Tisková konference Plzeňského KV KSČM k připravované privatizaci Plzeňské teplárenská, a.s. ze dne 11.12.2017

11. 12. 2017

V pondělí, dne 11. prosince 2017 se uskutečnila v Plzni, v hotelu CENTRÁL, od 10:00 hodin tisková konference KV KSČM ke kauze „vyvedení Plzeňské teplárenské, a.s. z majetku města Plzeň".

Tiskové konference se zúčastnili: PhDr. Josef Skála – místopředseda ÚV KSČM, PhDr. Ing. Jiří Valenta – poslanec Parlamentu za KSČM, Mgr. Miroslav Kavij – předseda Plzeňského KV KSČM a RSDr. Ing. Karel Kvit – předseda Městského výboru KSČM Plzeň a zastupitel města Plzně.

Tiskovou konferenci zahájil tiskový mluvčí Plzeňského KV KSČM JUDr. Bc. Richard Pokorný, PhD. který v úvodu poděkoval zástupcům medií za to, že se věnují této problematice, právě díky novinářům a mediím se většina občanů Plzně a okolí vůbec poprvé v průběhu posledních dní dozvěděla, že se něco takového chystá.

Uvedl, že tato kauza je ukázkou toho, jak se ve skutečnosti jedná o občanech, bez občanů.

JUDr. Pokorný také v úvodu informoval novináře o tom, že KSČM se obrátila v Plzni na další politické subjekty (strany a hnutí), které prosazují přímou demokracii, aby se připojily k této iniciativě KSČM, a podpořily ji svými silami. Nikdo takový se však nenašel. KSČM zůstala  v této kauza samocena!

Tiskový mluvčí také uvedl, že tento bod je skutečně na programu jednání zastupitelstva města Plzně již tento čtvrtek 14.12.2017. Zasedání začíná od 09:00 hodin na Radnici města.

PhDr. Josef Skála uvedl, že přijel podpořit v této věci kolegy z Plzně, že organizace KSČM Plzeňského kraje je v ČR jednou z těch, která chce v rámci KSČM prosazovat změny v činnosti a dělat skutečnou politiku pro lidi dole.

Doby, kdy se tady všude používalo rčení, že „stát je špatný hospodář a jedině soukromý vlastník to všechno zachrání“ jsou už dávno pryč a na mnoha příkladech se ukázalo, že to není pravda. Zkušenost za 30 let ukázala, že služby soukromého sektoru nejsou mnohdy lepší ani levnější, naopak. Vodárna, nebo teplárna města jsou investice, které se budovaly po válce, budovaly je předchozí generace, dávaly do toho investice na úkor své tehdejší spotřeby, aby to sloužilo lidem za rozumné ceny. Soukromý vlastník když do toho jde, sleduje jiný cíl a to především svůj zisk. Proto tak zásadní věc týkající se velkého množství občanů Plzně, by se neměla řešit kabinetně, ale do rozhodování by měli být zapojeni občané.

Poslanec PhDr. Ing. Jiří Valenta – se vyjádřil podle něj k nevhodnému komentáři této kauzi ze strany primátora města Plzně p. Zrzaveckého (z ČSSD). Ten prohlásil, že referendum k prodeji teplárny je sice možné, ale že si to nedovede představit, protože je to složité téma, kterému by občané nerozuměli! Valenta uvedl, že dle této logiky by o tom nemohli jednat ani zastupitelé Plzně, které si občané zvolili jako své zástupce. Valenta uvedl, že v Plzni nejsou hloupí lidé, že mnozí mají vyšší vzdělání než pan primátor a že by občané neměli být obcházeni.

Valenta uvedl také příklady z jiných měst, jak se tamní samospráva staví k vlastnictví teplárny. Například v Českých Budějovicích vykoupilo město akcie drobných akcionářů a rozhodlo, že teplárna zůstane 100% v majetku města jako strategický majetek města.

Obdobný přístup mají v Liberci, v Brně primátor hovoří o tom, že město musí velmi dobře zvážit, jestli prodá kritickou infrastrukturu města soukromému vlastníku, že je to velké riziko. V Plzni je prosazován zcela opačný přístup a to privatizace teplárny (!), kdy hlavní tlak na privatizaci vychází ze skupiny kolem technického náměstka magistrátu Šindeláře z ODS.

Valenta uvedl také informaci k dotazu z minulé tiskové konference, kdy Křetínského holding EPH, který koupil před pár roky Opatovickou teplárnu (Hradecký kraj), tam má sice republikově nižší cenu tepla, ale po koupi zvedl cenu tepla během jednoho roku o cca 15%.

Mgr. Miroslav Kavij - k tomu uvedl, že poslední tisková konference KSČM ke kauze Plzeňská teplárenská, a.s. se konala 27.11.2017. O dva dny později začala kampaň KSČM na sběr podpisů pod Petici a za Vyhlášení lidového referenda k této kauze.

K dnešnímu dni, tj. za 10 dní se podařilo získat pod petici 859 podpisů a na webu na elektronickou petici 105 podpisů. Celkem 1069 podpisů pod petici s tím, že podpisová akce petice pokračuje do 14.12.2017, kdy bude předán primátorovi otevřený dopis proti privatizaci teplárny..

Podpisy pod petici jsou převážně od občanů z Plzně, částečně z okolí Plzně od lidí, kteří zde pracují, nebo zde bydlí jejich děti či vnoučata.

K dnešnímu dni, tj. za 10 dní se podařilo získat pod žádost o Vyhlášení referenda 1328 podpisů občanů města Plzně. Podpisová akce bude dále pokračovat i v roce 2018!

Pokud se podaří získat dostatek hlasů pod žádost o vyhlášení referenda, KSČM navrhuje, aby se referendum konalo na podzim roku 2018 společně s volbami do místních zastupitelstev (spolu s komunálními volbami), že se tím ušetří peníze i čas.

První zmínka v mediích o privatizaci Plzeňské teplárenské, a.s. se objevila před měsícem. Do té doby to byla kabinetní záležitost na magistrátu.

KSČM dostává v posledních deseti dnech denně e-maily i telefonáty v nichž lidé vyjadřují této iniciativě KSČM podporu.

Na podpisových místech se KSČM setkává s různými reakcemi lidí, od jednoznačného souhlasu s připojením podpisu, až po překvapení a částečnou nedůvěru, že tuto akci organizuje KSČM. Když se však občanům vysvětlí o co jde, tak přidají svůj podpis. U mnoha lidí se objevuje i skepse, že si to stejně rozhodnou ti nahoře, jak chtějí, bez ohledu na lidi dole.

RSDr. Ing. Karel Kvit – zastupitel města Plzně k tomu uvedl, že klub KSČM v plzeňském zastupitelstvu zastává dlouhá léta, prakticky od roku 1990 jednoznačné stanovisko – neprodávat infrastrukturní majetek města. To platí i o plzeňské teplárně. Viděli jsme, jak to dopadlo se zprivatizovanou Plzeňskou vodárnou, kdy Plzeň má vodu jednu z nejdražších v celé České republice, dražší než v Paříži! Cena vody se zvedla cca 100x proti roku 1989.

Zastupitelé města Plzně již obdrželi pro čtvrteční jednání zastupitelstva písemný materiál, kde se bude rozhodovat o „záměru fúze“ Plzeňské teplárenské s Plzeňskou energetikou, kterou vlastní holding pana Křetínského.

KSČM bude ve dnech – středa 13.12.2017 a čtvrtek 14.12.2017 organizovat mítinky na Náměstí republiky v Plzni před Plzeňskou radnicí proti privatizaci Plzeňské teplárny.

Ve středu 13.12.2017 - se bude míting konat od 12:00 do 15:00 hodin

Ve čtvrtek 14.12.2017 - se bude míting konat od 08:00 do 15:00 hodin (v době zasedání zastupitelstva)

I zde bude možné přidat podpis pod žádost o vypsání referenda.

Účastníci tiskové konference pak zodpověděli několik zpřesňujících dotazů novinářů.

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek Plz. KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plz. KV KSČM