Poslanec Jiří Valenta za KSČM se zúčastnil zasedání Asijsko - Evropské parlamentní přátelství - ASEP 10

30. 9. 2018

V minulém týdnu se v Evropském parlamentu v Bruselu uskutečnilo již desáté setkání v rámci Asijsko-evropského parlamentního partnerství (ASEP), kterého se za Českou republiku zúčastnili místopředseda Výboru pro evropské záležitosti PS PČR Jiří Valenta z KSČM a jeho výborový kolega Adam Kalous z hnutí ANO 2011.

Hlavním cílem jednání byly podpora spolupráce a posílení vztahů mezi Evropou a Asií a to v nezbytném demokratickém rozměru. Parlamentní dimenze zmíněné akce úzce souvisí s následným konáním summitu hlav států a vlád “ASEM”, pod názvem “Globální partnerství pro globální výzvy”,na kterém bude zastupovat naši zemi v Bruselu 18. a 19. října, mezi 53 zeměmi Evropy a Asie, Ruska, Austrálie a Nového Zélandu, předseda vlády Andrej Babiš.

Z výsledné deklarace jednání ASEP, které bude vrcholné schůzce státních představitelů odesláno, lze zmínit ocenění kolektivního úsilí zemí v podpoře bezpečnějšího životního prostředí, v přístupu ke vzdělání pro všechny, což ještě není v některých asijských státech zcela běžné, větší potravinové bezpečnosti či například většího prostoru pro svobodu projevu. 

Delegáti jednomyslně zdůraznili nutnost definice společného zájmu Evropy a Asie zejména při zaměření se na terorismus, staré a nové konflikty, uprchlíky, migraci, organizovaný či například humanitární krize.

Celosvětový význam obou kontinentů, kdy společně představují 60% světové populace a 60% světového HDP, by se měl také odrazit v ustavení stálého organizačního výboru, který by zajišťoval pravidelné kontakty a efektivnější prosazování společných aktivit na parlamentní úrovni.

Zástupci národních parlamentů, společně s některými přítomnými europoslanci, také vyjádřili velké znepokojení z obrovského rozsahu přírodních pohrom a jejich následků, jimž jsou vystaveny miliony lidí a mj. se shodli i na tom, že pozornost by měla být zaměřena na vztah mezi klimatickými změnami a fenoménem uprchlictví.

Dále byla účastníky vzpomenuta a vyzdvižena Všeobecná deklarace lidských práv OSN, a její 70. výročí. Vznesen byl požadavek bezpečnostní spolupráce, jejímž cílem musí být zajištění míru a stability a předcházení konfliktům mírovými prostředky. Pozitivně tak byly, v tomto ohledu, kvitovány Jaderná dohoda s Iránem (Joint Comprehensive Plan of Action) a poslední vývoj vztahů se Severní Koreou, na straně druhé byly naopak vyjádřeny obavy o osud Rohingů v Myanmaru.

Co se týče obchodních vztahů tak účastníci setkání položili důraz na volný a spravedlivý obchod s klíčovou rolí Světové obchodní organizace (WTO) a společně varovali před zaváděním protekcionistických opatření omezující obchod a investice mezi evropskými a asijskými zeměmi.

Zmínit je však nutno i témata, na kterých mezi jednotlivými zeměmi a jejich zástupcu nepanoval jednotný názor. K těm patřily reforma Světové obchodní organizace, migrace, situace na Korejském poostrově či například bezpečnost a svobody v kybernetickém prostoru.

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří VALENTA, poslanec Parlamentu ČR za KSČM