Informace z jednání pléna KV KSČM

13. 12. 2018

Plénum KV KSČM Plzeňského kraje na svém 5. zasedání, dne 10. prosince 2018, především schválilo návrh hlavních krajských akcí na rok 2019 a ustavení  ideologické komise KV KSČM. Vzalo na vědomí výsledky letošních voleb v kraji a uložilo členům KV KSČM aktivně se podílet na přípravě materiálů pro celostátní konferenci v dubnu 2019 ve svých okresech, jakož i průběžně vyhodnocovat průběh volební kampaně do EP v působnosti kraje. 

Autor: 
JUDr. Bc. Richard Pokorný, Ph.D., tiskový mluvčí Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
KV KSČM Plzeňského kraje