Evropa se ocitla v turbulentní situaci

15. 12. 2018

Vystoupení předsedy Vojtěcha Filipa na 5. zasedání ÚV KSČM v Praze

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

scházíme se v tomto předvánočním čase proto, abychom posunuli naši politickou práci k hlavním úkolům KSČM v roce 2019. Hlavním politickým cílem dnešního jednání, a to společenským, je udělat vše proto, aby volby, které nás čekají do Evropského parlamentu, znamenaly konečně změnu k lepšímu a KSČM v nich uspěla. Je nutné tedy projednat a schválit volební program do evropských voleb, jeho programové priority a strategii jejich uplatňování a naplňování a také představit a schválit kandidátní listinu do EP, jako základní agitační materiál pro tyto volby. Proto je také nutné najít způsob, jak kandidátku sestavit, aby vyjadřovala skutečnou schopnost KSČM komunikovat se širokým voličským spektrem.  

Druhým, tentokrát vnitrostranickým, politickým cílem roku 2019, je pak dobře zorganizovat a provést obě celostranické konference, ke kterým jsme se zavázali na sjezdu v Nymburce. A to jak k organizační struktuře, tak zejména konferenci programovou. Příslušné POZ jsou předloženy ke schválení, a tak při splnění úkolů tam obsažených, bychom měli mít jak krátkodobý aktuální politický program, tak dostatečně propracovaný a pro diskusi v členské základně připravený program strategický. Vše s jasným politickým cílem, jak jít vpřed k budování socialismu 21. století.

Máme také podle plánu k projednání Hodnocení výsledků voleb v roce 2018. Materiál projednal VV naší strany, ale neschválil ho, pouze vzal na vědomí s tím, že členové VV ho při projednávání většinou hodnotili jako sice dostatečný souhrn poznatků z okresů a krajů, ale jako nedostatečný z pohledu skutečně analytického politického hodnocení se závěry, které by mohly vést ke zlepšení situace a změně strategie volebního boje.

Musíme též projednat organizační otázky tak, aby nás nezatěžovaly při plnění hlavních politických cílů v následujícím roce.

Řada vážných změn

Je nám doufám všem společné, abychom jako členové strany (jako přední funkcionářský aktiv a schválení kandidáti do Evropských voleb včetně štábů kandidátů, se všemi spolupracovníky z řad veřejnosti nebo ze spolupracujících stran a spolků a naši sympatizanti) zvládli volební kampaň tak, že náš program a kandidátní listina bude pro lidi hlavně představovat celonárodní hnutí proti bruselské byrokracii, za národní zájem, za skutečnou demokracii občanů a pro občany naší vlasti. Jen tak můžeme být úspěšnější. Věnujeme tomu první blok našeho zasedání a jsem přesvědčen, že to zvládneme.

Jistě to není všechno, co nás do budoucna čeká a doba a události současnosti jsou velmi vážné. Dovolte mi proto pár poznámek k tomu, co se děje u nás a v našem nejbližším okolí.

Situace se dále vyostřila, od září, kdy jsme to naposledy projednali, se stala řada velmi vážných změn. Dramatizuje se až do výjimečného stavu politický střet na Ukrajině a zejména mezi Ukrajinou a RF. V úterý nás navštíví předseda KS Ukrajiny, přítel a soudruh Petro Symoněnko, uspořádáme s ním tiskovou konferenci, abychom pomohli občanům ČR zpřístupnit autentické zkušenosti občanů, komunistů Ukrajiny s tamním stavem věcí. Hledá se důvod k válce a jen uvážlivá politika čínských komunistů a současného vedení RF zajišťuje, že se válečný konflikt nerozšiřuje a přímo neohrožuje životy našich občanů. Znovu opakuji to, co je obecně známo Česká republika, ale zejména Evropa, se ocitla ve velmi turbulentní situaci ekonomické, společenské, kdy dále nejen hrozí, ale jsou páchány další teroristické útoky čím dál blíže naší zemi, ale z toho vyplývající situaci vojensko-politické, když trvá personální krize tzv. evropských lídrů ať jde o E. Macrona, A. Merkelovou či T. Mayovou a nemusím připomínat D. Tuska, který je dál zaslepen protiruskými postoji, či předsedu komise J. C. Junckera.

