Hermanovo nenávist podezřele připomíná klerofašimus!

2. 7. 2017

Ministr kultury Daniel Herman je divný člověk až zvláštního ražení, chtělo by se k říci, že i exot. Už několikrát přesvědčil, že je intrikán a hlavně lhář! Stačí připomenout loňskou aféru s jeho vzdáleným příbuzným Bradym, pro něhož se snažil všemi způsoby vynutit medaili. Dokonce tvrdil, že Jiří Brady žijící v Kanadě je jeho strýček. To je ale lež jako věž.

Ten se totiž do židovské rodiny Markéty a Karla Bradyových naro­dil v roce 1928. Jeho o tři roky mladší sestra Hana   bohužel  zemřela ve 13 letech v koncentračním táboře. Takže Daniel Herman narozený 28. 4. 1963 nikdy nebyl a ani nemůže být jeho synovcem. Už loni v říjnu se mi ozvala jistá paní Helena žijící v USA, která potvrdila, že Herman nemluví pravdu a vysvětlila, že Brady je jen bratran­cem Hermanovy matky. Hlavní šéf české kul­tury a bývalý kněz přesto neustále tvrdil, že Brady je jeho strýčkem a rozpoutal aféru kolem údajné neochoty udělit mu medaili, která směřovala k nenávistným útokům a honu na prezidenta Miloše Zemana.

Ve čtvrtek 25. května 2017 Herman v Poslanecké sněmovně zase ukázal svoji jedovatou intrikánskou faleš, a hlavně neskutečnou antikomunistickou nenávist, když reagoval na legitimní interpelaci Vojtěcha Filipa. Podle Her­mana je ostudou, že ve sněmovně jsou zástup­ci komunistů. Řekl, že komunisté 40 let deva­stovali naši zemi. Večer v televizní besedě to opět zopakoval a rozvedl - prý před rokem 1948 jsme patřili k deseti nejvyspělejším zemích světa a za komunistického režimu jsme se propadli na místo padesáté. Což jsou divné počty a především je to jeho ideologická zaslepenost, a hlavně lež. Naopak socialistické Československo patřilo k nejvyspělejším zemím světa. Třeba v leh­kém průmyslu. Byli jsme soběstační ve výrobě potravin a naše zeměděl­ství mělo vynikající úroveň. Neexistovala nezaměstnanost, byly sociální jistoty - a mohl bych pokračovat. A jak to je nyní?
Zarážející je Hermanova až chorobná nená­vist k lidem s jiným politickým názorem. Jak je možné, že se vydává za křesťana, a jak mohl být kdysi knězem? Vždyť naprosto právě poplival křesťanské hodnoty, a kde je ona proklamovaná křesťanská láska k bližnímu? Da­niel Herman je klerikálním fanatikem a dá se říct, že právě představitelé kléru jeho ražení upálili mistra Jana Husa, právě tací v době rekatolizace, tedy v době temna, jak to popsal Alois Jirásek, pořádali hon na lidi s odlišným náboženským názorem.

A to ještě plive na český národ a ty, kteří volí komunisty, ale až dojemně si rozumí s potom­ky sudetských Němců, jejichž předci vraždili české vlastence. Rád se účastní srazů sudeto-německého landsmanšaftu!

Daniel Herman svým vystoupením ve sně­movně nyní znovu odkryl svou tvář a jen potvrdil, že je intrikánem. A jeho zlá antikomunistická nenávist nejenže nemá nic společ­ného se základními křesťanskými hodnotami, ale až podezřele bývalého kněze a nyní lido­veckého politika směřuje ke klerofašismu. Tak to prostě je.

A zdá se, jako by se Herman snad vzhlédl v také bývalém římskokatolickém faráři, členu slovenské Hlinkový ludové strany Jozefu Tisovi.                        

Pozn.:

S tímto článkem nelze nesouhlasit. Ministr kultury Daniel Herman si vytvořil svojí prostořekostí a veřejným lhaním mnoho nepřátel mezi lidmi. Z římskokatolického kněze Daniela Hermana se postupem doby stal Jidáš a zlosyn, který zasel do naší společnosti nenávist! Jeho duši ovládlo zlo. Pro tatové zlosyny jako Herman je připraveno Peklo a Boží hněv! Herman zbloudil a církev by měla svého poblouzněného syna vrátit zpět na správnou cestu dokud je čas, než se hněv lidu obrátí i proti ní! 

Autor: 
Jiří KOŠŤÁK
Zdroj: 
Haló noviny 3. června 2017 - příloha Naše Pravda - Můj názor.