26 let od prvního pravidelného vydávání Haló novin

1. 6. 2017

Dne 3. června 2017 oslavujeme v novodobé historii již 26 let od prvního pravidelného vydávání Haló novin. Tyto noviny navazují na pokrokový tisk a dostaly do vínku odhalování příčin současných společenských problémů a nalézání východisek k nápravě věcí veřejných.

Od svého vzniku deník vyvíjí úsilí při odhalování  kořenů zla a nepořádků. Přibližuje dobu a na faktech uvádí, že dnešní společnost zdegenerovala mnohem víc, než si jsme ochotni přiznat. Redakce Haló novin si je vědoma, že ten, kdo se nepídí po příčinách, vlastně kamufluje podstatu zla a tím se výrazně odlišuje od médií hlavního proudu (mainstreamu). Proto na stránkách novin najdeme nejen formulované problémy, ale také návody, jak aktivně napravovat věci, které dozrály k řešení. 

Připomeňme si nyní krátce, že Haló noviny navazují na pokrokový levicový tisk předmnichovské republiky vycházející již v letech 1933 – 1938, kdy bylo vydávání silovým zásahem vlády zastaveno. Jistou analogii upozaďovat či nepřipouštět levicové názory můžeme pozorovat i po politickém a ekonomickém převratu 1989. Tehdejší stranické a levicové noviny Rudé právo byly převedeny do jiného vlastnictví a následně od 1. ledna 1991 začaly vycházet se změněným názvem i obsahem.

Pro levicově orientované čtenáře vyvstala aktuální potřeba založit si vlastní noviny, což se za nezměrného úsilí malé skupiny lidí podařilo. Připomenu složitou ekonomickou situaci, kdy se pro zabezpečení vydávání novin nově zakládanou společností Futura konaly dokonce soukromé sbírky a souběžně se vedly vzrušené debaty o tom, jak vymezit jejich obsahové zaměření.

Novodobé Haló noviny vyšly poprvé jako sváteční (Prvomájové vydání) ve zkušební verzi 1. května 1991. Připomeňme si slova prvního šéfredaktora Radima Valenčíka a jeho reakci na první vydání.

»Za kolektiv, který deník připravuje, chci říct jen jedno: čtenáře nepovažujeme jen za konzumenta novin, ale především za jejich činorodého spolutvůrce a spolupracovníka. Jsme si totiž plně vědomi, že právě oni mají na chod věcí veřejných nezastupitelný vliv.«  

Sváteční bylo proto, že se zatím nejednalo o plnohodnotný deník, nikoliv však co do obsahu, ale co do periodicity. Další a stále ještě »zkušební« číslo totiž vyšlo až o zhruba dva týdny později - 17. května. To bylo nanejvýš důležité pro pravidelné vycházení Haló novin, které bylo zahájeno dnem 3. června 1991, nyní už pod vedením šéfredaktora Petra Majcharčíka tak, jak jsme zvyklí i dnes. Od doby jejich pravidelného vycházení nemá česká společnost žádné jiné periodikum s důsledně levicovým obsahem. Je jediné, a proto je jeho pozice v české společnost nezastupitelná.

Levicové názory na současnou společnost a KSČM čelily a dosud čelí informačnímu embargu. Jiný, alternativní, názor se novodobým “demokratům“ nehodí. Uveďme například pozdější zákaz v ČRo citovat Haló noviny v přehledu denního tisku, což se stalo se souhlasem Rady ČRo. Rozhodnutí naposledy potvrdil předseda Rady Českého rozhlasu J. Florian a zdůvodnil zákaz levicovostí a stranickostí novin. Viz: sdělení č.j.: 8/10 ze dne 28.1.2010. Jak úsměvné...

Zmíním i opačný příklad. Exkluzivní rozhovor pro Haló noviny poskytl k 25. výročí jejich vydávání současný prezident ČR Miloš Zeman a přiznal se na kameru k sympatiím našemu periodiku a vyzval redaktory „pokračujte a nenechte se otrávit“. A další celá řada blahopřání následovala. Za všechny uvedu předsedu senátu Milana Štěcha, Michala Davida, režiséra Zdeňka Trošku, Jana Kellera, Jana Kavana, herečku Jaroslavu Obermaierovou.

Současná doba přináší nové výzvy a nová očekávání. Od Haló novin bychom proto mohli očekávat ještě větší úsilí při odhalování příčin současných problémů všeho druhu. Připomenu alespoň obrovskou hospodářskou kriminalitu a její prolínání do nejvyšších pater politiky, nezvládnutou imigraci, korupci, kriminalitu atd.  Proto opakuji. Říkat, jako ostatní noviny, že „za všechno může kapitalismus" je moc levné a mimo právě proto, že Haló noviny nejsou jako ostatní. Měly by i nadále reálně odrážet vývoj společnosti, ve které žijeme, a mít na paměti, že, bohužel, zdegenerovala mnohem víc, než si jsme ochotni přiznat.

K tomu popřejme Haló novinám hodně kvalitních dopisovatelů, více rozborů, analytických článků, návodů řešení a také zpětnou vazbu čtenářů, třeba formou diskusních příspěvků pod jejími články.

Fotogalerie

Autor: 
Jiří Lejčar, Josef Kovařík
Zdroj: 
Foto: archiv, redakce Haló novin