Česká zahraniční politika dostala na Valném shromáždění OSN nafackováno

24. 9. 2017

Hlavní světovou politickou událostí minulého týdne bylo zahájení jednání 72-ho Valného shromáždění OSN v New Yorku, které se koná vždy jeden krát za rok a které začíná vždy druhé úterý v měsíci září příslušného roku. Toto jednání má dlouhý program a potrvá prakticky celý rok. 

V minulém týdnu na tomto zasedání přednesli své projevy státníci mnoha významných zemí, především americký prezident Donald Trump, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, německý ministr zahraniční Sigmar Gabriel, ale také třeba český prezident Miloš Zeman a další státníci.

Nový generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzval v úvodu všechny státníky světa k tomu, že je potřeba změnit styl jednání OSN, že je potřeba přestat vést monology, a naopak, že je potřeba začít vést dialog. To se však dle projevů hlavních státníků nepodařilo.

Český prezident Miloš Zeman, jehož projevu v OSN věnovala česká veřejnoprávní média minimum pozornosti, natož obsahu jeho vystoupení, hovořil o tom, že je ostuda OSN, že za 72-let své existence nedokázalo OSN přesně zformulovat co je to "terorismus". Prezident Zeman má pravdu v tom, že je to závažná věc! Různé státy světa, zejména světové velmoci označují za teroristu toho, kdo se jim z nějakého důvodu znelíbí. Nálepku "teroristy" tak lze "přišít" kde komu, přičemž projevy údajného terorismu mohou různé! Pod pojem "terorismus" se tak schová všechno.

Česká média se snažila shodit autoritu našeho prezidenta tím, že neustále opakovala, že jej Donald Trump "nepřijal" v Bílém domě. Nakonec je definitivně umlčela společná fotografie prezidenta Zemana s Donaldem a Melánií Trumpovými z budovy OSN.

Sledovali jsme v rámci dosavadního jednání VS OSN především vystoupení státníků, týkající se současného největšího válečného konfliktu na světě a to v Sýrii, se kterým je spojena i uprchlická krize do Evropy, kde právě neurčitý pojem "teroristé" a "demokratická exilová opozice vyzbrojená samopaly" hraje významnou roli.

A zde utrpěla česká zahraniční politika pod vedením Lubomíra Zaorálka /ČSSD/ zdrcující "nakládačku". Schytala obrazně řečeno pár facek, že musely svědět uši Zaorálka až v Praze, neboť Zaorálek se jednání VS OSN letos nezúčastňuje, protože českou delegaci tam vede prezident Zeman.

Na Valném shromáždění OSN už také vystoupil s projevem syrský ministr zahraničních věcí a ministr pro otázky migrace Valid All-Muallem. Česká média jej úplně vymazala ze svých informačních výstupů. Věděly proč. O to zajímavější je to čtení.

Syrský ministr válkou zmítané a zubožené země hovořil ve svém projevu o vojenské činnosti nelegální Koalice 60-ti států v čele s USA, jejíž členem je i Česká republika a která údajně bojuje na území Sýrie vojensky proti teroristům z IGIL.

Píšeme o tom  v jiném článku na těchto www stránklách:

http://plkr.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/program-kscm-je-bezpeci-pro-de...

Syrský ministr zahraničí Muallem doslova řekl:

Zvlášťním rozhořčením pro nás je skutečnost, že světové společenství (OSN) mlčelo o kriminálních činech nezákonné "mezinárodní koalice" vedené Spojenými státy, působící vojensky v Sýrii. Během let svého pomyslného boje proti IGIL zemřely díky ní tisíce pokojných Syřanů, což v mnoha případech překračuje škody způsobené touto koalicí teroristům v Sýrii. Stovky mostů, silnic, infrastruktury Sýrie jsou koalicí zničeny. Boj proti terorismu na území země může být plodný pouze v koordinaci se syrskou vládou, uvedl Al-Muallem. Jakákoli vojenská přítomnost v Sýrii bez souhlasu legitimní vlády země je považována za agresi, okupaci a hrubým porušením mezinárodního práva a Charty OSN.

Ministr zahraničí Sýrie vysvětlil, že teroristická válka vedená proti Sýrii ze strany silných světových mocností a nebezpečných extremistických organizací se neomezuje pouze na válečné zločiny, ale zahrnuje také důležité oblasti života syrské společnosti, zejména v oblasti zdravotnictví. A to se zavedením jednostranných donucovacích hospodářských sankcí vůči Sýrii ze strany těchto velmocí. To jen dokazuje pokrytectví těchto zemí a jejich politiků, kteří ve slovech roní „krokodýlí slzy“ nad starostí o syrský lid, ale ve skutečnosti vystavili tento národ ještě většímu tlaku ekonomické blokády, která je v podstatě druhá strana téže mince k terorismu.

V souvislosti s problémem vnitřně vysídlených osob Al-Muallem označil tento proces za výsledek terorismu. Miliony syřanů díky válce museli opustit své domovy. Pro syrskou vládu je jednou z priorit dosažení podmínek pro návrat syrských obyvatel do jejich místa trvalého pobytu.

