Výzva k volbě prezidenta

6. 1. 2018

Vážení občané,

ve dnech 12. a 13. ledna budeme moci, každý z nás, opět po pěti letech v naší vlasti jít volit prezidenta České republiky. Je to velmi významná možnost rozhodnutí, které bychom si měli vážit a umět ji využít. O jaké rozhodnutí půjde tentokrát? Odpověď je vážná a jednoduchá zároveň, přece zda z devíti kandidátů vybereme toho, kdo není demokrat jen slovy, ale také činy. Kandidáta pro všechny občany, který umí stát za svým slovem a také svůj slib realizovat, nebát se protivníků a prosazovat, že tato země je NAŠE. Kandidáta, pro kterého slovo suverenita není prázdný pojem a umí ji jak na evropské, tak světové úrovni bránit. Kandidáta, jenž bude dál často mezi námi v krajích, ale i obcích, městech a podnicích, prostě mezi lidmi, kteří mu rozumějí. Nelze volit kandidáta, který chce reprezentovat jen určitou jednu nebo dvě tzv. elitní skupiny obyvatel a podle toho se pak také chovat a dělit občany na různé vzájemně nerovnoprávné skupiny. Nejde o formální záležitost. Prezident může ovlivňovat dění v naší vlasti a tedy i naši budoucnost, budoucnost našich dětí.

Vzpomeňme, že současný prezident se po svém nástupu postavil na stranu zklamaných občanů, kteří už nechtěli poslouchat plané sliby ani líbivé fráze a zaobalené lži protilidové vlády premiéra Nečase. Podařilo se mu spolu s odpovědnými politickými silami, včetně KSČM zejména, obrátit vývoj u nás od destrukce a nedůstojného ponižování pracovitých lidí z krize k novému ekonomickému růstu. Žel, nebylo možné a ani nebylo v jeho silách napravit všechny nespravedlnosti a chyby těch, kteří něco slíbili a pak svá slova nedodrželi. Jako příklad bych mohl uvést třeba většinou občanů odmítnutý, přesto dál realizovaný velkorysý dar církvím, který se nesprávně nazývá církevní restituce a jenž dál zatěžuje jak naši společnou budoucnost, tak státní rozpočet ve prospěch nemnohých na úkor většiny.

Neměli bychom připustit, že bude zvolen prezidentem člověk, který k naší vlasti nemá pozitivní vztah, je jen loutkou cizích zájmů a není ochoten a schopen bránit naši suverenitu a státnost, zejména v době, kdy budeme vzpomínat 100 let od založení samostatné Československé republiky. Také bychom se měli vyvarovat toho, aby byl zvolen člověk, který se svým způsobem stal nejen u nás symbolem korupce a tunelování a je spojen s těmi, kteří si podivnými transakcemi přivlastnili miliardy ze společného jmění.

Ten, kdo myslí na své děti a vnuky, na budoucnost, půjde k volbám a bude volit. Jen tak naše vlast bude hrdě stát jako rovný s rovnými nejen v Evropě, ale i na celém světě. Proto věřím, že všichni půjdeme k volebním urnám a vybereme prezidenta nás všech. 

Autor: 
Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny PČR