Prohlášení účastníků veřejného shromáždění k 80. výročí Mnichovské zrady a rozbití Československé republiky

30. 9. 2018

My občané České republiky, účastníci veřejného shromáždění k 80. výročí Mnichovské zrady a rozbití Československé republiky si dnes připomínáme jeden z nejtragičtějších momentů Českého a Slovenského národa.

     Před osmdesáti lety byla z 29. září na 30. září 1938 podepsána pro Československou republiku potupná Mnichovská dohoda. O nás bez nás. Naše státnost byla rozbita za ponižujících podmínek nacistického Německa za souhlasu našich dřívějších spojenců. A. Hitler, E. Daladier, B. Mussolini, N. Chamberlain ji podepsali, aniž k tomu přizvali zástupce  Československa a formou hrubého ultimáta ji prostřednictví velvyslance Mastného předložili československé vládě, která ji byla nucena projednat.

     Francie a Velká Británie chladnokrevně zradily Československou republiku, prý proto, aby zachránily mír v Evropě. Jejich postoj k událostem celého roku 1938 byl plný falešných slibů a hrubého nátlaku. Vědomě orientovaly fašistické Německo na Východ. Přehlížely nabídku Sovětského svazu.  Zradu ČSR připravovala tajná diplomacie uvedených mocností s Hitlerem. Cíleně rozbíjela spolu s pátou kolonou henleinovců náš stát zevnitř. Toto »vnější řízení« bylo neoddělitelnou součástí teroristické a psychologické války fašistického Německa proti ČSR.

      Tragický odkaz Mnichovského diktátu, dění které mu předcházelo a následovalo po něm je varováním. S výrazným znepokojením lze sledovat, jak je stále více přepisována historie za vědomého přihlížení vládnoucích elit. Stále větší měrou se aktivují struktury napojené na Sudetoněmecké krajanské sdružení, které vznášejí své politické a majetkové požadavky vůči České republice. Je odsouzení hodné, že se tak děje za aktivní podpory řady politických stran, mezi nimiž vyniká KDU-ČSL se svým předsedou.  Je nepředstavitelné, že vláda  Bohuslava Sobotky v minulém období tolerovala přímou účast místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka a ministra kultury Daniela Hermana na srazech Sudetoněmeckého Landsmanšaftu. Aktivity některých čelních představitelů obcí a měst, například primátora města Brna v tomto nezůstávají nijak pozadu. Znovu se v naší zemi vytváří pátá kolona, která je ochotna rozbít náš stát. My však takové snahy rozhodně odmítáme a žádáme, aby vláda České republiky proti nim aktivně zasáhla. Chceme žít v přátelských svazcích se všemi národy i s národem německým. Není však možné, abychom pod hesly odpuštění a smíření přistoupili na požadavky tzv. odškodnění odsunutého německého obyvatelstva a revizi poválečného uspořádání. Mnichovský diktát a následné období nacistické okupace přineslo ztrátu 41 098 km2 a 4 879 000 obyvatel, více jak 360 tisíc Československých občanů nacistickou okupaci zaplatilo svými životy. Tváří tvář tomu německá kancléřka Angela Merkelová považuje odsun Němců za nespravedlivý. Jestliže taková slova zaznívají z úst nejvyšších představitelů sousedních států, musíme být ostražití, a rozhodně je odmítat. Tak musí jednat i česká vláda.

       Již jednou v historii se Československo jednostranně spoléhalo na své západní spojence Francii a Anglii. Dnes česká vláda jednostranně spoléhá na spojenectví s Francií, Anglií, Německem, Spojenými státy americkými a NATO. Tedy se státy, které stojí za rozpoutáním většiny dnešních válečných konfliktů. Tedy na státy, které způsobily dnešní migrační krizi, s níž si neví rady,  státy, které podporují dnešní fašistické a autoritativní režimy, například dnešní ukrajinskou vládu ve stále stupňující se protiruské hysterii. 

My však prohlašujeme, že není v zájmu českého národa být součástí této proti ruské hysterie a jednostranně spoléhat na spojenectví mocností, které nás již jednou zradily. Naši budoucnost vidíme v míru, spolupráci se všemi národy, v politice vojenské neutrality. Vyzýváme vládu,  aby respektovala zájmy našeho národa a nenechala se zavléct do žádných válčených konfliktů. Mnichovská zrada nás stále varuje.

Autor: 
Účastníci veřejného shromáždění v Praze dne 30. září 2018.