Oskar Krejčí k 100. výročí VŘSR: Byla to západní idea, která hnala Rusko k revoluci

7. 11. 2017

Krejčí: Nikdy se neshodneme při hodnocení Říjnové revoluce.

Říjnová revoluce v Rusku, jejíž stoleté výročí se v tyto dny slaví, dnes vyvolává více otázek než odpovědí. Jakou zkušenost, jakou lekci mohou Česko a Evropa získat z ruské revoluce, kterou v SSSR vždy označovali za „velkou“? Komentáře politologa, prorektora Institutu mezinárodních a společenských vztahů v Praze profesora Oskara Krejčího.

Jak hodnotíte revoluci? Byla to katastrofa nebo triumf? Nebo existuje ještě jiné hodnocení tohoto jevu?

100. výročí revoluce 1917: jak se to slavilo v SSSR

Krejčí: Především je třeba říci, že původní ideály bolševiků byly beze sporu vznešené. Půda, zákaz trestu smrti, svoboda národů — co může být krásnějšího? Kdybychom to hodnotili zpětně, tak pravděpodobně tyto ideály byly za podmínek zaostalého Ruska nenaplnitelné. Zvláště pak otázka přímé demokracie, která je spojena s původní ideou sovětů. V tom chaosu, který nastal po světové válce a zvláště po občanské válce, podle mého názoru to naplnitelné nebylo. Objevily se nové úkoly — industrializace. A tady se dostáváme do situace, která neumožňuje říci ano-ano, ne-ne. Podle mého názoru kdyby industrializace neproběhla v tom tempu, v jakém proběhla — vytvořit během 20 let ze Sovětského svazu relativně moderní stát se vzdělaným obyvatelstvem, s průmyslem schopným vyrábět i moderní zbraně, s konstrukčními kancelářemi, které jsou schopny ty moderní zbraně vymyslet, tak by SSSR prohrál světovou válku, což znamená, že bychom skončili my všichni. Otázka je, jaký stupeň násilí je přijatelný pro stabilizaci společnosti. Podle mého názoru to bez násilí nešlo, ale bylo nadužíváno. Ten teror je zcela nepřijatelný, to je jednoznačné. To, že se lidi měnili na statistiky, to je hrůzné, to nejde. Je tam samozřejmě ten prvek diskreditace revoluce. Ale svým způsobem je zákonitý, protože SSSR, když pomineme tu špičku jak stranických, tak státních kádrů, řídili lidé absolutně bez zkušeností s minimálním vzděláním a jedinou praxi, kterou měli za sebou, byla občanská válka. To je předpoklad pro ty tragédie, které se udály. Znovu opakuji, že ten organizační výkon, který je spojen s industrializací a se, řekněme, zkulturněním společnosti, a to ve všech etnicích, to je podle mého názoru fascinující dodnes.

Rusko může překročit absolutní rekord SSSR v úrodě obilnin

A jaké ponaučení bychom měli z Říjnové revoluce čerpat dnes? Jenom evoluce, nikoli revoluce?

Ta otázka se vůbec nedá tak postavit, záleží vždy na konkrétní situaci. Revoluční násilí bývá ve většině obranným násilím. I to, se kterým přišli bolševici. Byla to obrana proti hrůzám světové války, byla to obrana proti bílému teroru. Jsou situace, které si násilí vynutí. To je tragika lidských dějin.

Pokládám za úplně nesmyslné stavět památníky Napoleonovi a kritizovat přitom Stalina, nebo stavět památníky Cromwellovi… V čem byl lepší než Stalin? Nebo kolonialisté. Tragika lidského pokroku je spojena i s revolučním a kontrarevolučním násilím. Doufáme, že revoluce nebude zapotřebí.

Víme, že v České republice je taky mnoho lidí, kteří volají po revoluční akci, například po stažení z EU a NATO. Co na to říkáte?

Osobně se domnívám, že tohle není revoluční akce. Já si myslím, že by to byla změna. Svým způsobem ale, když se zachovají současné tendence, takEU dospěje do takové krize, že nebude potřeba vystupovat, ale „vystoupí se to samo". Ta krize se pořád prohlubuje. Řeči o jádru a periferii, ale jádro a periferie existují dávno. Uvidíme, co udělá ta vzpoura v Katalánsku. Nezapomínejme, že to je vzpoura republikánů proti monarchii. Podívejte se na eurominci. Když se podíváte na euromince, tak nejčastější portréty jsou tam monarchové. To je zapomenuté téma, ale jen tam, kde ty monarchie neexistují. Takže těch možností rozkladu EU je v současné době více, než variant jejího zachování. K tomu není potřeba žádné česká revoluce. A vystoupení z NATO, proč ne? Ovšem pokud máte politickou elitu, která má odvahu vystoupit z NATO, tak ta politická elita by měla být schopná i zablokovat agresivní činy NATO, jelikož většina těch činů je možná jen se souhlasem, to znamená, když všichni souhlasí. Teď to předvedl maďarský premiér, který řekl, že nebude žádný summit s Ukrajinou. Těch možností řekněme evolučních jsou mraky a není hned třeba hnát lidi na barikády. Na barikády se má chodit, když už je šance vyhrát.

Syn Chruščova navrhl Ukrajině, aby se vrátila do SSSR

Pane Krejčí, co myslíte, máme v Rusku oslavovat, nebo si připomínat sté výročí Říjnové revoluce?

Já si myslím, že je to hodné oslavy. Byl to romantický impuls, snaha doběhnout a předběhnout Západ. Vždyť to byla západní idea, která hnala Rusko k revoluci. To nebylo nic protizápadního. Jen ta náplň romantická, která byla v tom původním ideálu, je naplnitelná až po dvou, po třech, po čtyřech generacích. Všechno to bylo strašně uspěchané, ale kdyby to nebylo uspěchané, tak by ta světová válka dopadla jinak! Nikdy se neshodneme při hodnocení Říjnové revoluce a jejího odkazu, protože má jednoznačně kladné, ale i záporné stránky.

 https://cz.sputniknews.com/nazory/201711046228358-Politolog-hodnoceni-Ri...

Autor: 
Jana Petrova, Oskar Krejčí
Zdroj: 
+foto: https://cz.sputniknews.com