Tisková konference KV KSČM ke snahám vyvést Plzeňskou teplárenskou, a.s. z majetku města Plzně

27. 11. 2017

V Plzni, v hotelu Centrál na Náměstí republiky se uskutečnila dne 27.11.2017, od 11:00 hodin tisková konference Plzeňského KV KSČM ke snahám některých zastupitelů a zainteresovaných osob vyvést z majetku města Plzně Plzeňskou teplárenskou, a.s.

Tiskové konference se zúčastnili za KSČM PhDr. Ing. Jiří Valenta - poslanec Parlamentu ČR z Plzně a předtím dlouhá léta zastupitel města Plzeň, dále Ing. RSDr. Karel Kvit - předseda MěV KSČM Plzeň - město a současný zastupitel města Plzně, a Mgr. Miroslav Kavij - předseda Plzeňského KV KSČM. Tiskovou konferenci vedl tiskový mluvčí KV KSČM JUDr. Bc. Richar Pokorný, Ph.D.

K zástupcům medií promluvil nejdříve poslanec PhDr. Ing. Jiří Valenta, který novinářům shrnul genézi této kauzi. 

Otázka Plzeňské teplárenské a.s. se na zastupitelstvu města Plzně řeší od roku 2004. Tehdy bylo přijato zastupitelstvem usnesení, které platí dodnes, že je potřeba posilovat vliv města v Plzeňské teplárenské a.s., jako strategickém ziskovém podniku v majetku města, jehož energie má značný vliv na rozpočty domácností obyvatel města Plzně.

V roce 2009 se odehrála událost pod názvem "Argentário", kdy se na zahraniční dovolené "v Toskánsku" sešli lidé jako Miroslav Topolánek - ODS, Jiří Pospíšil (tehdy člen ODS - dnes předseda TOP 09), Roman Jurečko - ODS, ale i někteří plzeňští zastupitelé, kteří tam prý byli náhodou na dovolené a kde se řešila otázka privatizace Plzeňské teplárenské, a.s. Na tuto dovolenou tehdy údajně finančně přispěl Daniel Křetínský, který má zájem Plzeňskou teplárenskou a.s. dlouhodobě odkoupit.

V roce 2011 tehdejší náměstek primátora města Plzeň Vladimír Duchek za Pravou volbu uvedl na zastupitelstvu města, že Plzeňskou teplárenskou je možné udržet v majetku města za situace, když se sníží vyplácení dividend (v desítkách milionů Kč ročně). Tak se také stalo.

První reálný pokus o vyvedení Plzeňské teplárny a.s. z majetku města nastal v roce 2013, kdy management teplárny informoval zastupitelstvo města Plzně, že nemá zajištěné uhlí pro teplárnu, že má uhlí jen na měsíc (!) a že by bylo dobré ji prodat někomu, kdo má smlouvu na dodávky uhlí. Tento pokus byl veden přes nedostatek uhlí. Tehdy se dodávky uhlí podařilo dojednat se Sokolovskou uhelnou, a.s., kdy její ředitel František Štěpánek sdělil městu, že držení teplárny v rukou města je dle jeho názoru a zkušeností tou nejvýhodnější volbou pro město a v konečném důsledku i pro občany.

Druhý pokus o vyvedení teplárny z majetku města nastal v roce 2016 přes tzv. "modernizaci teplárny", kdy je nutné investovat v blízké budoucnosti mnoho desítek milionů Kč do nových kotlů a příslušenství. Teplárna prý na to nemá peníze.

KSČM je toho názoru:

* že modernizaci teplárny lze profinancovat tak, že nebude vyplacena dividenda

* dále, že město Plzeň může finančně vypomoci s modernizací teplárny ze svého rozpočtu, respektive finančních rezerv, které jsou velké

* město Plzeň má případně i jiné fondy

* dále, že je potřeba se podívat na výdajovou stránku Plzeňské teplárenské a.s., kde jsou "podivné" platby. Například v roce 2012 Plzeňská teplárenská údajně vydala na svojí reklamu 22 milionů Kč (proč?), v roce 2013 - 13 milionů Kč. Vydala údajně 250 ks výtisků výroční zprávy o hospodaření a zaplatila za to 500.000 Kč. A takových plateb tam bude údajně více!?!

* Daniel Křetínský, který chce odkoupit Plzeňskou teplárenskou, a.s. již vlastní Plzeňskou energetiku, a.s. a spojením s Plzeňskou teplárenskou, a.s. by došlo k vytvoření monopolu, který by si diktoval vysoké, monopolní ceny.

* KSČM chce, aby se touto její iniciativou dostala pravda o Plzeňské teplárenské a.s. k běžnému občanu a aby sami občané si rozhodli takto závažnou věc, která se tím změní na desítky let dopředu. KSČM nechce vnucovat občanům svůj názor.

* Hrozí tady pro občany gigantický nárůst ceny za teplo, stejně jako tomu bylo při privatizaci Plzeňské vodárny, kdy cena vody v Plzni je nyní dražší než voda v Praze či v Brně, dokonce vyšší než v Paříži!

 * Pro KSČM není ani rozumné, prodávat v Plzeňské teplárenské, a.s. majetkový podíl, protože by město ztratilo plný vliv na to, co se uvnitř firmy bude dít.Teplárna je zisková, není důvod ji prodávat.

KSČM zahájila sběr podpisů pod petici k Plzeňské teplárenské a.s., ale i sběr podpisů k vyhlášení lidového referenda o tom, jestli má být Plzeňská teplárenská vyvedena, a.s. z majetku města.

Bližší informace o petici i referendu najde na těchto www stránkách.

Podpisové místo petice i k vyhlášení referenda je nyní v budově KSČM v Plzni, Purkyňova 29 (blízko Krajského úřadu). Je také na našich webových stránkách.

Fotogalerie