Dezinformační výstupy z Konference „StratCom Summit 2017“

9. 6. 2017

Anotace:
Tak se vás ptám pane ministře vnitra Chovanče:

„Víte pane ministře vnitra, co se vám to děje na ministerstvu, které řídíte?“
__________________________________________________________________________________________________________________

Ve volné návaznosti na Audit národní bezpečnosti proběhla v květnu konference „StratCom Summit 2017“, a to ve dnech 15. – 19. 5. 2017 přímo v prostorách Ministerstva vnitra ČR. Záštitu nad konferencí převzali ministr vnitra p. Chovanec a předseda vlády ČR p. Sobotka.

Podle tiskové zprávy spolku Evropské hodnoty „Stratcom Summit je jedinečnou konferencí zaměřující se na boj proti nepřátelským dezinformačním operacím.“

Tak se podívejme, jaké dezinformace vznikly od samotných aktérů.

Podle Zpravodajství Ministerstva vnitra „Příspěvky v rámci konference se věnovaly především problematikám působení cizí moci, ovlivňování voleb, boji proti islámskému extremismu, boji proti terorismu, kybernetickým útokům, zkvalitnění strategické komunikace, budování odolnosti státních struktur a možnostem jejich spolupráce se soukromým a neziskovým sektorem.“

To tisková zpráva spolku Evropských hodnot projednávanou tématiku ještě rozšířila na „ruskou dezinformační kampaň a na olivové operace, na vedení hybridní války, na aktivity ruských zpravodajských služeb, na bezpečnostní situaci v Pobaltí a na ruskou hrozbu v regionu“.

Jak je vidět, tak obsah konference v podstatě kopíroval obsah Auditu národní bezpečnosti. Nutno podotknout, že přístup na konferenci „byl jen pro pozvané“, a aby tam vůbec někoho měli, tak spolek Evropské hodnoty se v tiskové zprávě chlubí, že přiváží lidi (330 lidí z 27 zemí). To byl opravdu dobře placený výlet do Prahy!

Porovnáním oficiálně zveřejněných mediálních výstupů z Ministerstva vnitra ČR a zveřejněných mediálních výstupů ze spolku Evropské hodnoty na svých WEB stránkách je možné zjistit, že nesou znaky dezinformačních zpráv.

Spolek Evropských hodnot ve své tiskové zprávě prohlašuje:

„Think-tank Evropské hodnoty tento týden od pondělí do pátku organizuje mezinárodní konferenci STRATCOM SUMMIT 2017“ a dále prohlašuje:

„Prosím vezměte na vědomí, že zmínka o tom, že STRATCOM SUMMIT 2017 je organizován think-tankem Evropské hodnoty, je nutnou součástí každého výstupu, který konferenci zmiňuje, včetně rozhovorů s hosty, které jsme na konferenci přivezli.“

Ministerstvo vnitra ČR ve svém zpravodajství na svém WEBu uvádí:

„Na straně Ministerstva vnitra připravovalo konferenci Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám.“

Tak se vás ptám pane ministře vnitra Chovanče:

1. Víte co se vám to děje na ministerstvu, které řídíte?

2. Kdo opravdu připravoval či organizoval konferenci „StratCom Summit 2017“ ?

3. Můžete nám občanům sdělit, podle jakého právního předpisu se spolek Evropské hodnoty stal součástí Ministerstva vnitra ČR, a pokud není součástí, tak co vůbec pohledával a organizoval na vašem ministerstvu, či dokonce moderoval konferenci?

Autor: 
Ing. Věstislav Křenek, krajský zastupitel Plzeňského kraje, (bývalý velitel vojenských průzkumných a zpravodajských útvarů)
Zdroj: 
Ing. Věstislav Křenek, krajský zastupitel Plzeňského kraje, (bývalý velitel vojenských průzkumných a zpravodajských útvarů)