Nekoná se z důvodu Covid - 19! XI. Sjezd KSČM - Brno

28. 11. 2020 - 29. 11. 2020

Účast - delegáti z jednotlivých okresních organizací KSČM a pozvaní hosté. Sjezd bude volební. Měl by schválit dlouhodobý program KSČM.