Uskutečnilo se 3. zasedání pléna Plzeňského Krajského výboru KSČM

13. 6. 2018

Tisková zpráva:

Dne 11. června 2018, od 16:00 hodin se za účasti místopředsedy ÚV KSČM s. Stanislava Grospiče uskutečnilo 3. zasedání Pl KV KSČM.

Plénum na svém jednání mimo jiné schválilo plán práce KV KSČM na II. pololetí 2018 a aktualizovaný Jednací a Organizační řád KV KSČM. Současně vzalo na vědomí informaci o přípravě voleb do Senátu PČR a obecních a městských zastupitelstev, práci Klubu zastupitelů Krajského zastupitelstva a informace z jednání vyšších stranických orgánů. Místopředseda ÚV s. Grospič informoval členy KV o současném stavu vyjednávání o podmínkách tolerance nové vlády.

Diskuse probíhala především v souvislosti s informacemi o přípravě jednotlivých voleb a zejména pak o podmínkách tolerance nové vlády ze strany KSČM, kde zaznívaly významné argumenty pro různé varianty dalšího postupu.

Fotogalerie

Autor: 
JUDr., Bc. Richard Pokorný Ph.D., Tiskový mluvčí KV KSČM Plzeňského kraje
Zdroj: 
JUDr., Bc. Richard Pokorný Ph.D., Tiskový mluvčí KV KSČM Plzeňského kraje