Pozvánka na vzpomínkové shromáždění v Plzni k uctění památky národního hrdiny Julia Fučíka