Lubomír Ledl: Senioři a současnost

3. 5. 2019

Já sám mám přátele mezi mladými, ale také dokonce i mezi staršími než já. Od malička jsem pozorně naslouchal tomu, co říkali ti starší a velice opatrně poučoval ty mladší. Ale myslím, že bez určité kontinuity generací a jejich zprostředkované zkušenosti je společnost odsouzena ke kulturnímu zániku, a to určitě nikdo nechceme. Moudrost stáří a elán mládí by měly být v symbióze. 

Autor: 
Lubomír Ledl, kandidát do Evropkého parlamentu