PROHLÁŠENÍ VLASTENECKÉHO FÓRA

4. 1. 2018

PROHLÁŠENÍ VLASTENECKÉHO FÓRA

k Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

o zahájení řízení s provozovatelem TV Barandov

Prohlášení VF dne 3. 1. 2018

Popularita pořadů TV Barrandov, kde jako moderátor vystupuje majitel

TV Barandov Mgr. Jaromír Soukup, nazvaných:

Týden s prezidentem,  Duel Jaromíra Soukupa, Kauzy Jaromíra Soukupa
Aréna Jaromíra Soukupa

stále stoupá a to se pochopitelně nelíbí některým politikům, které tyto pořady spojují s podporou prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana, CSc. Proto tyto pořady označují jako nevyvážené.

Jak oznámila některá média ve druhé polovině prosince 2017, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila s provozovatelem TV Barandov řízení, v němž obvinila TV Barandov, že v  prosincovém pořadu Aréna Jaromíra Soukupa  byl výrazně favorizován prezidentský kandidát Miloš Zeman.

Jako důvod svého obvinění členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání uvedli, že Mgr. Jaromír Soukup, který pořad moderoval, dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta. V pořadu, podle rady, nedocházelo k ostrým výměnám názorů mezi hostem a publikem. Publikum naopak prezidentu Miloši Zemanovi a hostu, kterým byl tiskový mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček, vyjadřovalo podporu.

TV Barandov má radě do 30 dnů vysvětlit jakým způsobem zajišťuje dodržování zásad objektivity a vyváženosti.

Občanské spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru si všímají zejména skutečnosti, že TV Barandov (podle vyjádření Rady pro rozhlasové a televizní vysílání) je trestána za své publikum. Jinými slovy Rada trestá TV Barandov
za to, že nezávislé publikum vyjadřuje názory s nimiž se Rada neztotožňuje.  Pořady TV Barandov moderované Mgr. Jaromírem Soukupem vidí Vlastenecké fórum jako vyvážené. V těchto pořadech jsou jejich protagonisté představováni takoví, jací jsou ve skutečnosti bez jakéhokoliv přikrašlování. Jako příklad lze uvést představení se prezidentského kandidáta Michala Horáčka v pořadu Jaromíra Soukupa, kde televizní diváci bez zásahu moderátora si sami mohli udělat a zajisté udělali, pravdivý obraz tohoto prezidentského kandidáta.

Spolky Vlasteneckého fóra proto oceňují, že mezi provozovateli českých televizních stanic se našla jedna, která prezentuje názory politiků

a občanů v nezkreslené podobě bez toho aby publiku diktovala jaké má zaujímat postoje.  Proto podporují pořady TV Barandov moderované
Mgr. Jaromírem Soukupem, které umožňují české veřejnosti nezávisle posoudit jednotlivé politiky a jejich postoje a tak si na tyto politiky vytvářet nikým neovlivňovaný vlastní názor.

Zdroj: http://www.zasvobodu.cz/news/prohlaseni-vlasteneckeho-fora-ze-dne-3-1-2018/

Autor: 
Vlastenecké fórum
Zdroj: 
http://www.zasvobodu.cz