Stanovisko klubu zastupitelů KSČM zastupitelstva Plzeňského kraje k Zákonu "O ochraně přírody" - potažmo k Šumavskému národnímu parku

13. 4. 2017

Po přehlasování veta pana prezidenta Poslaneckou sněmovnou PČR vstoupí v účinnost novela zákona č. 114 „O ochraně přírody a krajiny“, která v posledních měsících silně rezonovala v médiích a na politické scéně. Na dubnovém jednání ZPK nemohlo toto téma ujít pozornosti zastupitelů PK.

KSČM se jednoznačně připojuje ke snaze tuto novelu v budoucnosti korigovat, či navrhnout legislativní úpravu speciálně pro NP Šumava.

Národní park Šumava je aktuální podobou novely zákona č.114 silně poznamenán a v blízké budoucnosti se negativní parametry přijatého zákona mohou velmi výrazně podepsat na podobě Šumavy, jak ji ještě i v tuto chvíli známe. Z těchto důvodů se KSČM v Plzeňském kraji chce podílet na zlepšení této situace a hodláme pomoci, stejně jako v minulosti, ve snaze o zelenou Šumavu.

Podobně vnímá klub KSČM ZPK problémy spojené především s agenturními zahraničními pracovníky z průmyslových center v Plzni a na Tachovsku, kde tyto personální agentury zajišťují ubytování v okolních obcích a městech, bez zajištění standardní občanské vybavenosti a potřebné infrastruktury.

Obrátili jsme se s podnětem na pana hejtmana a vedení kraje, aby spolu s vládou ČR řešili koncepčně a systémově a v neposlední řadě legislativně pomohli řešit nastalé problémy se samosprávami v dotčených místech. Upřednostnili pobídkami mobilitu pracovní síly v regionech ČR s nejvyšší nezaměstnaností, pokud možno s celými rodinami.

Klub zastupitelů KSČ M Plzeňského kraje

 

Pro média poskytl: Jan Beneš - tiskový mluvčí Plzeňského krajského výboru KSČM

Autor: 
Klub zastupitelů KSČM zastupitelstva Plzeňského kraje