Prohlášení Výkonného výboru Plzeňského KV KSČM k situaci po volbách v roce 2018 (z 15.10.2018)

19. 10. 2018

VV KV KSČM Plzeňského kraje je velmi znepokojen dalším volebním debaklem naší strany, který je důsledkem pokračování katastrofálního politického kursu vedení strany a neřešení systémových chyb, které byly příčinou předchozích volebních porážek.

Podpora Babišovo vládě se ukazuje jako náš další velký politický omyl, stejně jako iluze, že personální změny přijaté X. sjezdem byly prospěšné. Skutečné problémy se neřeší, místo nich se hledají problémy zástupné a kritici vedení jsou dehonestováni.

Opět se nám nepodařilo získat protestní hlasy a přesvědčit nespokojené občany, že jsme nositeli systémové změny. Pokračujeme v bezvýrazném, ideologicky neprofilovaném a nedostatečně levicovém projevu s nedůrazným vystupováním v médiích a salónní rétorikou.

Vzhledem k tomu, že veškeré volby u nás rozhodují především celostátní témata a vedoucí představitelé politických stran, ani sebelepší a sebeaktivnější přístup kandidátů v regionech nemůže mnoho změnit, neboť přízrak bezbarvého vedení strany vláčí s sebou jako těžké závaží.

Bohužel se naplňují varovné předpoklady vyřčené po loňských volbách do Poslanecké sněmovny, na které náš Výkonný výbor upozorňoval. Nyní již na další nečinné přihlížení či plané řeči není čas. Nemáme-li po vyklizení pozic v Senátu dopadnout stejně i v příštích volbách do Poslanecké sněmovny, je nutné začít situaci okamžitě řešit, bez dalšího přešlapování, lhaní do vlastních kapes či čekání na zázrak.

Z těchto důvodů VV KV Plzeňského kraje požaduje:
1) Rezignaci vedení ÚV KSČM, členů VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na mimořádném zasedání ÚV KSČM dne 20. 10. 2018
2) Do 2 měsíců uskutečnit mimořádný sjezd, jehož bodem bude volba nového vedení KSČM

V Tachově, dne 15. 10. 2018

Autor: 
Výkonný výbor Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Výkonný výbor Plzeňského KV KSČM