdu pro svobodu". Právě to mají za epochální vyvrcholení svých komsomolských let.
A. Jakovlev, Gorbačovův Jago - a podle Krjučkova (pozn. Šéf KGB) agent CIA už od doby, kdy dělal velvyslance v Kanadě - bombardoval ÚV KSČ vyděračskými telefonáty "Co tam ten Jakeš ještě dělá?" 
Ministr obrany Václavík šel pár dní po intrikánském švindlu na Národní třídě do televize, aby tu prohlásil, že je připraven bránit ústavní pořádek. Pár minut po návratu mu telefonoval vysoký důstojník sovětské armády na našem území a tázal se ho, proč to dělá? Na ministrovu odpověď, že přísahal na to, co v ústavě stojí, následovala šokující reakce: "Chceš snad, abychom na sebe hleděli z tankových věží, stojících proti sobě?"
Ten nátlak nezačal až po 17. listopadu. I za velice krotkou kritiku "perestrojky" dostali někteří, po intervencích gorbačovské galerky, padáka už před 17. listopadem 1989. Například ten, kdo byl bezkonkurenčně nejkvalifikovanějším členem vedení Státní plánovací komise, byl poté, co si dovolil nazvat věci pravým jménem i při návštěvě v Moskvě, sesazen už v létě 1989.
Je toho mnohem víc - i ještě obludnějšího. Mnohdy však spojeného s lidmi, kteří stále žijí. A tady se sluší zachovat bobříka mlčení.

Jak je z výše uvedeného patrno, doba to byla složitá. Kdo někdy pracoval profesionálně v politické funkci, ví o čem je řeč. Končila jedna dlouhá epocha a začínala nová, která neměla žádný tvar.

Hodnotit proto události jen z pohledu vnitrostátních událostí naší republiky by bylo chybné. To mohou jen ti, kteří na 17.11.1989 udělali v naší zemi následnou kariéru, kteří potřebují opěvovat tento režim. 

Z výše patrného je evidentní, že člověkem Američanů a západu v této naší divadelní hře kolem Národní třídy, byl dávno vytipován Václav Havel. 

* * * * *

Po roce 1990 západní demokracie v čele s USA a Velkou Británií vybombardovaly a vyrabovaly řadu další zemí, kde po nich zůstaly statisíce mrtvých nevinných lidí a to vždy bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Byly to válečné agrese proti členským státům OSN! Jugoslávie, Irák, Libye, Sýrie, Afghanistán, Jemen a další. Jsou další země, kde organizovaly tyto velmoci  barevné revoluce, ať už to bylo Arabské jaro r. 2011, ozbrojený státní převrat na Ukrajině v roce 2014 za pomoci ozbrojených fašistických bojůvek, nepokoje v dalších post sovětských republikách.

A nedávný pokus o barevnou revoluci v Bělorusku! Bohužel téměř všechny agrese a podvratné operace s podporou vlády České republiky.

Jediný, kdo proti tomu vždy vystupoval byla KSČM!

* * * * *

Pokud se vrátíme na začátek našeho článku a ke generálu Lorencovi, který prohlásil památnou větu k událostem kolem Sametové revoluce (je z Bratislavy a je to Slovák): “ Bol som tehdy velmi dobre zorientovaný“!
Tak klobou dolů pane Lorenc. Taková profesní minela! To se jen tak nevidí! Vaším prvořadým úkolem bylo chránit socialistické státní zřízení a ne organizovat „destruktivní výbušnou akci“ proti vedení vlastního státu! 

Téměř v každé zemi padne prezident či vláda, pokud se proti nim obrátí a organizuje provokace, protesty a pouliční nepokoje tajná služba vlastního státu. To se Zifčákem na Národní třídě je přesně tento případ!

Dnes už je evidentní, že generál Lorenz si popletl v roce 1989 role. Viděl se někým jiným, než ve skutečnosti byl a než mu přináleželo! Nerozpoznal, že měl špatné našeptávače! Ano měl lepší informace, než kdokoliv jiný. To s sebou ale nese tato důležitá státní funkce – šéfa tajné služby!  Ale Lorenc zvolil špatně!

Zapomněl na základní pravidlo! Tajná služba státu musí být pouze nástrojem politiky vlastního státu. Její rolí není být tvůrcem politiky státu!

Bylo to hodně drahé selhání!

Ale asi nebyl sám! „Hrdinové“ v uvozovkách raději dodnes mlčí a zůstanou mlčet!  Operace se zdařila, pacient zemřel!

* * * * *

Trvalo to dlouho, celých 31 let, až při letošních listopadových volbách prezidenta USA jsme naplno uviděli, jak funguje americká demokracie ve skutečnosti. Podvody ve volbách s mrtvými dušemi nevídaných rozměrů, falsifikace výsledků sčítání hlasů pomocí výpočetní techniky, gigantické machinace s poštovními volebními lístky.

Díky tomu ale máme nádhernou možnost vidět české přisluhovače tohoto zkorumpovaného amerického systému u nás, a to v České televizi, na Seznamu.CZ a jinde.

Lidé, opatrujte se! Jde o Vás a Vaše děti! 

Bližší informace k volbám prezidenta USA najdete zde:
https://plkr.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/drzte-si-klobouky-jedeme-z-vr...

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM