KSČM odhalila před veřejností skandální mega tunel s českýn lithiem, který se připravoval s aktivní účastí ministrů české vlády!

12. 10. 2017

KSČM brání životní zájmy občanů. K tomu, před čím už více než rok naléhavě varuje KSČM, se pod tlakem zdrcujících faktů přiznal sám premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Premiér Sobotka včera prohlásil, že Česká republika může se zásobami lithia, které jsou jejím majetkem, svrchovaně nakládat znovu až v roce 2025! 

Všichni ti, kdo to způsobili, musí nést politické i zákonné důsledky.

KSČM rozhodně odmítá nařčení, že nadřazuje vlastní cíle životním zájmům země. Toho se dopouštějí právě ti, kdo Českou republiku zbavili kontroly nad jejími strategickými surovinami a své intriky ke škodě vlastní země zastírají prolhanými legendami i urážkami.

Této politice musí učinit přítrž už mimořádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, svolaná z iniciativy KSČM na pondělí 16.10.2017.

Poslanecká sněmovna musí na vládě požadovat:

* Aby neprodleně vypověděla „Memorandum o porozumění“ s australskou společností EMH, uzavřené za zády vlády, zákonodárců a občanské veřejnosti.

* Aby vláda podala vyčerpávající vysvětlení, proč byly nejen k těžbě, ale i dalšímu zhodnocení českých nerostů poskytnuty zcela neodůvodněné výsady firmě, která neprošla řádným výběrovým řízením a neprokázala ani adekvátní výsledky v oboru.

* A aby vláda vyvodila zákonné důsledky vůči všem, kdo tak učinili navzdory pochybné vlastnické struktuře EMH, v níž figurují i subjekty spojené s rozkradením a bankrotem OKD. 

Tím, že v podepsaném „Memorandu o porozumění“ se odkazují na dohodu o ochraně investic mezi ČR a Austrálií, zavdali záminku i k možnému vydírání českých daňových poplatníků arbitráží, jaké je z podobných „transakcí“ už oloupily o desítky miliard korun.

Naší zemi hrozí zcizení nerostného bohatství světového významu. Zabrání tomu jen zákon, opravňující k jeho těžbě i dalšímu zhodnocení výlučně český průmysl ve veřejném vlastnictví.

KSČM takový zákon v nové Poslanecké sněmovně navrhne v nejbližším možném termínu.

 

Volte KSČM!

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM