Luzar: Hluší a slepí lidé k názorům jiných nabývají dojmu, že svým postavením nebo ekonomickou mocí jsou předurčení tvořit pravdu. To jsou ti praví "lepšolidé"

2. 1. 2019

Prezident Zeman ve vánočním poselství použil termín “lepšolidé”. Prý jde o ty, kteří se považuji za něco lepšího než zbytek národa a své názory mají za nadřazené názorům druhých. Jak to hodnotí místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar? Existují skutečně takoví lidé? 

Leo Luzar: Všichni lidé jsou přesvědčeni, že jejich názor je ten nejlepší. O tom přece prezidentův výraz “lepšolidé” není! Je to o potlačování nazorové plurality a neochoty slyšet jiné než názory podobně smýšlejících. Tito hluší a slepí lidé k názorům jiných potom nabývají dojmu, že svým postavením nebo ekonomickou mocí jsou předurčení tvořit pravdu. Mnohdy se nabubřele označují sami jako svědomí národa. To jsou ti praví "lepšolidé".

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM