Situace ve veřejnoprávních médiích není dobrá, Rada České televize by měla konat!

4. 8. 2020

Členové Výkonného výboru Plzeňského Krajského výboru KSČM jsou znepokojeni informacemi veřejnoprávních médií, a jejich snahou manipulovat s vědomím občanů, překrucovat dějiny a historickou pravdu.

Posledním příkladem bylo vyjádření Jakuba Železného, redaktora ČT, který 15. 7. 2020 ve večerních hodinách v rozhovoru s ministrem Havlíčkem prohlásil: „…. jak pendlujete na náměstí Na Františku a mezi nábřežím, které se bůhví proč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentovi Ludvíku Svobodovi ….?“.

Toto znepokojení nabývá na vážnosti proto, že podobné vyjádření pana Železného nebylo poprvé. Nedávno se týkalo např. pořadu o Miladě Horákové, kde si dovolil prohlásit, že vyhodí v jeho pořadu ze studia každého, kdo se dotkne památky popravené ženy.

Nejen členové Výkonného výboru Plzeňského KV KSČM, ale především občané jsou znepokojeni podobnými vyjádřeními a požadují okamžité řešení ze strany Rady ČT. Česká televize si nemůže dovolit urážet kde koho a kdykoliv. Hlavní slovo nemohou mít extrémisté a manipulátoři dějin. Redaktoři by měli znát národní hrdiny, kteří osvobozovali Československo od nacistů. Ludvíku Svobodovi nacisté poslali 17ti letého syna do koncentračního tábora, kde byl ubit k smrti. Nebyl to jen syn, ale celá rodina Svobodových, vždyť dalších 15 příbuzných bylo vězněno, další se skrývali apod.

Lze říci, že Ludvík Svoboda byl jedním z největších českých hrdinů novodobé historie a podílel se na svobodě naší země, bojoval za občany a nás všechny, abychom mohli v poválečné době spokojeně žít.

Výkonný výbor Plzeňského KV KSČM odsuzuje podobná vyjádření a žádá, aby byla celá věc prošetřena.

Ředitel České televize by se měl omluvit rodině Ludvíka Svobody a také celému národu.

Rada České televize by se situací měla zabývat a vyvodit důsledky včetně personálních opatření. Ta by se měla dotknout i ředitele pana Dvořáka, kterému rada schválila více než 1,5 milionovou odměnu. Občané si kladou oprávněnou otázku: „Za co platíme?“ A dodávají, že je možné řešit situaci například pohrůžkou neplatit koncesionářské poplatky.

Rokycany, 7. července 2020

Autor: 

Výkonný výbor Plzeňského KV KSČM

Zdroj: 

Výkonný výbor Plzeňského KV KSČM

Autor: 
VV Plzeňského KV KSČM