Čeká nás práce

21. 8. 2019

Žít je třeba současností. Realita nejde obejít. Co však lze, měnit ji pozitivně k obrazu, který si představujeme. Jen namátkou několik příkladů, chybí velké množství učitelů, i přes výpomoc těch na zaslouženém odpočinku je to pořád málo. Motivace mladých absolventů pedagogických fakult je bezpodmínečně nutná. Také obnovení učilišť pomůže v mnoha směrech vyřešit problém nedostatku řemeslníků. Robotizace v průmyslu rozhodně ano. Instalatéra nebo kominíka robot ale nenahradí. Mnohé zavinila neuvážená rozhodnutí mocných. Překotně likvidované dětské jesle dnes pracně obnovujeme. Fenomén velkých aglomerací a prosazování velkých měst zapříčinily vylidňování vesnic. Dnes naštěstí i mladí lidé nachází cestu zpět do menších obcí. Různé podpůrné dotace a pobídky pomáhají zlepšit jejich vybavenost a tím i příjemnější život, a pokud mají lidé chuť, mohou i zahrádkařit či chovat domácí zvířectvo. Koneckonců je to možnost i finanční úspory. Při dnešní tendenci k nárůstu cen je to jistě příjemné. Dalším problémem, který se může nemile dotknout nás všech, je nedostatek praktických a dětských lékařů, je třeba důrazně apelovat na ministra zdravotnictví, aby tento narůstající problém začal koncepčně řešit. Máme před sebou senátní a krajské volby, programy KSČM budou nabízet varianty nápravy současného stavu a také řešení toho, co nám znepříjemňuje běžný život.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně a předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR