Richard Pokorný: KSČM důsledně proti lichvě

18. 2. 2019

Vláda odmítla návrhy zákonů proti lichvě, které připravily KSČM a SPD, jejichž podstatou je určení stropu ročního úroku z půjček (RPSN) ve výši desetinásobku repo sazby (tj. nyní cca 19,5 %).  Zdůvodnění odmítavého postoje ČSSD a ANO je založeno na tvrzení, že by toto opatření znesnadnilo přístup k půjčkám pro nemajetné, nesplňující kritéria pro bankovní úvěry, a posílilo tak rozvoj černého trhu. Tím však akceptují současný princip dluhových pastí, kdy čím méně bonitní klient, tím více rdousící podmínky musí k pokrytí svých existenčních výdajů akceptovat, a nechávají nemajetné napospas chtivým poskytovatelům půjček, toužících vydělávat na jejich tíživé situaci a pokud možno je ještě víc sedřít z kůže.

To je klasika kapitalismu – čím víc něco potřebuješ, tím víc tě to bude stát – nyní pod taktovkou „levicové“ ČSSD a hnutí ANO, které si za účelem oblbnutí voličů na levici občas hraje. Přestože před třemi lety došlo zákonem o spotřebitelském úvěru k částečné korekci úvěrové džungle trvající z klausovských dob, i současná právní úprava, ponechávající lichvu na volném hodnocení důkazů soudy, vede k takovým absurditám, že např. úrok přesahující 114 % není podle Krajského soudu v Ostravě lichvou.

Náš návrh zakotví jasná pravidla bez nejistoty, jak budou konkrétní okolnosti případu posouzeny soudem, a kromě účinnějšího nástroje vůči nadále bujícímu „trhu“ ilegálních půjček dopadne i na mnohé z téměř tří desítek dnešních nebankovních legálních poskytovatelů, u nichž RPSN v kombinaci s dalšími poplatky nezřídka atakuje hranici 100 %.

Zastropování RPSN zákonem je ve většině států EU běžným nástrojem právního řádu v boji proti lichvě. Měli bychom usilovat o prosazení takového stropu i na úrovni evropského práva s tím, že jednotlivé členské státy si mohou určit podmínky ještě přísnější.

Náš návrh je jednoznačným a zásadním posunem v boji proti lichvě. Paralelně s ním chceme prosazovat další kroky, jako bezúročné státní půjčky na bydlení, postupný přechod podstatné části bytového fondu zpět do rukou státu, doplněný o masivní státní výstavbu nových bytů, dávky sociální péče pokrývající skutečný rozsah existenčních potřeb člověka či rozsáhlé veřejné služby poskytované občanům zdarma.

Toto vše jsou rozdílové programové prvky, které KSČM dlouhodobě prosazuje a které neoliberální strany nikdy chtít nebudou. Naším úkolem je přesvědčit náš cílový voličský elektorát, aby namísto Babiše dali hlas příště nám, k čemuž je nezbytné přesvědčit je právě o naší rozdílnosti. Argumentovat můžeme i tím, co už se nám z našeho programu v tomto volebním období prosadit podařilo a o co dále usilujeme. To jsou fakta, která nám nikdo nevezme. Bojujme o to, ať je jich na konci volebního období co nejvíc.

Autor: 
JUDr. Bc. Richard Pokorný, Ph.D., kandidát KSČM pro volby do Evropského parlamentu