V Plzni se v pondělí, dne 25.3.2019 uskutečnilo 6. zasedání Plzeňského KV KSČM

26. 3. 2019

V pondělí, 25.3.2019, od 16:00 hodin, v budově KSČM, se uskutečnilo 6. zasedání Plzeňského KV KSČM

Na programu jednání bylo:

1)    Jako hlavní bod: Projednání stavu příprav Plzeňské krajské organizace KSČM na volby do Evropského parlamentu, které se konají 24.- 25.5.2019. K projednávanému bodu byl předložen písemný materiál, který shrnul všechny aktivity, které jsou v kraji k volbám činěny. V obsáhlé diskusi byly vysvětleny všechny detaily předvolební kampaně a bylo i poukázáno na klíčová místa v kampani směrem k voličům. V rámci projednávání tohoto bodu vystoupil v diskusi i s. JUDr. Bc. Richard Pokorný, Ph.D., kandidát KSČM do EP z Plzně, který informoval členy KV KSČM o vedení své předvolební kampaně.

2)    Byl projednán stav členské základny KSČM v Plzeňském kraji k 31.12.2018 a stav přijímání nových členů do KSČM v roce 2018.

3)   Byla projednána příprava krajské organizace KSČM na celostranickou konferenci KSČM, která se bude věnovat otázce nových Stanov KSČM, která se uskuteční 27.4.2019 v Praze. Z Plzeňského kraje na ni pojede 8 delegátů.

4)  Byla projednána příprava krajské organizace KSČM na celostranickou konferenci KSČM, která se bude věnovat otázce nového Programu KSČM a která se uskuteční dne 8.6.2019 v Praze. 

5)   Byla projednána příprava oslav 1. máje 2019, a květnových oslav osvobození od fašismu ve II. světové válce, které bude organizovat KSČM  v Plzeňském kraji. (Přehled akcí bude včas zveřejněn na těchto www stránkách).

6)  Byla zhodnocena krajská oslava Mezinárodního dne žen, která se uskutečnila letos poprvé v restauraci ALFA, na Americké třídě v Plzni, dne 7.3.2019 (a to z důvodu, že tradiční sál KD Peklo je v rekonstrukci) a zároveň byla vzata na vědomí informace o oslavách MDŽ, které organizovaly OV KSČM a jednotlivé ZO KSČM v Plzeňském kraji. Bylo konstatováno, že akce se setkaly s velkým ohlasem a že význam tohoto Mezinárodního svátku žen ve společnosti opět stoupá. Na krajské oslavě MDŽ vystoupil s pozdravným projevem k přítomným ženám i hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard /ČSSD/. Tuto krajskou akci organizoval Levicový klub žen, ve spolupráci s Českým svazem žen, za podpory Krajské rady seniorů, KV KSČM. Sponzorsky akci podpořili krajští zastupitelé zvolení za KSČM, poslanec KSČM Jiří Valenta, ale i europoslanec Jiří Maštálka.

7)    Byly projednány a schváleny výsledky hospodaření krajské organizace KSČM za rok 2018. Hospodaření bylo v souladu s rozpočtem a skončilo v plusu.

8)    Byly vzaty na vědomí informace o činnosti poslaneckého klubu KSČM v Poslanecké sněmovně PČR, ústní informaci podal přítomný poslanec Jiří Valenta.

9)    Byly vzaty na vědomí informace o činnosti klubu zastupitelů KSČM v Plzeňském krajském zastupitelstvu, ústní informaci podal přítomný předseda klubu KSČM s. František Trhlík.

10)    Byla vzata na vědomí informace o průběhu i obsahu 1. Mediálního fóra, které organizoval ÚV KSČM dne 19.1.2019 v Praze. Z Plzeňského kraje se zúčastnili 3 zástupci. Informaci podal předseda Krajské mediální komise.

11)     Byly vzaty na vědomí některé informace z jednání výkonného výboru ÚV KSČM o kterých informoval s. Žáček, člen VV ÚV KSČM.

12)    Byla provedena kontrola plnění usnesení PL KV KSČM a projednána písemná zpráva o činnosti VV KV KSČM od minulého zasedání PL KV KSČM. (VV KV KSČM zasedal v mezidobí 3x).

Jednání bylo zakončeno cca v 18:40 hodin schválením usnesení.
 

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM