Naši krajští zastupitelé zvolení za KSČM - na volební období 2020 - 2024

KSČM má ve volebním období 2020 - 2024 jen jednoho krajského zastupitele. Je jím:

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, BDA z Plzně.

Civilním povoláním Pedagogický pracovník, předtím byl dvě volební období poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

(Jiří Valenta zároveň vykonává funkci předsedy Městského výboru KSČM v Plzni).

Fotogalerie

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, BDA - Plzeň