Požadavky Žlutých vest ve Francii

23. 1. 2019

OFICIÁLNÍ CHARTA ŽLUTÝCH VEST (GILETS JAUNES)
25 návrhů jako východisko z krize

Vzhledem k tomu, že politici se tváří, že nechápou požadavky Žlutých vest. Vzhledem k tomu, že požadavky některých nejsou zdaleka postačující
pro vážnou a trvalou změnu, zde je neúplný seznam, který však představuje záruku výsledku z dlouhodobého hlediska.
Nejsme naivní, plutokrati u moci udělají vše, aby tomu zabránili, ale nicméně je podstatné, aby se uplatnilo těchto několik návrhů.

I. EKONOMIE PRÁCE
1. Obecný zákon pro daně. Zabudovat do ústavy nemožnost pro stát odebírat na daních více než 25% bohatství obyvatelstva
2. Okamžité zvýšení minimální mzdy, důchodů a životního minima o 40%
3. Masivní nárůst zaměstnanosti státních zaměstnanců pro navrácení kvality veřejných služeb: nádraží, nemocnice, školy, pošty,…
4. Bydlení: plán vybudovat 5 milionů nízkonákladových bytů s cílem snížení nájemného, cen nemovitostí a zvýšení dynamiky hospodářství
a zaměstnanosti. Těžce trestat prefekty a starosty, kteří nechají nocovat bezdomovce venku
5. Banky: snížit jejich velikost, aby byla zajištěna větší ochrana před krizemi, rozbít monopoly, oddělit spekulace od úspor a zakázat veřejné podpory
6. Zlikvidovat zadluženost: tato byla již několikrát splacena

II. POLITIKA
7. Ústava: přepsat ústavu lidem a pro lid a ve prospěch suverénního lidu. Zavést referendum na základě lidové iniciativy
8. Zákaz lobování a dalších vlivových sítí. Definitivní vyloučení z politického života všech, kteří nemají čistý rejstřík, skončit s kumulací funkcí
9. FREXIT: vystoupit z EU, abychom znovuzískali politickou, peněžní a hospodářskou suverenitu (respektování referenda z roku 2005), znovuzískání práva na vydávání naší měny vystoupením z článku 123 Lisabonské smlouvy (50 miliard € uspořených ročně)
10. Daňové úniky: získat 80 miliard € vydaných státem ročně na CAC 40 (40 největších firem z burzovního indexu)
11. Okamžitý zákaz privatizací a navrácení veřejných statků: dálnice, letiště, parkoviště, dráhy,…
12. Radary a pokuty: zrušení zbytečných radarů a pokut na základě videa, což není nic jiného, než skryté zdanění
13. Veřejné vzdělávání: vyloučit jakoukoli ideologii příslušného ministerstva a prověřit destruktivní výukové postupy (methode globale,…)
14. Soudnictví: zečtyřnásobit jeho rozpočet a zkrátit čas projednávání. Zjednodušit soudnictví a zajistit jeho bezplatnost a dostupnost všem
15. Média: rozbít monopoly a medio-politické propojení. Zpřístupnit sdělovací prostředky veřejnosti a zajistit pluralitu názorů. Ukončit propagandu editokratů (laiků, kteří jsou mediálními hvězdami a ovlivňují veřejné mínění). Odstranit subvencování sdělovacích prostředků (2 mld € ročně)
a daňových úlev novinářů.
16. Zajistit svobodu obyvatelstva a zakotvit do ústavy zákaz zasahování státu do výuky, vzdělávání, zdravotnictví, rodiny,…

III. ZDRAVÍ, EKOLOGIE
17. Naprogramovaná obsolence: prodloužit záruky výrobců na nejméně 10 let, pokud jde o zajištění náhradních dílů
18. Plasty: co je nejrychleji zakázat plastové lahve a další znečišťující obaly
19. Farmaceutické firmy: oslabit jejich vliv, zdanění zdraví a nemocnic
20. Zemědělství: zákaz GMO, karcinogenních pesticidů, látek ovlivňujících hormonální systém, monokultur,…
21. Reindustrializace Francie, aby se snížily dovozy a tím znečištění

IV. GEOPOLITIKA
22. NATO: okamžité vystoupení ze Severoatlantického paktu a zákaz účasti francouzské armády v agresívních válkách
23. FRANCAFRIKA: skončit s okrádáním, s politickým a vojenským ovlivňováním. Vrátit peníze diktátorů a zločinně získaných statků lidu afrických zemí. Repatriovat okamžitě všechny francouzské vojáky. Ukončit systém franku CFA (koloniální africká měna), který udržuje Afriku
v chudobě. Uspořádat mezinárodní vztahy s africkými státy na úrovni rovný s rovným.
24. Imigrace: zabránit imigračním tokům, které jsou vyloučené nemožností příjmu a integrace vzhledem k hloubce civilizační krize, kterou prožíváme.
25. Zahraniční politika: přísné dodržování mezinárodního práva a podepsaných závazků

Fotogalerie

Autor: 
Žluté vesty, Francie
Zdroj: 
Žluté vesty, Francie