Leo Luzar k situaci v Bělorusku. Zatím tady všichni reagujeme na novinové výkřiky, reagujeme na nějaké články ...

19. 8. 2020

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ono se docela těžko hovoří, kdyby člověk chtěl reagovat na všechny podněty, které tady zazněly, na všechny argumenty, pseudoargumenty, někdy i vyložené lži, které tady byly řečeny, a uvádět je na pravou míru. Nechci to dělat, protože diskuse, která by se rozpoutala, by asi nebyla ku prospěchu té základní věci, proč jsme dneska zde.

Je tady navrženo usnesení, které má reagovat na nějakou aktuální situaci ve světě. My jako Parlament České republiky - zeptám se, kolegyně, kolegové, kolik z vás tady v tomto sále má podrobné informace, co se děje v Bělorusku, abyste mohli relevantně, jasně zvednout ruku pro, nebo proti. Anebo ty návrhy, které tady jsou předloženy v těch usneseních, jsou natolik obecné, nezavazující, natolik nechci říct vágní, ale natolik obecně pojaté, že můžeme i pro tu obecnost pro hlasovat? Anebo máme argumenty konkrétní? Kdo z vás je má? Vyjádřil se k tomu zahraniční výbor a požádal Ministerstvo zahraničních věcí o podrobné informace? Vyjádřil se zahraniční výbor k tomu, aby třeba velvyslanec České republiky v Bělorusku přijel do České republiky a informoval tento orgán, aby nám řekl, co se konkrétně tam děje z jeho konkrétních věcí? Nebo aspoň máte někdo ty informace od tohoto velvyslance? Činil někdo nějaké snahy, předkladatelé tohoto bodu, aby si ověřili ty informace, které tady mají, aby dali do souvislosti usnesení, které mají, s tím, co se nám předkládá? Udělala to vláda? Nevím. Bylo to projednáváno na vládě, pane ministře, když jste tady začal hájit stanovisko vlády, debatovali jste o tom na vládě a měli jste informace od našeho velvyslance v Bělorusku o podrobnostech, co se tam děje? Je nějaká zahraniční svodka, která o tom hovoří? Máte tyto informace. Proč s tím necitujete? Proč nepoužíváte ty argumenty, které tam zazněly, abychom si tady my všichni udělali jasno a nebyli tady odkázáni pouze na média?

Když se vrátím na začátek a k tomu, o čem jsem chtěl hovořit. Jsem členem meziparlamentní skupiny přátel Česká republika - Bělorusko. Jsem členem proto, že jsem v Bělorusku byl jako člen petičního výboru v minulém volebním období a měl jsem možnost debatovat nejenom s představiteli tehdejší moci Běloruska, ale i s opozicí. Měl jsem tu možnost se s nimi setkat a probírat situaci v Bělorusku zcela otevřeně a jasně. Cítím úctu k Bělorusům, kteří mají nelehkou situaci, tady někdo použil ten kotlík vařící se mezi velmocemi, a kteří to vnímají také velice dobře. Velice dobře vnímají situaci na Ukrajině, protože jsou v hodně podobné pozici jako malý stát mezi velkými zájmy. A nelíbí se jim to, co se stalo na Ukrajině, a rádi by vykročili jinou, možná lepší cestou.

Ale co bylo na začátku? Na začátku byly volby. Prezidentské volby. Do té doby jsme mohli mít výhrady, mohli jsme sledovat, jaká je příprava voleb, jestli probíhají v pořádku, nebo ne, ale nikdo z nás to nesledoval, protože co bylo v tehdejší době? Covid, který celou Evropu, celý svět přikoval k židlím a sledoval, co se děje. To je totiž mimo jiné i oficiální důvod, který nám sdělilo na naši žádost běloruské velvyslanectví, proč opožděně, zdůrazňuji opožděně požádali o OBSE o pozorovatele na prezidentské volby. To nevěděli, jak se vyvine Covid v Bělorusku. Z druhé strany bylo také jasně naznačováno, že pozorovatelů do Běloruska právě kvůli Covidu a jejich přístupu, který je hodně blízký přístupu Švédska v rámci virové nákazy, to znamená, že nejsou tam ty restrikce uplatňovány natolik, že by byl problém ty pozorovatele z celé Evropy do Běloruska dostat. Proto požádali pozdě. Ne, že nežádali vůbec a chtěli to všechno utajit. Pouze požádali pozdě z důvodu Covidu.

Ptám se, kdyby volby - nebo kdo byl někdy u voleb a ví, jak fungují ty volby, kdyby někdo zmanipuloval volby tak, aby dopadly 80 procent ku 10 procentům, těch dalších 10 jsou hlasy pro kandidáty, které se nepočítaly. Ale i kdyby 80:20. Dovedete si představit v desetimilionové České republice, jak by vypadala manipulace v okrskových volebních komisích, aby šlo udělat manipulaci 80:20? Myslíte, že by se to v uvozovkách nedostalo masově ven, takovéto informace? Já si myslím, že by byly tyto informace venku a byly by jasné důkazy. Ti lidé, kteří v těch komisích jsou, by o tom hovořili. Máme tyto informace z Běloruska? Jsou tyto informace z Běloruska od té opozice, jsou tyto konkrétní informace, které by sdělovaly, v tom a v tom městě, v tom a v tom okrsku došlo - a teď počítejte ta čísla, která by k tomu musela být. Máme ty informace? Neříkám, že k podvodům nedocházelo. I v České republice dochází k podvodům ve volbách, v komunálních volbách a jsou časté. Dokonce teď minulý týden vyšla nějaká analýza sociologů, kteří doporučují změnu českých volebních zákonů, aby nedocházelo k podvodům. Doporučují používat barevnou tužku atd. A jsem svědkem a mám paměť voleb a vím, že jsme ve volebním okrsku, kde máme členy, nedostali ani jeden hlas, protože někdo to povedl. Podvedl. Prostě zaškrtal, napsal nulu. Prostě nejsme výjimkou. Ale ptám se, jak musí dopadnout prezidentské volby vůči výsledku, když byly 80 procent třeba ku 20, jak dalece by to muselo být. Zkusme to analyzovat a zkusme nechat tomu čas, aby to někdo zanalyzoval, aby i ta běloruská opozice měla čas předložit důkazy a předložit analýzu voleb, aby nám jasně řekla, k čemu kde došlo.

Nebudu se zabývat mediálními výstupy, které zásobují českou veřejnost, protože jasně podle médií, která tu informaci předávají, je zakreslena nebo zabarvena tou barvou toho média, které ji dává. Ale soustředím se na vzácné články analytiků, kteří se Běloruskem dlouhodobě zabývají, a když se na ně podíváte, zjistíte, že jsou docela opatrní. Nevyskakují jak politici, což obvykle je přesně naopak, nevyskakují jak politici na to téma, ale opatrně hodnotí situaci v Bělorusku. Tady už to zaznělo také, že většina Bělorusů je spíše prorusky orientovaná, armáda, že je prorusky orientována, a další. Ti analytici jsou opatrní - k analýze i k výkladům toho, co se v Bělorusku děje. A neříkám, že se tam neděje nic. Projev občanské vůle je docela výrazný a musí se tím Bělorusové zabývat a asi budou delší dobu v nejistotě, co se děje.

Ale vraťme se zpátky do České republiky. Jak by měla Česká republika adekvátně reagovat? Nejsme náhodou součástí Evropské unie? Já tady slyším návrhy a máme je tady v návrhu na usnesení, že máme být něco více než Evropská unie, že my, Česká republika, chceme být po vzoru Donalda Trumpa ti, kteří uvalí sankce. Já se ptám, v tom usnesení je napsáno, že máme připravit zákon, který cíleně - ať ten bod správně najdu - která by umožňovala individuální sankci a umožňuje zavedení národních ... (nesroz.) vůči osobám, které nesou odpovědnost za závažné porušování lidských práv. Když už tedy odhlédnu, že Evropa má Evropský soud pro lidská práva, kterému by příslušelo přesně to, aby přezkoumal, zda dochází k porušování lidských práv v Bělorusku a mohlo by činit i adekvátní kroky, tak by mě zajímalo, které osoby - my už o nich víme? Jaký to bude soupis osob? Kdo je zjistí? My vyšleme naši tajnou službu, aby nám zjistila, kdo v tom Bělorusku porušuje lidská práva? Nebo se spolehneme na nějaká jména, která nám opozice z Běloruska pošle? Kdybychom se na takováto jména nebo na takovéto informace od opozice spolehli v České republice, tipujte, jaká jména by se objevovala nejčastěji a koho bychom měli sankcionovat. A možná by to bylo i přes 50 % občanů, kteří by navrhovali sankcionovat konkrétní jména, konkrétní osoby. Tady se tedy ptám předkladatelů, jak by to chtěli řešit v tom svém návrhu usnesení.

Odsuzuje násilné a zjevně nepřiměřené policejní zásahy. Co takhle jakékoliv zásahy odsuzovat? Můžou být přiměřené, můžou být nepřiměřené. Kdo to bude stanovovat? Osobně si myslím, že jakékoliv zásahy, násilné zásahy jsou špatné, které by měly být. A proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb. My už to víme, že jsou nedemokratické? Ano, opozice to tvrdí, menšinová opozice zatím v Bělorusku, ale máme ty informace? No nemáme, protože tou analýzou nedisponujeme. A hovořil jsem o tom.

A paradox. Konstatuje, že neuznal oficiální výsledky voleb zveřejněné běloruskou státní volební komisí a za nejvhodnější řešení považuje opakování prezidentských voleb s demokratickým průběhem.

Takže my jako český parlament chceme, aby se v Bělorusku opakovaly volby. Mě by zajímalo, když vláda říká, že bychom se neměli vměšovat do vnitřních záležitostí a měli bychom nechat rozhodnout Bělorusy, ale není donucování některého státu k některým krokům vměšování do jiných záležitostí? Byť můžeme doporučovat demokratické řešení, tady jsou nové volby a lidé můžou dělat referendum, může dobrovolně odstoupit, může cokoliv. Ale ne, my ho nutíme, občany Běloruska, Česká republika, český parlament, musíte mít nové volby. Tohle je aspoň usnesení, které je navrženo.

Svého času i představitelé vlády v těchto tendencích hovořili, potom začali jemně couvat a brzdit, protože ta situace opravdu není tak jednoznačná, jak se nám tady snaží mnozí namluvit a používat paralely s rokem 89, 68, 48. Nevím, jaká další čísla tady v těch paralelách se můžou objevit. Zase se hovoří, že oceňuje iniciativu vlády v Radě EU a vyzývá orgány k zavedení silných sankcí vůči osobám zodpovědným za falšování voleb. Tak jaké máme argumenty a důkazy o tom, že které konkrétní osoby zfalšovaly? Předseda okrskové volební komise v Minsku číslo 27 falšoval volby. Máme ty důkazy? Jak to budeme uplatňovat?

Anebo jsme prohlásili tyto volby jsou zfalšované, byť dopadly 80,20, když si představíte ten obrovský objem toho falšování, jak by muselo být. Tak koho budeme sankcionovat? Tak se asi vezme někdo z vrchnosti, řekne se, předseda volební komise, ten přece za to může, budeme ho sankcionovat. Nepřipomíná vám to něco před americkými prezidentskými volbami ruské vměšování? Teď před nedávnem jsem se dozvěděl, že i referendum Velké Británie o brexitu bylo zfalšováno určitě, a že Rusové do toho silně ingerovali. Nejsme v nějakém mediálním světě, který nám vytváří realitu a my ani netoužíme po tom poznat pravdu a tu realitu analyzovat? Proto bych byl velice rád, abychom se vrátili k tomu, co ten parlament dělat má. A i reagovali na jasné a zřetelné informace, které bychom měli dostat.

Zatím tady všichni reagujeme na nějaké novinové výkřiky, reagujeme na nějaké články, které se objevují v médiích, podle toho, co komu je blízké. Ale zapomínáme na to, že tady máme služby, i máme vládu, a měli bychom po ní požadovat tyto informace. Máme tady Ministerstvo zahraničních věcí, které by mělo přednostně dát parlamentu informace prostřednictvím zahraničního výboru, abychom se my mohli relevantně rozhodnout.

A co se týče toho návrhu usnesení. S čistým svědomím ho určitě nemůžu podpořit, proto ho nepodpořím, protože mi chybí hromada informací k jednotlivým bodům. Je napsán, s prominutím na koleni. Mohl bych ho tady rozebírat a hledat jednotlivosti. Nechci to dělat, protože já si myslím, že ještě nenastal čas, abychom hodnotili situaci v Bělorusku. Měli bychom dát čas občanům Běloruska, aby si sami rozhodli o směřování své země. A neměli bychom jednoznačně a jasně říkat: Tohleto je správné, tohleto je špatné a vy se musíte rozhodnout podle našeho mínění. Oni by měli mít svobodnou vůli. A k tomu bychom měli i my tady směřovat.

A já pevně věřím, že občané Běloruska si vyberou svojí cestu. Občané Běloruska si sami rozhodnou. A my bychom měli občanům Běloruska držet palce, aby se jim to povedlo a aby doba nejistoty tam trvala co nejkratší dobu. A doufám, že skupina přátel Česká republika - Bělorusko, bude i nadále velice aktivní v zjišťování údajů z Běloruska a budeme se snažit i pomoci Bělorusku k překonání současné krize. Děkuji za pozornost.

Video záznam zde: https://www.facebook.com/komunistickastranacechamoravy/videos/3647788449...

Autor: 
Leo Luzar (KSČM), poslanec Poslanecké sněmovny
Zdroj: 
psp.cz