Stanovisko výkonného výboru ÚV KSČM z 9.11.2017

9. 11. 2017

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém dnešním zasedání projednal aktuální politickou situaci a přijal k ní stanovisko, které uvádíme v plném znění.

Výkonný výbor ÚV KSČM vyslechl informaci týmu, který vede jednání o povolebním uspořádání, a vyslovuje mu podporu. S ostatními poslaneckými kluby jedná s cílem zvolit orgány Poslanecké sněmovny bez zbytečných průtahů a při zachování poměrného zastoupení. Právě na tom závisí i demise stávající vlády a včasné posouzení a schválení státního rozpočtu na rok 2018.

Ústavní krizí, vedoucí k vypsání předčasných voleb, by část politické reprezentace prokázala své selhání.

Program vlády, vzešlé z nedávných voleb, se bude od našich závazků vůči voličům lišit. Ve vztahu k jejich vítězi, ať už zformuje menšinovou či koaliční vládu, budeme tím víc usilovat o to, aby zohlednil alespoň stěžejní národní a sociální priority. Především aby se zavázal přijmout zákon o obecném referendu, jenž v rozporu s platnou Ústavou chybí už čtvrt století, konkrétní plán zvyšování minimální mzdy i valorizace důchodů na celé období do příštích voleb, změnit zákony o tzv. církevních restitucích a o insolvenci a osobním bankrotu, zavést spravedlivou daňovou progresi a obnovit plnou suverenitu země nad vodou, lithiem i ostatními dary přírody včetně jejich ekonomického zhodnocení. Budeme navrhovat rovněž nepromlčitelnost zločinů spojených s privatizací, zákon o neziskových nemocnicích a prosazovat další trvalé priority KSČM.

Pro Českou republiku budeme žádat spolehlivé bezpečnostní záruky a zahraniční politiku, plně a bezezbytku korespondující s mezinárodním právem a rozhodnutími Rady bezpečnosti OSN.

Autor: 
Výkonný výbor ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM