Plzeňský hejtman Bernard /ČSSD/ vrátil 6.11.2018 medaili Za vlast a za svobodu! 

8. 11. 2018

Po přečtení originálního dopisu, kterým zdůvodňuje hejtman Bernard tento krok, lze konstatovat, že se jedná o trapné zdůvodnění, a že se potřeboval jen zviditelnit. 

V podstatě je to ze strany Bernarda opožděná reakce na mediální kauzu, která propukla před pár týdny, kdy Český svaz bojovníků za svobodu udělil tuto medaili také poslanci za KSČM Zdeňku Ondráčkovi, a kdy se toho chytla pravicová média. 

Ondráček byl v roce 1989 nováčkem v řadách tehdejší policie a jako mnozí začínající policisté sloužil rok v Pohotovostním pořádkovém pluku tehdejšího SNB (Sboru národní bezpečnosti), který má každý stát. Tento početný pluk byl nasazován na různé pořádkové akce v Praze a v okolí. Byl nasazován v Praze i při pouličních demonstracích v období kolem Sametové revoluce 1989.

Konkrétně je Zdeňkovi Ondráčkovi vyčítáno, že jako řadový policista zasahoval v lednu 1989, jako příslušník tohoto Pohotovostního pluku policie v Praze, při tzv. Palachovo týdnu. Pravicová média a jejich novináři z Ondráčka udělali „mlátičku Ondráčka“ a rozpoutali kolem toho hysterickou štvanici na něj i na jeho rodinu!  

To zřejmě nyní oslovilo hejtmana Bernarda, který se chtěl pochlapit a rozpomněl se, že byl v té době velmi mladý a bojoval proti „totalitě“ na straně Občanského fóra.

Hejtman Bernard se pod vlivem této mediální štvanice na Ondráčka rozhodl vrátit stejnou medaili, jakou dostal od Českého svazu bojovníků za svobodu i komunista Zdeněk Ondráček za svojí činnost v tomto „Svazu“. 

V dopisu Bernarda, kterým vrací tuto medaili je však trapné zdůvodnění, že by se nemělo zapomínat na národní hrdiny a na to, jaké zlo přináší totalita jakéhokoliv druhu!?! 

Každý si může vyložit toto těžko uchopitelné Bernardovo zdůvodnění po svém. Pokud by šlo Bernardovi o morálku, musel by současně hejtman Bernad požadovat veřejně okamžitou demisi svého spolustraníka ministra Obrany ČR Mgr. Lubomíra Metnara. Protože ten byl příslušníkem stejného Pohotovostního pluku SNB a zasahoval také v Praze při Palachovo týdnu, jen s tím rozdílem, že stál v jiné řadě policejního kordonu než komunistický poslanec Zdeněk Ondráček!

Ovšem hejtman Bernard nic !?!  Ani nehrozí tím, že se vzdá funkce hejtmana, nebo dokonce že vystoupí z ČSSD, pokud se „mlátička Metnar“ nevzdá funkce ministra obrany, protože to je z morálního hlediska neúnosné!?  

Když se podíváme na životopis ministra Obrany ČR Mgr. Lubomíra Metnara na www stránkách ministerstva, tak se musíme usmívat, jak je ten životopis „řídký“ do roku 1989.  Dovedeme si představit, co je asi v uloženém životopisu v kádrových archivech Policie z roku 1988, kdy Metnar nastupoval k tehdejší policii. Bude to asi rozdíl jako noc a den, co bylo v životopisu tenkrát a co se tam píše dnes! Ani se nechceme pouštět do spekulací, jestli byl Metnar v té době členem KSČ či nikoliv?!

Co lze říci závěrem k Bernardovo kroku. Nějak to jeho historické pojetí událostí a hodnocení morální stránky věci „šmachťá“ viditelně na jednu nohu, když si srovnáme komunistu Ondráčka a sociálního demokrata Metnara!  Evidentně dvojí metr a trapná gesta!

Hejtman Bernad by si měl raději vybrat jiná témata, jak se zviditelňovat před veřejností, například tím, co udělal pro občany našeho Plzeňského kraje ve funkci krajského hejtmana. Rádi bychom jej také za něco pochválili.
 

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM