Pavel Kováčik: Podle našeho soudu je NATO agresivní pakt

25. 5. 2017

Projev Pavla Kováčika na 57. schůzi Poslanecké sněmovny dne 25. 5. 2017 - reakce na projev ministra Hermana:

Pane předsedo, kolegyně a kolegové,

já se velmi ostře ohrazuji jménem oněch statisíců voličů KSČM a žádám pana ministra Hermana, aby se jim především okamžitě omluvil za svoje slova o tom, že v této době zde komunisté nemají co dělat. Ti voliči jsou občané České republiky a nejsou to žádní lidé druhé kategorie, jsou to stejně rovnoprávní občané se stejnými politickými právy, jako mají voliči KDU-ČSL nebo hnutí ANO nebo sociální demokracie, Občanské demokratické strany nebo kterékoliv z jiných politických stran, které se podle Ústavy České republiky ve svobodné soutěži ucházejí o to být tady a zastupovat občany České republiky zde při zákonodárné a jiné činnosti, která tomuto ctihodnému shromáždění přísluší.

Zejména podivně to zní z úst člověka, který těmi samými ústy říká o tom, jak je dlouho po druhé světové válce dobře, že nás tady hájí, možná s jeho názorem to tak skutečně souvisí, agresivní pakt, čili "pacta sunt servanda", čili dohody je třeba držet, čili pakt je dohoda, to není nic, co by bylo nějaké špatné slovo. Je to jednoslovné vyjádření, jednoslabičné vyjádření. Ano, je to přesně to vyjádření. Podle našeho soudu je NATO agresivní pakt, podle našeho soudu NATO není mírotvůrce, podle našeho soudu tam, kde NATO poslední možná desítky let zasahovalo a jmenuji Libyi, Irák, Sýrii a další, třeba Afghánistán, tak není klid, jsou to zničené státy a hnízda terorismu, a právě odsud sem do Evropy proudí milióny uprchlíků, pravda většinou zoufalých lidí, kteří hájí svoje životy, kteří hájí holé přežití, ale s nimi také přicházejí teroristé.

Já žádám pana ministra Hermana, aby se okamžitě voličům KSČM omluvil.

Děkuji.

Autor: 
Ing. Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Facebook Pavla Kováčika