Co přinesl sjezd ČSSD

18. 2. 2018

Jsme rádi, že Jan Hamáček má podobný pohled na to, jak zlepšit život občanům. KSČM minulý týden předložila na jednání s ANO velmi konkrétní návrhy. Navrhli jsme zavedení tzv. sektorové daně ve výši 24 % (19 % běžná daň pro právnické osoby + 5 % finanční sektor). Výnos zvýšené části ve výši 5 % chceme vázat na SFRB. Záměrem tohoto opatření je získat finance na výstavbu nájemného bydlení a podpory výstavby komunitního bydlení pro důchodce.

Navrhli jsme též zvýšit daň z dividend pro nerezidenty jako nástroj regulace odlivu zisku do zahraničí. Toto opatření by se tedy netýkalo domácích podnikatelů. Také jsme navrhli růst minimální mzdy v následujících třech letech v hodnotě dvojnásobku růstu HDP, z čehož vyplývá, že již v příštím roce bychom rádi viděli minimální mzdu vyšší než 13 000 Kč.

Všechny tyto naše návrhy jsou ve shodě s částí ČSSD. Vyzývám ČSSD, aby nás v tomto našem úsilí podpořila a zvážila podporu nově vznikající vládě jakoukoliv formou. KSČM je autentickou levicí a hledá podporu k prosazování zájmů většiny našich občanů. Je třeba odložit staré spory mezi ČSSD a KSČM a společně pracovat na zajištění sociálních a životních jistot pro naše občany. Současně mi dovolte popřát nově zvolenému předsedovi hodně úspěchů v jeho nadcházející práci.

Autor: 
Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda ÚV KSČM