Projekt, který vede k destrukci Evropy

Mluvil jsem několikrát od nástupu současné evropské komise o tom, že pracuje nekompetentně, je neschopná vůbec zahájit emancipační proces Evropy, tak aby jednotlivé národní státy v Evropě měly důvěru v to, že jejich politika, politika sousedních států, povede k tomu, že nebudeme dál realizovat nesmyslný projekt takzvané euroatlantické civilizace. Opakuji tento projekt je chybný a zcela jasně vede k destrukci Evropy, jejích jednotlivých národních států a zejména k ponižování našich občanů, kteří se mají proti své vůli podřídit tlaku nadnárodních korporací.

Velmi detailně sledujeme tzv. »Hnutí žlutých vest« s jejich požadavky, které jasně ukazují, že čím dál tím větší část obyvatel nejen Francie, ale i okolních států si uvědomuje svou situaci a stávají se hnutím o sobě, s tím, že zatím toto hnutí tvůrců hodnot nedospělo do stadia, kdy by již představovalo hnutí pro sebe. Ale je zde jasný signál nové kvality, která přerůstá do politických požadavků, když některé z nich tomu postupnému si uvědomování napovídají. Škoda jen, že se naše, zejména veřejnoprávní prostředky, nechtějí zabývat právě těmito požadavky, které nabírají na síle a spíše informují o tom, co hnutí žlutých vest poškozuje, a to je rozbíjení a zapalování cizích věcí a násilí. Připomínám, že násilí v prvopočátku nebylo součástí masových demonstrací a projevilo se až v momentu, kdy se hnutí žlutých vest oficiální moc zalekla, a je otázkou, jestli ho do něj právě oficiální moc nebo nadnárodní korporace, prostřednictvím tzv. neziskovek, aktivně nevnesla, aby hnutí samotné kompromitovala. To je třeba také uvážit či spíše vyšetřit.

NATO jako symbol studené války

Pro nás je důležité, že se na evropském politickém prostoru můžeme opřít o veřejně deklarované politické požadavky, které jsou našimi požadavky dlouhodobě. Jako je požadavek referenda na základě petice občanů, omezení vlivu bank a jejich regulace, požadavky sociálně ekonomické, nejen mzdové, ale i daňová diferenciace, a také ukončení činnosti paktu NATO, který chtěj-nechtěj zůstal symbolem studené války a politiky konfrontace, a navíc hrozí, že i další vojenský konflikt se povede na teritoriu Evropy. A USA tak opět budou moci oslabit svého největšího ekonomického konkurenta, dnes už až po ČLR, a tím je právě Evropa. Vycházet také můžeme z Dublinské konference za mír proti NATO. Ke které jsme se postavili jako KSČM čelem a přímo jsme přispěli nejen k jejímu obsazení aktivními lidmi od nás, ale i zajištěním jejich výjezdu ve spolupráci s hnutím Ne základnám. Pro nás je to nejen zadostiučinění, ale z toho všeho také musíme vycházet při tvorbě volebního programu pro evropské volby.

Nyní se tomu nebudu věnovat více, protože je k tomu zcela samostatný bod, kde chceme přijmout povinnost, spojit síly tak, abychom mohli mnohem více ovlivňovat s jak komunistickými, tak radikálně levicovými stranami příští děni.

Pravice: čím hůř, tím líp

Náš krok, který jsme učinili v červenci letošního roku (opakuji, tj. že jsme se podíleli na tom, že Česká republika má vládu s důvěrou), byl krok velmi riskantní, ale také velmi odpovědný, protože vláda bez důvěry by znamenala v současné rozhádané Evropě zisk jiných na úkor České republiky, na úkor našich občanů. To není naše politika, řídit se heslem čím hůř, tím líp. To je politika české pravice TOP 09, ODS a stranického kartelu neoliberálů, který zahrnuje jak KDU-ČSL, tak Piráty i současný klub STaN v Poslanecké sněmovně a mimo parlamentní podobné subjekty, které pod různými názvy nenabízí nic jiného než politiku krachu.

