Výstup Jiřího Valenty na Výboru pro evropské záležitosti

15. 2. 2018

Výbor pro Evropské záležitosti dnes projednal více než 20 bodů týkající se zejména návrhů nařízení EP, směrnic Rady či například sdělení Komise Evropského parlamentu. Za nejdůležitější ale považuji udělení mandátu k vyjednávání premiérovi Babišovi k jednání na neformálním zasedání hlav států a předsedů vlád, dne 23. 2. v Bruselu. Tam bude pojednáno o novém finančním rámci EU, ale i například o nové skladbě a koncepci evropských orgánů. Babiš byl zavázán vystupovat proti hlasování kvalifikovanou většinou v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a já osobně ho varoval před nadnárodními kandidátskými listinami při volbách do EP, spojením funkce předsedy Komise a Evropské rady, kterou by měl zastávat podle Junckera vůdce kandidátky vítězné evropské strany. Dalším důležitým bodem bylo projednávání rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polska. Zde byla doručena obezřetnost a nutnost vzájemného jednání mezi Polskem a relevantními orgány EU.

 

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Jiří Valenta, poslanec PSP ČR za KSČM