V Plzni se uskutečnilo 4. zasedání pléna KV KSČM

18. 9. 2018

V pondělí 17.9.2018 zasedal v Plzni, v budově KSČM v Purkyňově ulici, od 16:00 hodin, Plzeňský KV KSČM.

Na programu jednání byly tyto body:

* Projednání informace a kontrola stavu příprav jednotlivých okresních výborů KSČM a ZO KSČM v Plzeňském kraji na komunální volby, které se uskuteční v termínu 5. - 6.10.2018. Zároveň se projednávalo hodnocení a zkušenosti z dosavadního průběhu předvolební kampaně. K tomuto bodu podali ústní informaci všichni předsedové OV KSČM a proběhla k němu diskuse. Volební kampaň vstupuje do své horké fáze.

* Zároveň byla projednána příprava na volby do Senátu PČR, které se uskuteční v tom samém termínu, ve dvou volebních obvodech Plzeňského kraje a to volební obvod Domažlice – Klatovy, kde kandiduje za KSČM s.RSDr. Josef Švarcbek a volební obvod Rokycany – Plzeň-sever - Beroun, kde kandiduje za KSČM s. Zdeněk Chýnovský. Volební kampaň do Senátu již běží v kraji naplno.

* Byla projednána po obsáhlé diskusi a schválena většinou hlasů změna Organizačního řádu Pl. KV KSČM. Byla podána informace o ukončení pracovního poměru tajemníka KV KSČM.

* Byl projednán a schválen výsledek hospodaření Plzeňského KV KSČM za 1. pololetí 2018, včetně stanoviska Krajské revizní komise, které bylo vzato na vědomí.

* Byla projednána informace o práci Klubu krajských zastupitelů zvolených za KSČM v zastupitelstvu Plzeňského kraje.

* Bylo projednáno závěrečné hodnocení průběhu a výsledků 6. ročníku Letního dětského tábora na Šumavě, na chatě Kamzík, v létě r. 2018, kterého se zúčastnilo 23 dětí v jednom běhu, čímž byla kapacita chaty naplněna na 100%.

* Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Pléna KV KSČM.

* Byla podána informace, že je Krajskou radou zastupitelů KSČM připraven seminář pro nově zvolené obecní zastupitele KSČM, který se uskuteční po ustavujících zasedáních nově zvolených zastupitelstev obcí a to dne 20.11.2018, od 16:00 v budově KSČM v Plzni.

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM