Polistopadoví odborníci

11. 8. 2019

»Demopravice« společně s Hamáčkovým pragmatickým křídlem ČSSD se dočkala. Po dlouhých taškařicích byl ministr kultury Staněk odvolán! »Oslavné« komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat, včetně toho od sběratele funkcí - primátora Plzně Martina Baxy (ODS), tedy že po odcházejícím Staňkovi zůstane velmi problematické dědictví.

Kauza tak opět zastínila daleko důležitější problémy, se kterými si společnost neví rady, a jejichž vyřešení není záležitostí jedné generace. Příkladem budiž kůrovcová kalamita, ve které je skutečná škoda dnes téměř nevyčíslitelná, způsobující navíc zhoršení životního prostředí dalším pokolením. Nebylo možná ale záměrem některých dřívějších osob, které »rozhodovaly« o likvidaci kůrovce, navodit současný katastrofický stav? S odstupem deseti let tak hořce žalostně působí vzkaz tehdejšího ministra životního prostředí Martina Bursíka na adresu Miloše Zemana, který jej kritizoval za nedostatečné kroky v boji s kůrovcem. Bursík v něm Zemanovy argumenty označil za povrchní a pomýlené a vzkázal, že lesy nejsou mrtvé.

Je úsměvné zjištění, že po 30 letech úspěšného budování kapitalismu nemáme v zemi dostatek firem pro zpracování kůrovcem napadeného dříví, a tak jej z 90 % vyvážíme do ČLR. Do státu, proti kterému právě Bursík z důvodu údajného soustavného porušování lidských práv brojí téměř dvě desítky let.

Mohutný vývoz dříví, které nedokážeme sami zpracovat a výhodněji prodat, je ale dalším dokladem, že privatizace po společenském převratu byla provedena úspěšně a Česká republika je ve 21. století v pozici kolonie.

Davy zfanatizovaných občanů v roce 1989 volaly mimo jiné po vládě skutečných odborníků, po vládě ministrů bez »stranické knížky«. S odstupem času nejen na příkladu exministra Bursíka je patrné, že jejich požadavky a přání nebyly vyslyšeny. Naopak, skutečných odborníků v polistopadových vládách bylo jako šafránu. Hlavním kritériem pro jejich jmenování se staly stranické knížky, pro změnu ale barvy modré, oranžové, žluté či zelené.

A předcházející ministři se stranickým průkazem červené barvy? Ti byli v porovnání s ministry typu Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Daniela Hermana či Tomáše Petříčka pouhými »břídily«!

Autor: 
Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM