Švarcbek: Bezpečí by mělo být prioritou každého občana i politika

1. 8. 2018

Rozhovor Haló novin s Josefem Švarcbekem, kandidátem KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 11 – Domažlice

Co vás přivedlo do politiky?

Zájem o okolí, o společnost a zlepšení života spoluobčanů. Když vidím nespravedlnost a lumpárnu, tak se na to nemohu dívat. Neumím mávnout rukou a zavřít se ve své osobní bublině. Možná mě k tomu vede i moje povolání hasiče. Hasič již ze své podstaty pomáhá těm, kteří se dostanou do problémů. Stručně řečeno. Politika je všechno, co ovlivňuje náš život, a my se tudíž nemůžeme distancovat od politiky.

Jste zkušeným politikem na celostátní i komunální úrovni. Jak vám poznatky z práce poslance i zastupitele mohou v případě zvolení pomoci při prosazování volebního programu KSČM v Senátu?

Zkušenost z celostátní a komunální politiky je jistě velkou výhodou. Je málo věcí, které mě mohou překvapit. Jsem si však vědom, že několik komunistických senátorů nic nedokáže. Senát taky v současné podobě je skutečně brzdou, ne však demokracie, ale většinou vývoje společnosti. Měl by více vnímat potřeby lidí, nejen ekonomických elit a politických šíbrů.

Jaké zkušenosti nabyté ve vaší »civilní« profesi byste v Senátu uplatnil?

Celý svůj život se zabývám bezpečností státu a obyvatel. Je to moje parketa a chci se jí věnovat i v Senátu. Bez pocitu bezpečí a skutečného bezpečí není nic. K tomu chci i přispívat i v pozici senátora. Zejména v dnešní době lokálních válek a migračních krizí by bezpečnost měla být hlavní prioritou každého občana i politika. Samozřejmě že vnímám i další priority, jako jsou stav ekonomiky, zadlužování státu i občanů, stav životního prostředí.

S jakými prioritami jdete do voleb, co byste v případě zvolení chtěl změnit, či naopak zachovat?

Nechci zpochybňování tzv. Benešových dekretů, korupci a rozkrádání státu. Nechci ochočenou komunistickou stranu. Nechci velké sociální rozdíly, nenažrané exekutory, platby za stomatologickou péči a za léky. Nechci masovou migraci, a už vůbec ne válku!

A co naopak chci? Spravedlivé rozdělování zisků, strategické suroviny a vodu do vlastnictví státu. Důstojný život důchodců a zdravotnictví dostupné všem. Chci bezpečí pro občany, spravedlivé soudnictví a jednoduché a pochopitelné zákony, které budou hájit zájmy občanů. Chci samostatnou a hrdou Českou republiku.

Jsem hasič. Chci s vámi hasit problémy společnosti. Sliby si občany nekupuji. Chci pro ně v politice pracovat.

Mohl byste pojmenovat (a popsat) současné největší problémy vašeho volebního obvodu?

Při svých cestách po volebním obvodu jsem se od občanů dozvěděl, že mezi největší problémy patří možnost zaměstnání a zajištění zdravotnictví. Jedná se o problém téměř všech okrajových oblastí státu. V Sušici jsem viděl, jak tragicky dopadl významný zaměstnavatel Solo Sušice, který zaměstnával přes 2000 zaměstnanců, dnes je továrna z 80 procent srovnána se zemí. Obyvatelé např. Hor Matky Boží u Velhartic konstatovali, že v obci nemají žádné služby - obchod, hospodu, školu, prostě nic. Ještě před 28 lety zde vše bylo. Vlády za uvedené období neudělaly nic pro to, aby udržely obyvatele v jejich domovech. Je však třeba také říci, že je to celosvětový trend, stěhování lidí do větších měst. Zejména mladí lidé s dětmi nemají jinou volbu. A zdravotnictví? Stačí sledovat problémy s nemocnicí v Sušici se zajišťováním první pomoci. Situaci dokreslují informace, že s akutními zdravotními problémy se musí ze Šumavy až do Plzně. Myslím, že je to dostatečně ilustrující, jak dnes služby pro občany fungují.

Jak řešení těchto nedostatků vidí komunisté?

Odpověď je zřejmá z výše uvedeného. Zajistit obyvatelům služby a práci, aby nebyli nuceni odcházet za prací a službami do velkých měst.  Komunisté si nemyslí, že stávající rozvrat lze rychle napravit, ale je pro nás podstatné, že se musí myslet zejména na občana, a ne na byznys.

Popusťte uzdu fantazii: jak by podle vašich představ měl váš volební obvod vypadat v příštích letech, abyste byl spokojen?

Jsem realistický člověk z podstaty a komunistická myšlenka rovněž vychází z pozorování reality. Stavění vzdušných zámků není moje parketa a slibovat vzdušné zámky nechci. Přeji si pro obyvatele Domažlicka a Klatovska totéž, jako pro všechny obyvatele naší republiky - mír, bezpečí, slušnou práci a odpovídající odměnu za ni, kvalitní zdravotnictví a sociální zabezpečení.

Senát se netěší příliš velké popularitě. Co by podle vašeho názoru bylo třeba, aby si image vylepšil?

Částečně jsem to již řekl. Senát obyvatelé vnímají jako nepotřebnou instituci. To se projevuje i na počtu voličů, kteří chodí volit do Senátu. Není pravda, že tím občané vyjadřují svoji spokojenost se Senátem, právě naopak. Vyjadřují tím svoji lhostejnost k němu. Senát vnímají jako brzdu rozvoje společnosti. Sám to vnímám obdobně. Kandiduji proto, že jsem byl osloven, a protože si nemyslím, že by KSČM měla dobrovolně vyklízet prostor. Musí být o ní slyšet, třeba právě i ve volební kampani.

Jakou životní moudrostí se snažíte řídit?

Potkávat v životě méně žvanilů, a naopak často se setkávat s moudrými lidmi.

Autor: 
Jiří NUSSBERGER
Zdroj: 
Haló noviny