Pozdrav od KSČM z Plzně 19. Světovému festivalu mládeže a studentstva v Soči

15. 10. 2017

V ruském přímořském letovisku v Soči byl včera, 14.10.2017 zahájen 19. Světový festival mládeže a studentstva, který se zde bude konat ve dnech 14.- 22. října 2017.

Lázeňské město Soči leží v Krasnodarském kraji a nachází se na pobřeží Černého moře a na úpatí Kavkazu.

Festival organizuje Světová federace demokratické mládeže (World Federation of Democratic Youth), která má sídlo v Budapešti. Členem této mezinárodní mládežnické organizace z České republiky je Komunistický svaz mládeže.

Festival je místem setkání levicových a progresivních organizací mládeže z celého světa. V Soči se očekává účast 20-ti tisíc mladých lidí ze 150 zemí světa. Z České republiky se účastní festivalu delegace v počtu několika desítek mladých lidí.

Hlavní heslo festivalu je: "Za mír, solidaritu a sociální spravedlnost, bojujeme proti imperialismu - Ctěme svou minulost, budujme budoucnost!."

V Ruské federaci se v minulosti uskutečnil festival již dvakrát - 6. festival v roce 1957 a 12. festival v roce 1985. Tehdy to ovšem bylo v socialistickém Sovětském svazu. Nyní je situace jiná, festival se koná v kapitalistické zemi.

Některé aktivity spojené s festivalem se však budou konat i v Moskvě a v dalších městech evropské i asijské části Ruské federace.

První Světový festival mládeže a studentstva se uskutečnil v roce 1947 v tehdejším Československu v Praze.

KSČM Plzeňského kraje zdraví účastníky 19. Světového festivalu mládeže a studentstva v Soči a přeje zdar průběhu festivalu.

 

Rozhovor s Milanem Krajčou, delegátem 19. světového festivalu mládeže a studentstva

V ruském přímořském městě Soči byl včera zahájen 19. světový festival mládeže a studentstva. Festivalové hnutí má dlouhou tradici. V minulosti jste se  již několika festivalů zúčastnil, které to byly?

Světové festivaly mládeže a studentstva mají opravdu dlouhou historii, dnes již trvající sedm desítek let. Jsou vůbec největšími mezinárodními akcemi pokrokové a antiimperialistické mládeže, kterých se za dobu jejich konání zúčastnilo několik set tisíc mladých lidí z celého světa.

Sám jsem měl tu čest být delegátem již na dvou festivalech - v roce 2001 na 15. festivalu v Alžírsku a v roce 2013 na 18. festivalu v Ekvádoru. Účasten jsem byl ale i 16. festivalu  který se uskutečnil v roce 2005 ve Venezuele, na jehož přípravě a uskutečnění jsem se coby člen jeho Mezinárodního organizačního výboru podílel.

Jaká budou témata festivalu?

Festival je mimo jiné věnován třem letošním významným výročím - 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v roce 1917, 70. výročí zahájení festivalového hnutí uskutečněním 1. festivalu v roce 1947 v tehdejším Československu a 50. výročí zavraždění slavného latinoamerického revolucionáře Ernesta Che Guevary v roce 1967 v Bolívii.

Řada konferencí, seminářů a workshopů bude na festivalu zaměřena na současné antiimperialistické boje, postavení pracující mládeže, studentské hnutí, zápas mladých lidí proti fašismu a rasismu, snahy o udržitelný rozvoj či budování mírového hnutí. Součástí festivalu ale bude i mimořádně bohatý kulturní program nebo různé sportovní aktivity.

Kdo se festivalu zúčastní z České republiky?

Na základě výzvy Světové federace demokratické mládeže, která je hlavním partnerem festivalu, byl z iniciativy Komunistického svazu mládeže již před rokem založen český festivalový Národní přípravný výbor. Jeho složení bylo pestré, zapojili se do něj kupříkladu členové KSČM, ČSSD, Strany zelených i zástupci řady spolků, hnutí a iniciativ. Tento pozitivní fakt se odráží i ve složení české festivalové delegace, která má několik desítek členů. Jsou v ní mimochodem zařazeni i mladí lidé z jiných zemí, kteří v současnosti studují či pracují v České republice.

Rád bych zmínil také opravdu přínosnou spolupráci s veterány festivalového hnutí, především s historikem Františkem Kovandou, účastníkem mimo jiné i 1. festivalu před sedmi desítkami let. I jeho vzpomínky obsahuje speciální festivalové číslo časopisu Mladá pravda, které pro festival v angličtině a ruštině vydal Komunistický svaz mládeže.

Jste aktivní v mezinárodním mírovém hnutí, především ve Světové radě míru. Bude i ta zapojena do festivalu?

Světová rada míru podporuje festivalové hnutí po celou dobu své existence. Nejinak je tomu i u letošního festivalu, na kterém bude řada jejích představitelů přítomna a pro který také připravuje prezentaci svých aktivit, jakou je i v České republice známá mezinárodní kampaň "Ano míru! Ne NATO!" Pochopitelně také České mírové hnutí, které je členskou organizací Světové rady míru, se zapojilo do přípravy festivalu a několik jeho mladých členů se jej jako delegáti zúčastní.

Světové festivaly mládeže a studentstva jsou totiž nejen mimořádným setkáním tisíců mladých lidí ze všech koutů naší planety, ale také mohutným vystoupením mládeže světa za mír, proti imperialismu a válce. Věřím, že nejinak tomu bude i na festivalu v ruském Soči.

(Redakčně upraveno pro potřebu tohoto webu.)

Autor: 
KSM, mediání úsek KV KSČM Plzeňského kraje
Zdroj: 
www.ksm.cz