Každá doba má své plusy a mínusy

13. 3. 2019

 Motto: Přijde ještě někdy doba, kdy veřejnost pochopí, že opravdu za všechny nedostatky současné doby mohou jen a jen komunisté - kteří nahospodařili tak málo, že se to již podařilo úplně rozkrást a vystačilo to pouze na čtvrt století rozkrádání. Kradlo se za jejich vlády v socialismu - rozdíl ale existoval: když tehdy někdo ukradl pytel uhlí, tak po "listopadu" někdo ukradl celé doly, když tehdy někdo ukradl pytel cementu, tak po "listopadu" ukradl celou cementárnu. Každá doba má své plusy a mínusy. Jenom se se zatím nevidí skutečnost, že plusových ubylo a mínusových přibylo a den ode dne přibývá.. .

1. Jak mohli soudruzi před r. 1989 vydržovat tak velikou armádu, která nejenom že hlídala hranice, ale byla kdykoliv připravena pomáhat při živelných událostech i na jakémkoliv úseku hospodářství? A nejenom to!

2. Jak mohli zajistit práci všem svým občanům?

3. Jak mohli zajistit, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?

4. Jak mohli postavit továrny v každém městě?

5. Jak mohli elektrifikovat a plynofikovat zemi?

6. Jak mohli nastavět vodní a tepelné elektrárny?

7. Jak mohli postavit nemocnice a zdravotnická střediska a zajistit bezplatnou zdravotní péči?

8. Jak mohli nastavět statisíce bytů posměšně nazývaných králíkárny pro lidi, které ale dnes mají hodnotu milionů?

9. Jak mohli zajistit levné nájmy?

10. Jak mohli zajistit levné energie?

11. Jak mohli zajistit opravdu bezplatné školství na všech stupních?

12. Jak mohli vybudovat školní budovy s tělocvičnami, hřišti a jídelnami?

13. Jak mohli vybudovat v obcích vodovody?

14. Jak mohli vybudovat v obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody?

15. Jak mohli vybudovat pionýrské domy a starat se o aktivity mládeže ve volném čase?

16. Jak mohli postavit rekreační zařízení?

17. Jak mohli poskytovat pracujícím rekreace na zotavenou zdarma?

18. Jak mohli postavit zimní stadiony, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení?

19. Jak je mohli provozovat aniž by kluby a oddíly byly zadlužené?

20. Jak mohli vybudovat bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice?

21. Jak mohli stavět dálnice?

22. Jak mohli vybudovat elektrifikované železniční tratě?

23. Jak mohli zajistit levné autobusové spojení do každé vesnice od rána do půlnoci?

24. Jak mohli poskytovat slevy na dopravu pro studenty a pracující?

25. Jak mohli zajistit soběstačnost ve výrobě potravin?

26. Jak mohli zajistit, že potraviny byly kvalitní?

27. Jak mohli zajistit, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny?

28. Jak mohli zajistit, že nebyli bezdomovci?

29. Jak mohli dávat nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů?

30. Jak mohli poskytovat mladým rodinám nenávratné a novomanželské půjčky?

31. Jak mohli vybudovat telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání?

32. Jak mohli zajistit, aby se lidé nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně.

33. Jak mohli toto vše dokázat, a přitom mít vyrovnaný státní rozpočet?

34. Jak je možné, že neměli žádné dluhy?

35. Jak je možné, že po jejich čtyřicetileté vládě nezbyla republika zadlužená, ale naopak měla po světě pohledávky?

Autor: 
JM
Zdroj: 
fb