V úterý 17.10.2017 se uskutečnil ve Smetanových sadech v Plzni závěrečný předvolební mítink KSČM před pátečními volbami, přinášíme projev předsedy KV KSČM a fotografie z akce

17. 10. 2017

Na tomto závěrečném mítinku se představilo několika desítkám přítomných občanů téměř všech 20 kandidátů KSČM z celého Plzeňského kraje. K voličům promluvil jak lídr kandidátky KSČM PhDr. Ing. Jiří Valenta, tak místopředseda ÚV KSČM Ing. Jiří Dolejš, ale i europoslanec za KSČM MUDr. Jiří Maštálka. Míting zahájil s oficiálním projevem předseda KV KSČM Mgr. Miroslav KAVIJ.

Kulturní část tohoto mítinku vyplňovala dechová hudba Antonína Duby. Odpolednem provázela moderátorka Zdena Hornofová. Mítink se konal v blízkosti Plzeňské Branky, kde projde v centru města velké množství občanů. Vedle KSČM zde měly stánky i další politické subjekty. Tomuto odpoledni však dominovala akce KSČM.

 

Projev předsedy Plzeňského KV KSČM s. Mgr. Miroslava Kavije na závěrečném předvolebním mítingu KSČM v Plzni, ve Smetanových sadech, dne 17.10.2017, od 16:00 hodin.

Vážení spouobčané, soudružky a soudruzi,

již za tři dny se otevřou volební místnosti a každý z nás bude mít možnost svým hlasováním ovlivnit další vývoj a směřování České republiky.

Volební sliby ovládají a znějí "Českem" již několik měsíců. Politické strany prezentují sliby na které volič nejvíce „slyší“. Jedním z takových taháků je navyšování platů a snižování daní. Škoda jen, že chybí k finančnímu lákadlu i dodatek, a sice z čeho strany nahradí výpadek ve státním rozpočtu.

Lákavým slibem je přiblížit naše platy sousednímu Německu. Není to krásné? Kdo by to nechtěl? Slibem je završeno heslo „BUDE LÍP“, se kterým se setkáváme pravidelně v různé mutaci od majetkového převratu v roce 1989. 

Pokud někdo říká, že lépe není, nemá pravdu. Heslo totiž neříká pro koho bude lépe ! Ano, lépe je, ale jen pro horních deset tisíc!

V posledních dnech jsou média přehlcena zprávami o těžbě lithia. Jedná se o kov, který je strategickou světovou surovinou. O jeho finančním významu nás přesvědčila mimořádná včerejší schůze PS PČR, zaměřená právě k tomuto bodu, která se vyznačovala vzájemným osočovánín, handrkováním, podezříváním a svalováním viny současných i minulých vládních stran v této záležitosti na někoho jiného.

Pro voliče je zásadní odpověď na otázku zda má těžbu prováděl stát, nebo zahraniční firma, která odvede zisk a bude profitovat na těžbě. KSČM prosazuje státní firmu, aby získané finanční zdroje sloužily lidu této země!

Když hovořím o slibech je dobré si připomenout i jeden z posledních poslaneckých voleb v roce 2013. Sociální demokracie měla jako svůj "volební hit" církevní restituce. Po sečtení volebních lístků ale zvítězila u ČSSD myšlenka a touha vládnou této zemi, znamenající konec náprav církevních restitucí. Sliby dané voličům šly do vytracena!

Heslem KSČM  pro letošní volební kampaň  je „Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma“.

Téma v dnešní době více než aktuální, dotýkající se bezprostředně každého z nás. Jedná se především o řešení „organizované“ migrace a tlak lídrů Evropské unie řešit migraci kvótami.

Je nezbytné řešit příčiny, které mají historické kořeny již několik staletí a s nimi spojené „válečnické zájmy“ některých států světa. Nedivme se proto, že existují jednosměrné „migrační cestovky“, které jsou pro někoho výnosným kšeftem.

Nikdo z nás nepochybuje, že je třeba bránit suverenitu a bezpečnost země. Nikoliv ale jako členský stát agresivního vojenského paktu NATO. Rád bych opět připomenul, že Varšavská smlouva byla zrušena na počátku 90. let. NATO  se naopak rozšiřuje o další státy a státečky.     

Napevno jsme tak zakotvili ve spolku, který s upevňováním světového míru nemá nic společného, přestože jsme byli popřevratovým představitelem ochránce lidských práv, Václavem Havlem ujišťováni, že do žádného vojenského paktu naše republika již nevstoupí !!!

Nevadí nám tedy v této souvislosti plánované razantní navyšování státního rozpočtu na armádu, v době, kdy stále častěji americké konvoje se prohání přes naše území? O účasti našich vojáků na vojenských misích pod pláštíkem NATO ani nemluvě. 

Nebylo by účelnější navyšované armádní finance, činící během několika roků až 50 miliard Kč využít ve prospěch našich seniorů, ve prospěch bydlení pro mladé rodiny s dětmi, či pro další zaplátování našeho zdravotnictví či školství?

Nebylo by demokratické se zeptat občanů v referendu na tyto otázky? Argumentů je víc než dost, ale vládnoucí jestřábi nejsou přesvědčení o tom, že mír nelze vyhrát válkou.

Využijme vážení spoluobčané i tentokrát svého volebního práva a dejme v nadcházejících volbách svůj hlas kandidátům za KSČM, kteří  jsou zárukou, že na rozdíl od jiných politických stran budou volební program důsledně naplňovat!
 

Volme stranu jejímž volebním heslem je „Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma“.

 

Volme KSČM.

 

 

Fotogalerie

Předseda Plzeňského KV KSČM Mgr. Miroslav Kavij při projevu
Vedoucí kandidát KSČM PhDr. Ing. Jiří Valenta při projevu
Europoslanec za KSČM - MUDr. Jiří Maštálka při projevu na mítinku
Místopředseda ÚV KSČM při projevu ve Smetanovo sadech na mítinku KSČM
Pohled na kandidáty KSČM v pořadí na 11 - 20 místě kandidátky
Pohled na kandidáty KSČM v pořadí na 1 - 10 místě kandidátky
Pohled na část účastníků mítinku KSČM ve Smetanových sadech v Plzni
Pohled na část účastníků mítinku KSČM ve Smetanových sadech v Plzni
Europoslanec Jiří Maštálka, předseda KV KSČM Miroslav Kavij, lídr kandidátky KSČM Jiří Valenta (z leva do prava)
Autor: 
Mediální úsek KV KSČM Plzeňského kraje
Zdroj: 
Mediální úsek KV KSČM Plzeňského kraje