Zajímavá beseda s českými špiony, kteří působili v USA a v Brazílii před rokem 1989

1. 3. 2020

V pátek 28.2.2020 se uskutečnila od 17:00 hodin, v restauraci U Zeleného stromu v Nepomuku, zajímavá beseda s českými špiony, kteří působili před rokem 1989 v zahraničí, jako tajní agenti československé civilní rozvědky. Ing. Ladislav Kubizňák v rezidentuře naší rozvědky v New Yorku a JUDr. Milan Usnul v rezidentuře v hlavním městě Brazílie - Brazilia.

Besedu spoluorganizovala Nadace Železná opona, jejíž spoluzakladatel Ing. Václav Vítovec, MBA byl jedním ze tří přednášejících.

Ing. Kubizňák přicestoval podle jeho slov do New Yorku 20.9.1985 a pobýval tam až do roku 1990, kdy byl stažen zpět do republiky. Dnes už s úsměvem vzpomíná na to, jak jako tajný agent komunistického Československa působící na naší ambasádě v New Yorku a člen Základní organizace KSČ č. 1 v New Yorku zabezpečoval přílet nového Československého prezidenta Václava Havla s početnou delegací do USA ve druhé polovině února roku 1990.

V průběhu svého vystoupení pospal několik zajímavých příhod, co se mu po dobu jeho služby v USA stalo, a popsal některé praktiky z branže tajných služeb. Vysvětlil cca 30 přítomným účastníkům besedy, jak se provádí tzv. „aktivní opatření“ vůči zájmové osobě, aby správně reagovala.  Popsal to na názorném příkladu. Je to jako když tajná milenka řekne chlapovi, jestli mi nedáš peníze, abych si mohla koupil toto, tak řeknu Tvojí manželce, jaké máte povlečení na venkovské chalupě. Samozřejmě, že v politice a špionáži jde o významnější záležitosti.

Popsal jak jej například CIA sledovala letadlem, když se pohyboval po USA autem. Na střechu auta mu nastříkali barvu, aby jej z letadla viděli a neztratil se jim. 

Ing. Kubizňák řekl, že v roce 1988 dostal zprávu od svého agenta v USA, který mu řekl: „Rusové Vás prodali“! Dojde u Vás ke změně politického režimu!“ (Myšleno pozdější události se Sametovou revolucí 17.11.1989). Dále k tomu uvedl, že tuto informaci poslal obratem do Československa na centrálu rozvědky. Uvedl také, že několik let po Sametové revoluci se potkal osobně s Miloušem Jakešem, bývalým generálním tajemníkem KSČ a že mu řekl o této závažné informaci. Jakeš mu údajně na to odpověděl, že se k němu tato informace nikdy nedostala! Pracovníci rozvědky v zahraničí podle Kubizňáka prý věděli rok předem o tom, že se tady v naší zemi změní režim!

Tuto informaci doplnil Ing. Milan Vítovec, MBA z Nadace Železná opona. V únoru roku 1989 odjel do Kanady, kde se zakládala Světová asociace triatlonu. Československo je druhou zemí na světě, které je členem této asociace, právě díky Ing. Vítovcovi. Po nějakém zasedání šli v Kanadě na pivo a cca po 4 pivech mu nějaký pan Procházka, kterému tehdy bylo cca 50 let, a který žil dlouhodobě v Kanadě a mluvil česky, řekl, že v Československu dojde brzy k politickému převratu. U Vás už je rozhodnuto, prezidentem bude Václav Havel a ministrem zahraničí Jiří Dienstbier! Ing. Vítovec prý na něj vyvalil oči, protože ta jména doposud neslyšel. Když proběhla Sametová revoluce, tak někdy v roce 1990 zazvonil u Vítovce telefon a byl to pan Procházka z Kanady, který se smál do telefonu a říkal: „Tak co pane Vítovec, měl jsem tehdy v únoru pravdu, když jsem Vám to říkal?

JUDr. Milan Usnul mluvil o tom, že když byl vyslán československou rozvědkou do Brazílie, tak tam nikdo z rozvědky před ním 28 let nepůsobil. Že tam začínal na zelené louce. Řekl, že se tam kontaktoval s bývalými krajany, ale že už tam byl u nich moc velký časový odstup od Československa. Zajímal se také o rodinu bývalého prezidenta Brazílie Kubička, který pocházel z Čech, kde to však bylo podobné. Jeho přičiněním byla založena Česko – Brazilská společnost přátelství. Řekl také, že se z 50% znali s agenty tajných služeb jiných států, kteří působili v Brazílii, ať už to byli agenti USA, Francie a jiných států. Úkolem tajné služby prý není jen získávat informace, ale také předcházet konfliktům, vyjednávat a předávat druhé straně informace a stanoviska. Nejcennější v této branži jsou podle něj informace.

Oba rozvědčíci se shodují v tom, že lidé z tajných služeb ví, že ani USA, ani Ruská federace či Čína nemohou vládnout světu sami. Že musí spolupracovat a komunikovat s ostatními velmocemi a že musí existovat dohoda o sférách vlivu! Ing. Kubizňák mluvil o tom, že se připravuje nová schůzka velmocí, kde se o tom bude jednat. Jalta 2!

A oba se shodují v tom, že povolání špiona je nejstarší řemeslo světa, které bylo, je a bude! Každý stát má síť špionů v zahraničí i ten nejdemokratičtější!

Oba dva nemají pocit nějaké morální viny z toho, že pracovali před 30-léty pro komunistické Československo. Působili v zahraničí, odpoutáni prý od domácího dění. Pomáhali Československému státu chránit jeho zájmy ve světě!

Na besedě zaznělo mnoho dotazů. Přišla řeč i na českého rozvědčíka, který pronikl nejvýše do hierarchie americké CIA – Karla Köchera, krycím jménem Pedro, který tam působil  v analytickém odboru a překládal nejtajnější zprávy CIA z Ruské federace a Československa. Köcher byl v USA zatčen spolu s manželkou, která působila jako kurýr v listopadu 1984, když z Československa údajně zběhl agent tajné služby, který tam předal američanům informaci, že Köcher je agent československé rozvědky! Köcher dostal v USA doživotí a byl pak s manželkou vyměněn za nějaké opoziční politiky z Ruské federace na pověstném mostě v Berlíně. Mluví se také o tom, že Köchera prozradil ruský generál KGB Oleg Kalugin, který přeběhl k američanům. Ten byl odsouzen v Ruské federaci za velezradu!

Ing. Vítovec hovořil o tom, že Nadace Železná opona spolupracuje také s americkým muzeem, které vede syn sestřeleného amerického pilota Francise Garyho Powerse blízko u Sverdlovska v SSSR dne 1.5.1960. Letos této události bude 70. let a  tento syn Powerse přijede v květnu 2020 do České republiky na návštěvu.

Přišla řeč i na rozbití Československa. Podle rozvědčíků to bylo iniciováno zvenku, především Spolkovou republikou Německo. Obdobně tomu bylo podle nich i v případě rozbití Jugoslávii, byla to odveta Německa Jugoslávii za II. světovou válku!

Ing. Kubizňák napsal knihu o svém působení v československé rozvědce, která nese název POLYGON, kterou na besedě představil účastníkům.

Beseda byla zakončenou příjemnou prohlídkou minipivovaru, který v Nepomuku vybudoval Ing. Radek Sochor st. Pivovar nese název „Zlatá Kráva“ a jejich 12-ti stupňové pivo je výborné. Doporučujeme Vám jej navštívit a ochutnat!

Odkaz na Nadaci Železná opona:

www.atommuzeum.cz/ 

Odkaz na minipivovar:

https://www.zlatakrava.cz/ 

Fotogalerie

Zleva JUDr. Milan Usnul, stojící Ing. Ladislav Kubizňák, vpravo Ing. Václav Vítovec, MBA
Fotografie z jiné akce, ze slavnostního otevření Minipivovaru, Ing. Sochor st. majitel pivovaru Zlatá kráva druhý zleva.
Ještě jedna fotografie
Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Beseda v Nepomuku