Ministerstvo vnitra eviduje do eurovoleb 40 kandidátních listin, včetně KSČM

20. 3. 2019

Ministerstvo vnitra obdrželo v zákonné lhůtě (tj. do 19. března 2019 do 16:00 hod.) 40 kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu. Kandidující subjekty, které podaly kandidátní listinu, jsou uvedeny v příloze v abecedním pořadí. 

Ministerstvo vnitra do 25. března 2019 přezkoumá kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána způsobem dle zákona nebo nemá-li zákonem požadované náležitosti nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve Ministerstvo vnitra nejpozději 27. března 2019 zmocněnce kandidujícího subjektu, aby závady do 4. dubna 2019 odstranil.

Nejpozději do 6. dubna 2019 Ministerstvo vnitra rozhodne o registraci kandidátních listin. V pondělí 8. dubna 2019 Státní volební komise vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých kandidujících subjektů.

Seznam obdrženych kandidátnich listin

Autor: 
jk
Zdroj: 
MV ČR