V Plzni se 11.12.2017 uskutečnilo 9. zasedání pléna Krajského výboru KSČM

11. 12. 2017

V Plzni se v pondělí, dne 11.12.2017, od 16:00 hodin, v budově KSČM uskutečnilo 9. zasedání pléna Krajského výboru KSČM.

Na programu jednání bylo:

Hodnocení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny  20.-21.10.2017

Plány práce orgánů KV KSČM na I. pololetí roku 2018

Rozpočet KV KSČM na rok 2018, včetně stanoviska Krajské revizní komise KSČM k rozpočtu 2018

Politicko – organizační zabezpečení  krajské konference KSČM, která se bude konat 3.3.2018 v Plzni

Byla vzata na vědomí zpráva o průběhu a dosavadních výsledcích jednání výročních členských schůzí základních organizací KSČM, které v kraji probíhají do 15.12.2017 

Současně byla vzata na vědomí informace o zabezpečení příprav okresních konferencí KSČM v Plzeňském kraji, které budou v kraji probíhat do  února 2017. 

Byla vzata na vědomí informace o přípravě X. Mimořádného sjezdu KSČM, který by se měl konat 21.4.2018 (tj. zatím poslední platný termín). Definitivní termín sjezdu rozhodně ústřední výbor na svém zasedání dne 16.12.2017.

Byla vzata na vědomí informace o dosavadním průběhu podpisové akce proti vyvedení Plzeňské teplárenské z majetku města Plzeň

Byla vzata na vědomí informace o práci krajských zastupitelů za KSČM v zastupitelstvu Plzeňského kraje.

Byla vzata na vědomí informace o práci Klubu komunistických poslanců v Poslanecké sněmovně v novém volebním období s tím, že KSČM získala v novém volebním období místo pro svého zástupce v každém výboru či komisi Sněmovny. KSČM má dva předsedy výborů – mandátového a rozpočtového a místopředsedu Sněmovny.

Předseda KV KSČM seznámil ústně členy KV KSČM s některými důležitými body, které projednával VV ÚV KSČM a s informací o stavu povolebního vyjednávání v Poslanecké sněmovně.

KV KSČM projednal na základě doporučení  jednotlivých OV KSČM některé kádrové změny, zastoupení OV KSČM v KV KSČM 

V diskusi vystoupila řada členů KV KSČM se svými názory a doporučeními zejména k volbám a k povolebnímu vyjednávání.

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek Plz. KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plz. KV KSČM