ČSSD a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek by měli přestat lidem v ČR i svým kolegům v EU konečně lhát o válce v Sýrii - (konference DESCOP)

9. 6. 2017

To je hlavní imperativ doby v dnešní mezinárodní situaci, kdy svět balancuje na pokraji velkého válečného konfliktu.

Velkou příležitost k tomu mají premiér B. Sobotka i ministr L. Zaorálek na "Mezinárodní konferenci o obraně a bezpečnosti (DESCOP)", která se koná dne 9.6.2017 v Praze, v Paláci Žofín, kde se oba chystají vystoupit s projevy.

KSČM žádá ČSSD a ministra zahraničních věcí Zaorálka, aby neobcházeli svojí zaslepenou podporou USA Radu bezpečnosti OSN a dodržovali Chartu OSN při řešení válečného konfliktu v Sýrii. V Sýrii je třeba najít politické řešení na platformě OSN a mezinárodního práva! Česká republika je pod vedení premiéra Bohuslava Sobotky a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka v této otázce pouhým lokajem a vazalem agresivních USA.

Napomáhání této válečné agresivní politice USA ze strany České republiky a jiných států vůči Sýrii, žene ze Sýrie statisíce běženců, obyčejných lidí, kteří prchají před válkou do Evropy, aby si zachránili holý život! 

Zcela schyzofrénní na této politice ČSSD je postoj ministra vnitra Milana Chovance, který prohlásil, že Česká republika už nepustí do podzimních voleb žádného běžence do České republiky!

Mezinárodní konference na vysoké úrovni se koná pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky ve spolupráci s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem. 

Mezi řečníky dále vystoupí významní představitelé členských států EU, zástupci evropských institucí, NATO a evropského obranného průmyslu.

Úvodní projevy pronesou předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerová a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová a Lubomír Zaorálek.

O co se jedná v Sýrii? Už jsme o tom psali na tomto webu několikrát! O podporu amerického státního terorismu vůči Syrské Arabské Republice ze strany České republiky.

Již Karel Schwarzeberg, jako předchozí ministr zahraničních věcí ČR aktivně, jménem České republiky, podporoval tzv. Syrskou exilovou demokratickou opozici (rozuměj žoldáky a dobrodruhy z celého světa), kterou všestranně podporovaly USA, aby se zbraní v ruce tito žoldáci svrhli za peníze Kataru a Saudské Arábie legální syrskou vládu a demokraticky zvoleného prezidenta Sýrie Bašára Assada. Lubomír Zaorálek co by ministr zahraničí v této politice pokračuje podporou politiky USA na Blízkém východě! 

Této exilové opozici dodávaly zbraně USA i agresivní vojenský pakt NATO! S českým souhlasem! Stovky tun vojenského materiálu. Sýrie je dnes díky tomu zničena, desetitisíce mrtvých nevinných lidí, statisíce lidí na útěku, aby si zachránili holý život. V Sýrii už řadu let probíhá krutá válka!

USA a jich spojencům se nepodařila v počáteční fázi této operace v Sýrii zásadní věc, a to vrazit klín mezi prezidenta země a syrský lid. Přes veškeré pomluvy, slovní i silové útoky na osobu prezidenta a lži ze strany USA a NATO se lid Sýrie  postavil za svého prezidenta! To samé učinila syrská armáda! 

Tím tento projekt USA zkrachoval! Poté se stalo to, že naprostá většina příslušníků této ozbrojené Syrské exilové opozice přešla s darovanými zbraněmi od USA a NATO do řad Islámského státu, který nechaly vzniknout a vyzbrojit USA po vojenské intervenci v Iráku v roce 2006! Zde příslušníci Islámského státu převzali pod dohledem US Army výzbroj irácké armády (děla, tanky, samopaly, kulomety, ruční přenosné rakety, aj.)

Dnes už je všeobecně jasné a známo, že USA vedou prostřednictvím Islámského státu na Blízkém východě válku za prosazení svých egoistických zájmů! Je to válka na cizím území (Sýrie), za cizí peníze (Kataru a Saudů), a cizími rukami (nájemnými žoldáky a dobrodruhy z celého světa, příslušníky Islámského státu). V režii a v zájmu USA!

Česká republika pod vedením ministra zahraničí Zaorálka je už několik let členem tzv. "Mezinárodní koalice států" v čele s USA (asi 60 států), která údajně bojuje proti Islámskému státu v Sýrii a v Iráku. Je všeobecně známo, že 2 roky tato koalice údajně bombardovala základny Islámského státu, ale on přesto zabíral stále větší a větší území Sýrie. Situace se radikálně změnila, když legální syrská vláda požádala o vojenskou leteckou pomoc Ruskou federaci. Najednou začal islámský stát razantně ustupovat.

Tato koalice vedená USA, jíž je Česká republika členem, ale nemá žádný mandát Rady bezpečnosti OSN (!), ani pozvání od legální syrské vlády, působit vojensky na území Sýrie! Je to tedy bezprecedentní obcházení RB OSN ze strany těchto států, včetně České republiky! Je to podrážení autority OSN a porušování Charty OSN s českým souhlasem! Přitom Sobotka i Zaorálek mají plná ústa slov o mezinárodním právu a českém boji proti terorismu v Sýrii. Je to lež! Česká republika v Sýrii podporuje nelegitimní aktivity USA, které si tam prosazují své zájmy! Taková je skutečná pravda. To, že tam jako jediná země EU máme velvyslankyni, na věci nic nemění!

USA a jejich spojenci z této koalice létají do Sýrie bombardovat cíle, kdy chtějí a co chtějí. Nikomu se z toho nezpovídají! Nemají k tomu žádný mandát! Zpravidla bombardují a ničí infrastrukturu syrského státu, elektrárny, vodovody, továrny, důležité mosty, čas od času zaútočí také přímo na armádu Sýrie!

Koalice pracuje na vůdcovském principu, kdy vůdce jsou USA a ostatní státy poslouchají, podřizují se a dodávají svou přítomností v koalici legitimitu státnímu terorismu USA! 

Zaorálek se neptá svých partnerů v USA, ani veřejně neprotestuje proti tomu, jak je to možné, že USA mají v Sýrii (členském státu OSN) svoji vojenskou základnu a své vojáky, když to neschválila Rada bezpečnosti OSN ani syrská vláda! Ačkoliv proti tomu protestuje u OSN legální syrská vláda!

Jedním z posledních případů Zaorálkovo, ale i Sobotkovo selhání byly raketové útoky USA na Sýrii v dubnu 2017, jako odpověď USA na dodnes (!) neprokázané použití chemických zbraní v syrském Chán Šajchůnu. Zaorálek tuto americkou vojenskou agresi v podstatě podpořil se slovy, že ji chápe!

Politika je o kompromisech a uvážlivosti, ale jak bylo možné vypozorovat Zaorálek nemá žádné zásady ani hranice, kam až lze zajít. Jeho jediným principem který hlásá je,„udržet za každou cenu jednotu v NATO a v EU“. Jestli se v Sýrii zabíjí nevinní lidé, jestli je porušováno mezinárodní právo, jestli se obchází RB OSN, není pro něj důležité! Důležitá je jen falešná jednota, být ticho (držet hubu) a nevybočovat z řady!

Ty statisíce uprchlíků, mnozí z nich jsou skuteční chudáci ze Sýrie, kteří se valí do Evropy, jsou produktem politiky lidí jako je Schwarzenberg, Zaorálek, Sobotka, Hollande, Cameron, Obama a dalších!

Je nejvyšší čas skoncovat s touto ostudnou českou zahraniční politikou lokajství a falešné solidarity s USA v syrské konfliktu, jejíž podstatou je agrese a zabíjení statisíců nevinných lidí!

KSČM skutečně bojuje na rozdíl od ČSSD za mír! Za mírové soužití států a přátelství mezi národy! Odmítáme lokajskou podporu ČSSD vojenským agresím USA a NATO ve světě! Lidstvo si zaslouží jinou, lepší budoucnost! A jiné politiky, kteří se nebudou bát pozvednout hlas vůči válečným zločinům a nepravostem! 

Autor: 
Mediální úsek KV KSČM Plzeňského kraje
Zdroj: 
Mediální úsek KV KSČM Plzeňského kraje