Stane se dubnový sjezd KSČM skutečným východiskem z krize ?

7. 11. 2017

Po volební fiasku čeká KSČM nelehký úkol. Definovat správně příčiny jejího pádu a najít východiska k opětovnému získání důvěry našich voličů.

Z důvodu objektivního zhodnocení výsledku voleb v našem kraji oslovil Plzeňský KV KSČM i všechny volební kandidáty se žádostí o vyplnění „ „volebního dotazníku“.

Troufám si říci, že proces obnovy důvěryhodnosti strany nebude jednoduchý, což je patrné nejen z odpovědi jedné z kandidátek pro volby do Poslanecké sněmovny – s. Merhoutové, jejíž odpověď v plném znění cituji:

„ Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým otázkám a vezmu to souhrnem. V jednání strany mi chybí revolučnost, mezi zklamanými voliči jsem se dozvěděla, že nemáme kádry na obměnu hlavních představitelů. Osobně mi chybí razantní postoj na obhajobu svých členů počínaje Mílou Ransdorfem a konče pracovníky vyhozenými z práce za členství ve straně a nebo se objevení na kandidátce. Do čela strany se musí pustit mladí se svým elánem a někdy i ostrými lokty. Sjezd v dubnu je zbytečný. Pokud nebude v lednu nebo v únoru tak už být nemusí a obecní volby můžeme zabalit. Voliči z nás budou mít legraci a poznámky typu - s námi na věčné časy a po nás potopa - budou pravdivé. Velké nedostatky má strana ve spolupráci a podpoře odborů. V této oblasti je velké množství voličů, kteří potřebují vidět, že za nimi stojí strana a nepotřebuje je jenom při volbách. Musí se začít od začátku tím myslím od začátku vzniku strany. Je třeba vydávat vlastní tisk a přestat se bát. To asi nepůjde že“ ?

Takto otevřený názor není ojedinělý a ozývá se z řad členské základny stále častěji.

Nutí nejen mne k jedné zásadní otázce. Nebude dubnový X. sjezd KSČM, tím že zvolí „pouze“ nové vedení zbytečný? Neměl by dát především odpověď na programové směřování strany vycházející ze skutečného stavu kapitalistické společnosti, představující KSČM jako jedinou skutečnou antisystémovou stranu jejímž dlouhodobým cílem je socialismus, který je zakotven i ve Stanovách KSČM ?

Budu rád, pokud má úvaha vyvolá věcnou diskusi, nikoliv ale v podobě anonymních dopisů, které evidentně nemají za cíl posunout KSČM dopředu.

Autor: 
Mgr. Miroslav Kavij, předseda Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mgr. Miroslav Kavij, předseda Plzeňského KV KSČM - pro Haló noviny