Podle syrské vlády, selhání OSN při plnění Charty OSN ve vztahu k Sýrii a dodržování zásad mezinárodního práva vyzývá všechny členské státy k reformování světové organizace OSN tak, aby byla schopna plnit své povinnosti a dodržovat spravedlnost, na rozdíl od dosavadního „zákona džungle“.

Syrská vláda nyní kontroluje 87 % svého území a každým dnem vojensky vytlačuje teroristy ze svého území. Je to především díky podpoře vzdušně-kosmických sil Ruské federace, které pomáhají pozemní syrské armádě bojovat s moderně vyzbrojenými teroristy a které působí vojensky v Sýrii na pozvání legální syrské vlády od 30.9.2015.

V době, kdy ruské letectvo začalo působit v Sýrii, syrská vláda ovládala už jen 16% svého území, v oblasti kolem hlavního města Damašku. Bylo to v době, kdy Koalice 60-ti států v čele s USA už dva roky předtím údajně vojensky "bojovala"  proti IGIL, který ale neustále rozšiřoval svoji působnost na území Sýrie!  Později se potvrdilo, že velmi často jsou s velitelskými strukturami IGIL spojeni vojenští poradci z USA.

Teroristé (žoldáci a dobrodruzi z celého světa) v Sýrii se stali nástrojem zahraniční politiky několika států v čele s USA na svržení legální syrské vlády. V Sýrii je vedena válka především za zájmy USA a částečně sousedních monarchií, a to na cizím území, cizími rukami (žoldáky), za cizí peníze (regionálních monarchií Kataru a Saudské Arábie a za kradenou syrskou ropu), ve které umírají nevinní syrští lidé, a nyní se provalilo, že jsou vražděni i zbraněmi, které dodaly USA východoevropské země zdarma (!), včetně České republiky.

O jak rozsáhlý vojenský konflikt se jedná, hovoří i informace ze zpravodajského serveru www.Vesti.ru, který se odvolává na tiskové zdroje z Ministerstva obrany Ruské federace. Zde se říká, že od začátku vojenské operace v Sýrii v září 2015 do září 2017 vzdušně-kosmické síly Ruska (VKS) zničily v Sýrii více než 96.000 objektů IGIL. Uskutečnily více než 30.000 vzletů svých letadel, při nichž uskutečnily více než 92.000 leteckých úderů.

Hlavní údery byly vedeny na koncentrace vojsk teroristů, celkem 53.707 úderů. Poté na jejich opěrné body, celkem 17.194 úderů a 8.332 úderů na polní velitelská stanoviště a místa spojení. Navíc bylo zničeno 6.769 polních skladů zbraní a střeliva, 970 teroristických výcvikových táborů, 212 ropných polí v rukou IGILovců, 184 ropných rafinérií, 132 tankerů na převoz ropy a několik tisíc autocisteren různé velikosti, kterými IGILovci převáželi kradenou syrskou ropu přes státní hranici do Turecka - členského státu NATO, kde ji levně prodávali!!! Ze získaných peněz za kradenou ropu pak platili žoldáky z celého světa bojující v Sýrii proti syrské vládě. 

Z tohoto všeho je patrné, že česká zahraniční politika svojí účastí v této nezákonné koalici napomáhá tomuto válečnému běsnění, které způsobuje chaos a džungli ve světě. 

Námi vyřčená slova o tom stavu české zahraniční politiky do veřejného prostoru v jsou v podstatě "házením hrachu na zeď"! Ministr Zaorálek dlouhodobě na naší kritiku nereaguje, naopak pokračuje v této hanebné a bezzásadově politice dále.

Jediný, kdo může situaci změnit je volič v nadcházejících parlamentních volbách. Voliče ale zpracovávají veřejnoprávní média, která kryjí fakta o těchto válečných zločinech páchaných v Sýrii a která otevřeně lžou o tom, co se děje v Sýrii, ale i v jiných zemích (Libyi, Ukrajině, Iráku). 

Pod Zaorálkovo vedením (ale už i za jeho předchůdce Schwarzenberga) se česká zahraniční politika stala obyčejným lokajem války chtivých a agresivních USA! 

Politický program KSČM je zásadně jiný - naší prioritou je MÍR, mírová politika, mírové soužití států! Okamžité ukončení podpory válečných agresorů! KSČM žádá vystoupení naší země z NATO, které se podílí na těchto vojenských agresích a které zásadně selhalo, když nedokázalo ochránit hranice Evropy před masivní vlnou uprchlíků z Afriky a Blízkého i Středního východu! 

Zde jsou odkazy na stránky Tiskové agentury Sýrie - SANA, kde jsou zveřejněny textem části projevu syrského ministra zahraničí Valida All-Muallema v OSN: Na těchto stránkách naleznete i videozáznam jeho projevu.

V angličtině:

http://sana.sy/en/?p=114420

V ruštině:

http://www.sana.sy/ru/?p=120743

Redakčně upraveno a doplněno 26.9.2017

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek KV KSČM Plzeňského kraje
Zdroj: 
SANA - tisková agentura Sýrie, OSN