Pro nás to ale znamená, že jsme ve velmi odpovědné a složité situaci, ve které musíme na jedné straně nést odpovědnost, kterou jsme na sebe vzali, a na druhé straně velmi pečlivě a důrazně plnit náš volební program a každý krok, který děláme, správně a vytrvale všemi možnými způsoby prezentovat. Ve středu jsme s představiteli hnutí ANO kontrolovali po půl roce, jak je uvedeno ve smlouvě o toleranci plnění smluvních závazků. Děkuji těm, kteří se na naplňování smlouvy podíleli a to jak návrhy zákonů, tak korekcí zákonů vládních, tak odbornými posudky, či jiným způsobem. Z hodnocení vyplývá, že KSČM úspěšně prosazuje svůj minimální program, který je ve smlouvě o toleranci vlády zahrnut. Jeho završení v půlročním stavu plnění bude 19.12. při schvalování státního rozpočtu, kde budou i finančně zajištěny jednotlivé kroky. Ještě před tímto datem se nám podařilo vyjednat mandatorní výdaje schválené v zákonech a jejich prováděcích nařízeních jako je růst minimální mzdy, valorizace důchodů. Nyní dojde i na finanční prostředky pro sociální péči nebo prostředky na nastartování výstavby bytů v obcích, či návrhy na změny organizační struktury pro zajištění ochrany přírodního bohatství, dále spolupráce s ministerstvem zemědělství a životního prostředí ve věci vodního hospodářství. Zajistili jsme projití druhého čtení zdanění tzv. církevních restitucí, tohoto neuvěřitelného daru státu nebo nezvyšování spoluúčasti pacientů na zdravotní péči po odstranění nesmyslných poplatků. Myslím, že za ten půlrok se úkoly zatím daří plnit.

Znovu připomínám, že v květnu příštího roku půjde o to, jaké bude postavení nejen KSČM, ale také frakce Sjednocené evropské levice a evropské zelené levice v Evropském parlamentu. Stále hrozí, že při malé síle této frakce budou prosazovány tu sankce proti Maďarsku, tu proti České republice nebo Slovensku, a tak je potřeba upozorňovat občany, že nelze ignorovat sílu Evropského parlamentu a že je třeba k volbám jít a hlasovat pro skutečné národní síly, tedy pro KSČM a její spojence. Opakuji, příští složení Evropského parlamentu bude mít zásadní vliv na to, jak se bude žít v České republice, protože když prošly jedny sankce, mohou být také sankce další. Nesmíme zapomínat, že je potřeba chránit vnější schengenskou hranici, ale to také znamená, že o tom musí rozhodovat lidé, kteří něco takového vůbec chtějí, ne že budou rozhodovat neoliberálové, kteří poklonkují v Bruselu nebo dokonce do Bruselu žalují. Tohle považujme za skutečný cíl dnešního zasedání.

Pověst o synech Svatoplukových

Nakonec mi dovolte několik slov k současné vnitrostranické situaci. Přestože jsme na sjezdu v dubnu letošního roku jasně zhodnotili naše neúspěchy ve volbách a úspěchy ve vyjednávání, tak stále některé stranické organizace zatím nevzaly za své rozhodnutí sjezdu a stále nechtějí nebo neumí plnit usnesení sjezdu a snaží se naše rozhodnutí napadat, pokoutně měnit a nevysvětlují ani členům základních organizací a už vůbec ne sympatizantům současnou politiku. Navíc vyvolávají nekonečné střety, které stranické práci nijak nepomáhají, ale škodí.

Dál pokračuje diskuse o přijatých usneseních nejen na stranických jednáních, ale někteří jdou tak daleko, že k rozdmýchávání stranických sporů využívají pravicový tisk, který si nenechá ujít žádnou příležitost, aby nás dále poškozoval.

Zcela jistě si umíme představit, kdo si tyto vnitrostranické spory přeje, kdo jejich vznik podporuje, kdo činí vše pro jejich prohlubování a kdo z nich v konečném důsledku profituje.

Vždyť všichni známe pověst o synech Svatoplukových a příměru se svazkem prutů.

Přesto si plnění usnesení někteří představují tak, že snad soutěží, kdo dříve zkresleně nebo přímo lživě bude informovat novináře o jednání např. VV ÚV KSČM nebo našeho pléna. Členská základna to vidí a oprávněně tyto praktiky odsuzuje. Denně vyřizuji mnoho stížností, které mi chodí jak od jednotlivců, zejména starších členů strany, tak od základních, tak okresních organizací. Připomínám, je naším úkolem vnitrostranickou situaci zvládnout, to ale má jasná pravidla, řídit se stanovami strany, nepoškozovat stranu navenek, plnit jednotlivá usnesení, nepovyšovat usnesení poradních orgánů nad usnesení řídících struktur strany od našeho pléna ÚV KSČM, přes kraje a okresy až po ZO. Jenom tak budeme schopni nastoupit cestu za znovu obnovením vyšší autority strany ve společnosti, Při vážnosti celospolečenské situace jsem přesvědčen, že to zvládneme.  

Děkuji vám.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM