Usnesení Poslanecké sněmovny k nezaplaceným podnikům...

8. 7. 2019

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2019

8. volební období

653

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 30. schůze

ze dne 6. června 2019

 k nezaplaceným podnikům privatizovaných vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998     

               Poslanecká sněmovna

  1.  konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily;
  2. žádá vládu, aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.

  

Radek Vondráček v. r. 

předseda Poslanecké sněmovny

 

František Kopřiva v. r. 

ověřovatel Poslanecké sněmovny

 

Stenografický zápis poslanecké rozpravy na toto téma začíná zde:

Usnesení Poslanecké sněmovny ve formátu pdf zde:

Autor: 
Poslanecká sněmovna
Zdroj: 
psp.cz