Petice proti vyvedení Plzeňské teplárenské a.s. z majetku města Plzně

24. 11. 2017

Tisková zpráva:

V poslední době opět výrazně sílí úvahy o plánech na vyvedení společnosti Plzeňská teplárenská a.s. z majetku města do soukromých rukou, na což KVV KSČM Plzeňského kraje považuje za nezbytné v zájmu občanů města reagovat.

Náš krajský výbor tyto záměry jednoznačně odmítá. Jsme přesvědčeni, že veřejnoprávní vlastnictví je pro společnost vyrábějící tepelnou energii ideální formou a vyvedení teplárny z majetku města do soukromých rukou nemůže občanům přinést nic pozitivního. Ekonomický profit z výroby tepelné energie uskutečňované na území města by měl být nadále využíván výlučně ve prospěch občanů města a neshledáváme žádný rozumný důvod, aby odběratelé platbami za dodávky tepelné energie vytvářeli prostředky na finanční zisk soukromého vlastníka a mzdy jeho managementu

Současně se domníváme se, že o takto zásadní otázce by neměli rozhodovat zástupci města, ale přímo občané, neboť se jedná o problém strategického významu, jehož důsledky dalece přesahují délku funkčního období zastupitelstva. Z toho důvodu plánujeme sérii akcí s cílem informovat o současné situaci média a veřejnost, otevřít k tomuto tématu veřejnou diskusi a připravit prostředky, jejichž pomocí budou mít občané možnost do celé záležitosti aktivně vstoupit.

Na pondělí 27. 11. od 11h jsme proto svolali tiskovou konferenci do hotelu Central v Plzni, a současně jsme připravili dvě podpisové akce otevřené k podpisům občanů. První z nich je petice určená městskému zastupitelstvu proti vyvedení Plzeňské teplárenské a.s. z majetku města, druhou pak petice pod návrh místního referenda k této otázce.

Oba dokumenty je možné podepisovat v budově KSČM, Purkyňova 29 v Plzni. Další podpisová místa budou upřesněna v příštím týdnu.

 

JUDr., Bc. Richard Pokorný Ph.D.

Tiskový mluvčí KV KSČM Plzeňského kraje

 

 

Plzeňský Krajský výbor KSČM připravil petici Zastupitelstvu statutárního města Plzně proti vyvedení Plzeňské teplárenské a.s. z majetku města.

"My, níže podepsaní občané, jsme velmi znepokojeni informacemi, že Plzeňská teplárenská a.s., coby největší výrobce energií na území města Plzně, má být z majetku města vyvedena do rukou soukromého vlastníka, a to odprodejem doposud nespecifikovaného majetkového podílu, případně fúzí.

Nechceme v rámci ceny za vytápění a teplé užitkové vody začít platit zisky soukromého vlastníka a mzdy jeho managementu!

Jsme přesvědčeni, že ekonomický profit z výroby tepelné energie uskutečňované na území města by měl být nadále plně využíván ve prospěch města a jeho občanů, a vyvedení teplárny z majetku města do soukromých rukou nemůže občanům přinést nic pozitivního!

Jsme přesvědčeni, že podniky zpracovávající strategické suroviny potřebné pro všechny (voda, plyn, nerostné bohatství atd.), by se měly nalézat ve veřejnoprávním vlastnictví a být prosty komerčního využití, neboť pouze takto je možné nad nimi udržet odpovídající společenskou kontrolu, zabránit tak jejich tunelování a účelovému zdražování.

Rovněž ze závěrů nezávislé energetické komise a odborníků Ministerstva obchodu a průmyslu vyplývá, že ČR disponuje unikátním systémem vytápění, které je pozitivním výdobytkem dob minulých, a míru centralizovaného zásobování je třeba u něj zachovat. I proto se domníváme, že produkty vytvářené Plzeňskou teplárenskou a.s. by se neměly ani z části stát předmětem soukromého podnikání.

Jednoznačně proto odmítáme jakoukoliv změnu ve vlastnictví či postavení společnosti Plzeňská teplárenská a.s., která by znamenala přechod této společnosti, nebo její části, z majetku města do soukromých rukou, její spojení se soukromým poskytovatelem či jiné omezení vlivu města Plzně na její činnost, a vyzýváme Zastupitelstvo statutárního města Plzně, aby žádnou takovouto změnu, ať ji přímo či nepřímo, nepodpořilo."

Petici ke stažení naleznete v příloze.

Elektronickou verzi petice (podpisy na ní však nemají váhu fyzického podpisu) můžete podepiseovat zde.

 

 

Autor: 
KV Plzeň
Zdroj: 
KV Plzeň