Dne 20.8.2018 se uskutečnila tisková konference KV KSČM, na které se novinářům představili kandidáti KSČM do Senátu

22. 8. 2018

V pondělí 20.8.2018 se uskutečnila od 11:00 hodin v Plzni, v hotelu Centrál na náměstí, tisková konference Plzeňského KV KSČM. 

Na tiskové konferenci, kterou vedl tiskový mluvčí JUDr. Richard Pokorný, PhD., se novinářům představili oba kandidáti Plzeňského KV KSČM pro volby do Senátu, které se konají 5. – 6.10.2018 a to RSDr. Josef Švarcbek a Zdeněk Chýnovský.

Oba kandidáti představili nejdříve novinářům své priority:

Zdeněk Chýnovský – volební obvod - Rokycany – Beroun:
Priority:

• Zachování dostupnosti a rozsahu poskytovaných zdravotních služeb na Rokycansku s důrazem na nemocnici v Rokycanech, kde se projevují tendence omezovat rozsah poskytovaných zdravotních služeb. 
• Obnovení státní a družstevní koncepce bytové výstavby, která neexistuje, kdy česká společnost (i v Plzeňském kraji) míří ke krizi v bytové oblasti. Navyšuje se počet obyvatel země, roste porodnost, ale nové byty se nestaví v dostatečném počtu. Ceny nových bytů jsou i z tohoto důvodu nehorázně vysoké.
• Problematika uprchlíků – nepodporuji přijímání uprchlíků dle návrhů z EU. 
• Podporuji navyšování základní mzdy, s cílem dosáhnout úrovně mezd v EU, protože náklady na bydlení v České republice a jiné služby jsou srovnatelné s EU, ale mzdy jsou zde několikanásobně nižší.
• Jako případně zvolený senátor chci být ve svém volebním obvodu vidět, ne jako panuje situace doposud. Senátor dle mého názoru musí být v kontaktu se starosty měst a obcí, musí řešit věci v centru ve prospěch svého volebního obvodu. Musí více komunikovat směrem k občanům ve volebním obvodu. Pomáhat s řešením složitých i mimořádných situací ve volebním obvodu, jako například byly nedávné povodně v Zaječově.

RSDr. Josef Švarcbek – volební obvod - Domažlice- Klatovy:
Priority:

• Bezpečnost, ochrana a obrana státu
• Realizace projektu silničního obchvatu města Domažlice - silniční tah směrem na Folmavu do Spolkové republiky Německo a konkrétně dopravní situace v Domažlicích je katastrofální, obrovská dopravní zátěž pro město a jeho občany.
• Zachovat dostupnost zdravotní péče pro občany ve volebním okrsku, řešit situace společně ve spolupráci se starosty obcí (jedná se především o Sušickou nemocnici a Klatovskou nemocnici)
• Řešit otázku vodních zdrojů, udržení vody v regionu a zásobování vodou. Ve volebním obvodu je jen jediný zdroj vody Nýrská přehrada, ale Domažlicko tento zdroj nemá. Je potřeba změnit legislativu směrem k nutnosti budovat retenční a záchytné nádrže při nové výstavbě na zachycení vody (jak při individuální, tak ve státní i družstevní výstavbě). Letošní sucho tento požadavek jen potvrzuje. A jako hasič to jednoznačně potvrzuji. Hasič bez vody není nic!
• Udržet dopravní obslužnost ve volebním obvodu, problémy s dopravní obslužností jsou na Klatovsku, u Kdyně aj.
• Podpora hasičským sborům ve volebním obvodu, ale i lepší koordinace jejich práce ze strany státu a tím i úspora nákladů, kdy např. k malé ropné havárii, kdy vyteče na silnici několik litrů oleje vyjíždí pět jednotek, přitom by to zvládla jedna. 

Poté odpověděli kandidáti na některé dotazy novinářů:

Dotaz novináře:

V těchto dnech si připomínáme 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území, jaký je váš osobní postoj k této události:

Zdeněk Chýnovský:
• mě v té době byly 4 roky, já si tu situaci nepamatuji
• vnímám ji pouze z medií, z různých článků, fotografií a vyprávění pamětníků
• vnímám ji jako dramatickou událost pro celou naší společnost
• ale vnímám vedle toho i jiné události, které byly také velmi dramatické pro naši společnost, a s daleko s horšími důsledky, jako například okupaci fašistickým Německem z r. 1939, kdy přišlo o život ve II. světové válce několik set tisíc našich občanů a přesto se jim v mediích nevěnuje ani zdaleka tolik pozornosti.
• znepokojují mě také prohlášení Angely Merkelové z poslední doby, že odsun sudetských Němců neměl opodstatnění, znepokojuje mě, že Mnichovská dohoda nebyla Německem nikdy prohlášena za neplatnou
• ale k vaší otázce - už žádné cizí tanky a cizí armády na našem území!

RSDr. Josef Švarcbek:
• ptáte se nás na věci, které řešili naši předci, já jsem byl v té době kluk
• tehdy byl svět po II. světové válce rozdělen na sféry vlivu, na jedné straně byly USA a jejich západní satelity, na druhé straně SSSR a jeho satelity
• SSSR a celý socialistický tábor se cítily ohroženi v případě, pokud by došlo k pádu socialismu v Československu, tehdy se mluvilo o možném začátku III. světové války
• rozhodnutí o vstupu 5 vojsk států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 se učinilo venku, vně našeho státu, bez vědomí a souhlasu našeho státního vedení
• je fakt, že naše tehdejší vláda i vedení KSČ odsoudily vstup vojsk Varšavské smlouvy na naše území s tím, že je to nelegální, že k tomu nemají mandát naší vlády a že je to porušení Charty OSN
• já osobně to považuji za nešťastné, co se stalo a za okupaci
• díky postoji vlády i tehdejšího vedení KSČ, které vyzývalo občany prostřednictvím medií ke klidu, nedošlo k větším ztrátám na životech.
• 50. léta a rok 1968 byly velká rána pro komunistické hnutí i pro naší společnost, to se nemělo stát 
• naše generace za to, co se tenkrát v r. 1968 stalo nenese odpovědnost.

Dotaz novináře: 
Mluvili jste tady o tom, že budete podporovat růst základních mezd. Poslední troje volby, vždy před volbami vystoupily nátlakové skupiny, jejichž společným heslem bylo „bereme málo, žádáme zvýšení mezd“. Jednalo se o zdravotní sestry a lékaře, učitele, vojáky a policisty. Nikdy se však v diskusi nemluvilo o tom, kolik je to konkrétně „málo“? Dá se očekávát, že nejpozději v září 2018 s tímto požadavkem znovu vystoupí nějaká skupina. Jak se k této nátlakové akci postaví KSČM a Vy osobně?

Zdeněk Chýnovský:
• já jsem si vědom toho, že to není jednoduchá záležitost a že s tím souvisí spoustu věcí kolem
• jak jsem řekl v úvodu, náklady na bydlení a věci kolem jsou v Česku stejně vysoké jako na západě, ale mzdy a důchody jsou zde několikanásobně nižší. Přitom tady pracujeme stejně kvalitně a stejně intenzivně jako na západě. Kolikrát si říkám, z čeho ti lidé to platí při těch platech a co jim zůstane.
• nyní čteme a slyšíme v mediích, že se ekonomice daří, že roste, že je nedostatek pracovníků, tudíž je potřeba, aby z toho také lidé něco měli
• proto si myslím, že je to aktuální téma a že se to musí otevřít a řešit

RSDr. Josef Švarcbek:
• já v podstatě s kolegou souhlasím, je to téma, které je potřeba otevřít
• jsem si vědom toho, že se ty peníze musí nejdříve vydělat ve výrobě či obchodě, nebo potom vybrat na daních a pak je možné řešit otázku zvýšení mezd
• tvrdím, že stát musí mít výhled dopředu na několik let, jak se bude ekonomika vyvíjet, nyní jsme ve fázi velkého růstu, ale určitě přijdou chudší léta a stát na ty mzdy musí mít peníze i potom. Podle toho se to musí nastavit.
• jsem si vědom toho, že v tom hraje roli mnoho faktorů, je to také o kontrole ze strany státu, efektivnosti vynakládání prostředků ze strany státu, počtu úředníků státu, vývoji počtu starobních důchodců atd.
• přesto, 30 let doháníme v tomto směru Evropu a nedohnali. Je nutné to řešit.

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM